Beste website bezoeker, 


Betreft: beleid Coronavirus 

 

Op 19 mei is er weer een persconferentie geweest. De maatregelen worden vanaf 1 juni verruimd voor o.a. scholen, horeca en contacten. Binnen sporten mag niet tot 1 juli en zingen is ook nog niet mogelijk. Kijkend naar de doelgroep ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid blijft voorzichtigheid geboden. 

 

Wat wél kan is buiten sporten en vanaf 1 juni gaan de dorps-/ gemeenschapshuizen weer open. Natuurlijk allemaal rekening houdend met de richtlijnen van de Rijksoverheid en de uitvoeringsrichtlijnen van de veiligheidsregio en gemeente. De binnenzwembaden zijn wel geopend. Er mag onder strikte voorwaarden, volgens protocollen gezwommen worden

 

Wat betekent dit voor het SWOGB beleid?

In grote lijnen handhaven we het eerdere beleid. We houden de richtlijnen van RIVM/Rijksoverheid aan. De algemene gezondheidsadviezen blijven van toepassing.

Dit betekent, dat onderstaand beleid tot nader bericht van toepassing blijft :  

 

1. Hulpdiensten 

  • Senioren met een vraag voor vervoer naar huisarts of ziekenhuis blijven we doen. Probeer direct contact zoveel mogelijk te vermijden en houd voor zover mogelijk afstand tijdens vervoer.
  • Boodschappendienst blijft, maar dan zonder senior. Boodschappen worden voor de deur neergezet.
  • Alle andere vormen van hulpdienst doen we, tot nader bericht, niet. 

2. Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en ouderen adviseurs 

De vrijwilliger gaat in principe niet naar de cliënt toe, tenzij er sprake is van een beperkt eigen netwerk van de kwetsbare oudere. Bijvoorbeeld de vrijwilliger is 1 van de 2 vaste personen die bij de kwetsbare oudere op bezoek komt en/of hij of zij woont alleen. Er kunnen ook andere situaties zijn, zoals een overbelaste gezinssituatie, die gebaat zijn bij aanwezigheidshulp of activerend huisbezoek. De mantelzorger kan dan even zijn/haar zorgen delen en ondersteund worden in zijn of haar taken. Het moet voor de vrijwilliger én de cliënt goed voelen en verantwoord zijn. Daarom is het belangrijk dit samen goed af te stemmen en bij twijfel te overleggen met Sociom. In de zomermaanden zijn er meer mogelijkheden om buiten af te spreken, zoals in de tuin, op het balkon of samen buiten een wandeling maken, zodat toch de juiste afstand kan worden gehouden.

 

3. Ouderenadviseurs, thuisadministratie en belasting invulhulp

Wanneer er een beroep gedaan wordt op de ouderenadviseur, de belasting invulhulp of de thuisadministratie worden mensen zo veel mogelijk telefonisch of op een andere manier op gepaste afstand geholpen.

 

4. Maaltijdvoorziening 

Het uitgangspunt is dat we de maaltijden blijven bezorgen. De werkgroep tafeltje dekje en Hofmans zorgen dat de bezorgers goed geïnformeerd worden. 

 

5. Telefooncirkel

De telefooncirkel, waarbij mensen elkaar dagelijks bellen gaat gewoon door. Juist in deze tijd is het dagelijkse contact met elkaar fijn voor mensen die alleen wonen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op Dette Koenders 0485-700500.

 

6. Activiteiten

  • Buiten sporten mag wel én is gezond. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en een verzetje te hebben. Zo kan bijvoorbeeld Jeu de boules weer makkelijk opgepakt worden.
  • De soosactiviteiten kunnen weer opgestart gaan worden. Hoe en wanneer kan per dorp verschillend zijn. Volg het nieuws in jullie eigen dorpsbladen goed.
  • De docenten van SWOGB zijn gevraagd mee te denken om bewegingsactiviteiten buiten te creëren. 

 

De zomeractiviteiten staan open voor alle ouderen van de gemeente Boxmeer.

We hopen in september de binnen activiteiten weer op te kunnen starten.

 

De Buurtzorg start volgende week woensdag 3 juni en donderdag 4 juni weer met de Buurthuiskamer in de Weijerdonck. Tijd: 14.00-16.00

 

Heb je vragen neem dan contact op met 0485-700500 

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

Hartelijke groet

Jeanne van Vught, secretaris SWOGB

 


WIJ ZIJN ER VOOR U


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.