WIJ ZIJN ER VOOR U


In de persconferentie van 11 mei 2021 zijn versoepelingen aangekondigd.

 

Gelukkig… weer activiteiten

 

Vanaf 19 mei kunnen we weer met een aantal activiteiten gaan opstarten.

 

  • De activiteiten zoals yoga en fitness en bewegingsactiviteiten, die individueel of in tweetallen worden uitgeoefend, mogen weer onder voorwaarden opgepakt worden. De docenten en de coördinatoren seniorenactiviteiten van ieder dorp kijken samen wat mogelijk is en informeren de deelnemers.
  • Buiten mogen alle sport- en ontmoetingsactiviteiten weer uitgeoefend worden. Maximum met 30 personen en natuurlijk op anderhalve meter afstand. 
  • Aquafit, dansen en zingen zijn activiteiten, die nog niet mogelijk zijn.

De deelname aan de activiteiten is tot en met september 2021 gratis.

Ook bij de diensten is er vanaf 19 mei weer meer mogelijk

  • Bij het maken van afspraken voor aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek, advies en thuisadministratie is het van belang te checken en hen op deze maatregel te wijzen. Mensen mogen nu max. 2 bezoekers per dag ontvangen.
  • De hulpdienst kan naast het vervoer naar huisarts, ziekenhuis of voor vaccinatie ook het vervoer t.b.v. het  sociaal contact en boodschappen weer oppakken. Mondkapje is verplicht voor cliënt en bestuurder. Ook voor binnen- en buitenklusjes kan er weer gebeld worden.
  • De maaltijdvoorziening en telefooncirkel worden, zoals eerder afgesproken, uitgevoerd. 


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.