WIJ ZIJN ER VOOR U


Tot nader bericht geen activiteiten 

 

Het kabinet heeft dinsdag 23 februari een verlenging van de harde lockdown afgekondigd die tot en met 15 maart zal gelden. 

 

Wat betekent dit voor de activiteiten van de SWOGB?

Vanaf heden tot en met 15 maart worden door de SWOGB geen activiteiten aangeboden. 

 

Wat betekent dit concreet voor de diensten van SWOGB?

  • De maaltijdvoorziening en telefooncirkel worden, zoals eerder afgesproken, uitgevoerd. 
  • Dit geldt ook voor de hulpdienst: 
  • Vervoer, alleen wat nodig is voor de gezondheid, zoals huisarts, polikliniek en voor mensen met een klein/geen netwerk. Vervoer voor vaccinatie is gratis. Mondkapje is verplicht voor bestuurder en cliënt. 
  • Boodschappendienst: de boodschappen worden voor de deur afgezet. 
  • Er worden geen klussen verricht. 
  • Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek, advies en thuisadministratie. Probeer zoveel als mogelijk buiten af te spreken en/of met de cliënt goede afspraken te maken over het aantal bezoekers van die dag. Er is een max. van 1 bezoeker per dag. Draag mondkapjes als 1½ m. niet mogelijk is. Telefoneren en videobellen kunnen ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid of zaken te bespreken.
  • Cursussen : Er worden geen cursussen aangeboden

 

Tot slot

Juist nu is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben. Want deze maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. 

 

    “Zorg goed voor elkaar”. 

 

Heb je vragen, stel ze gerust: secretaris.swogb@gmail.com


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.