WIJ ZIJN ER VOOR U


Betreft: maatregelen Corona

 

Beste mensen

 

Dinsdag 17 november gaven premier M. Rutte en minister H. de Jonge weer een persconferentie over de stand van zaken betreffende Corona. 

“Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen”.

 

De verscherpte maatregelen van 2 weken geleden vervallen

Gelukkig kunnen buurt-/gemeenschapshuizen en zwembaden na een sluiting van twee weken weer open en mogen we weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. 

 

Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen 

Het volhouden van de basismaatregelen, zoals handen wassen en 1½ meter afstand blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Dit wordt per 1 december verplicht. In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:

 • Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting.
 • Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

De maatregelen vanaf 19 november 

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.
 • Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Reis zo min mogelijk.
 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van o.a. professionele zangers.

Wat betekent dit voor de activiteiten van de SWOGB?

Vanaf heden kunnen alle activiteiten op het gebied van bewegen zoals fitness, dans en yoga én ontmoeten zoals handwerk, muziek luisteren weer opgestart worden. 

Zingen in groepsverband is verboden. Dus de koren kunnen niet opstarten.

Iedereen dient zich te houden aan bovengenoemde maatregelen en onderstaande aandachtspunten in acht te nemen. 

Deelnemers zijn vrij om al dan niet deel te nemen aan deze activiteiten. 

 

Extra aandacht voor binnensport zoals bewegen voor ouderen, yoga, fitness en dans (bron rijksoverheid regels sport en spel)

 • De gezondheidscheck is vereist.
 • Handen desinfecteren.
 • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel/matje heeft plaatsgenomen of op zijn/haar plaats staat. 
 • Het is wenselijk om zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te sporten en de deelnemerslijst vast te leggen. 
 • Maximale groepsgrootte per ruimte is 30. 
 • Er geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten/dansen zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.
 • Huishoudelijke reiniging (met water en zeep of reinigingsdoekjes) van de contactpunten van de gebruikte toestellen en materialen na individueel gebruik en na de training is belangrijk.
 • Deel zo min mogelijk toestellen en andere attributen bij binnensporten. Dat kan door bepaalde oefeningen of trainingsopzetten te kiezen, waarbij dat niet hoeft.
 • Goede ventilatie.

Wat zijn de randvoorwaarden bij de ontmoetingsactiviteiten?

(Bron: handreiking opening buurthuizen LSA)

Om soos- oftewel ontmoetingsactiviteiten veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen, zijn onderstaande aandachtspunten van belang:

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.
 • Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
 • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
 • Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.
 • Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
 • Er mag koffie of thee geserveerd worden. Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen een mondkapje.

We hebben met nogal wat voorwaarden rekening te houden. Maar het belet het dagelijks bestuur niet om toch deze activiteiten aan te bieden. Het is voor u weer een moment om mensen te ontmoeten en “mee te bewegen”.  

 

Het is de bedoeling dat de docenten met de coördinatoren seniorenactiviteiten de activiteiten afstemmen, overleggen met de verhuurders en de deelnemers informeren.  De regels betreffende de coronamaatregelen van de verhuurder zijn leidend.

 

Wat betekent dit concreet voor de diensten van SWOGB?

 • De maaltijdvoorziening, hulpdienst en telefooncirkel kunnen, zoals eerder afgesproken, worden uitgevoerd. 
 • Hulpdienst:
 • Vervoer, alleen wat nodig is voor de gezondheid, zoals huisarts, polikliniek. Mondkapje is verplicht voor bestuurder en cliënt. 
 • Boodschappendienst: de boodschappen worden voor de deur afgezet. 
 • Er worden geen klussen verricht. 
 • Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek, advies en thuisadministratie. Probeer zoveel als mogelijk buiten af te spreken en/of met de cliënt goede afspraken te maken over het aantal bezoekers van die dag. Er is een max. van 3 bezoekers per dag. Draag mondkapjes als 1½ m. niet mogelijk is. Telefoneren en videobellen kunnen ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid of zaken te bespreken.

Cursussen

Er worden geen cursussen aangeboden

 

 “Zorg goed voor elkaar”. 

 

De volgende brief over maatregelen en afspraken SWOGB kunnen jullie na 1 december verwachten

 

Namens het bestuur van SWOGB, 

Jeanne van Vught secretaris SWOGB. 

Heb je vragen, stel ze gerust: secretaris.swogb@gmail.com 


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.