Beste website bezoeker,


Betreft: Coronavirus


Op 15 maart zijn door het RIVM en overheid nieuwe maatregelen bekend gemaakt,
betreffende verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Op 31 maart is door de overheid gemeld, dat deze maatregelen voorlopig blijven gelden. 

 

Dit betekent, dat onderstaand beleid tot nader bericht van toepassing blijft : 

 

1. Hulpdiensten

 • Senioren met een vraag voor vervoer naar huisarts of ziekenhuis blijven we doen. Probeer direct contact zoveel mogelijk te vermijden en houd voor zover mogelijk afstand tijdens vervoer.
 • Boodschappendienst blijft, maar dan zonder senior. Boodschappen worden voor
  de deur neergezet. 
 • Alle andere vormen van hulpdienst doen we, tot nader bericht, niet.

2. Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en ouderen adviseurs

 • De vrijwilligers kennen meestal de kwetsbare- en/of alleenwonende senioren.
  Door de maatregelen kunnen zij zich meer eenzaam voelen. Een alternatief is hen
  enkele keren per week te bellen voor een praatje en te vragen of ze nog iets
  anders nodig hebben. Stem dat af met de senior.
 • Vrijwilligers gaan, tot nader bericht, niet op huisbezoek.

3. Thuisadministratie en belastingformulieren invullen

 • Deze diensten worden tot nader bericht opgeschort.

4. Maaltijdvoorziening

 • Het uitgangspunt is dat we de maaltijden blijven bezorgen.
 • De werkgroep tafeltje dekje en Hofmans zorgen dat de bezorgers goed
  geïnformeerd worden.

5. Cursussen

 • Deze diensten worden tot nader bericht opgeschort.

6. Activiteiten

 • Alle activiteiten gaan tot nader bericht niet door.


Heb je vragen neem dan contact op met 0485-700500

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.Wij verwachten dat u begrip heeft voor deze maatregelen.


“Zorg goed voor u zelf en uw naaste”


Hartelijke groet
Frans Brienen


WIJ ZIJN ER VOOR U


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.