Beste website bezoeker,

 

26 juni 2020

 

De maatregelen worden per 1 juli versoepeld. Meer vrijheden maar wel met duidelijke afspraken.  Deze zijn aanvullend op de afspraken van 11 juni.

 

Regels binnen en buiten

Wanneer de 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dient een mondkapje gedragen te worden. Dit komt met name voor bij het vervoer van senioren en tijdens het rijden van bijvoorbeeld de rolstoel

 

Regels in het vervoer

In de auto wordt een mondkapje geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het advies is: draag dan allemaal een mondkapje. 

Dit betekent dat de chauffeurs én degene die vervoerd worden een mondkapje dienen te dragen.

 

Sport per 1 juli

Per 1 juli zijn ook de binnensporten weer mogelijk. Er dient wel een gezondheidscheck bij de deelnemers plaats te vinden. Zie onder activiteiten de activiteitenlijst

 

Koren

Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. RIVM komt binnenkort met advies en voorwaarden. Dus het is even afwachten onder welke voorwaarden wij de koren weer kunnen opstarten. 

 

Voor de diensten blijven eerdere afspraken van toepassing. Zie 11 juni

 

Veranderingen telefoon Hulpdienst Boxmeer 

Vanaf 1 juli moet men hiervoor een ander nummer bellen: 0485-792010. 

Hulpdienst Beugen en Rijkevoort blijft onveranderd.

 

Voor de diensten: aanwezigheidshulp - activerend huisbezoek – belastingaangifte – ouderenadviseur -telefooncirkel – thuisadministratie kunt u direct Dette Koenders 06-10430039 bellen. U krijgt haar direct aan de lijn of u kunt de voicemail inspreken en Dette belt u terug. Email: dettekoenders@sociom.nl

 

 

11 juni 2020

 

Eind mei is door het ministerie van VWS een notitie verspreid met adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis. Er wordt in die notitie een onderscheid gemaakt tussen vitale- en kwetsbare ouderen.

 

Vitale ouderen: functioneert (grotendeels) zelfstandig

 • Bezoek ontvangen: geen beperkingen. Belangrijk is de gezondheidscheck te doen en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 • Op bezoek gaan: geen beperkingen, maar blijf terughoudend. Doe de gezondheidscheck bij de gastvrouw/-heer/overige gasten. Neem de hygiënemaatregelen in acht.
 • Boodschappen doen: doe verstandig bij het boodschappen doen. Vermijd drukte.
 • Bijeenkomsten: vermijd grote bijeenkomsten.
 • Vervoer: vermijd openbaar vervoer
Kwetsbare ouderen: heeft hulp nodig bij persoonlijke verzorging en/of woont in een woonzorgcentrum en/of maakt gebruik van dagbesteding. Voor deze groep geldt, blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Bezoek ontvangen: max. 4 personen tegelijk. Overweeg om bezoek buiten in de tuin te ontvangen. Belangrijk is de gezondheidscheck te doen en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 • Op bezoek gaan: ga bij voorkeur niet op bezoek.
 • Boodschappen: doe zelf geen boodschappen
 • Bijeenkomsten: ga niet naar bijeenkomsten. Met uitzondering van belangrijke familiegebeurtenissen, dagopvang/-behandeling.
 • Vervoer: zoveel mogelijk individueel vervoer en conform vervoer naar dagbesteding.
Wat betekent dit voor het SWOGB beleid?
Wij volgen bovenstaande richtlijnen van het ministerie van VWS en de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
Voor de diensten die we aan huis bieden, betekent dit een verruiming voor zowel de vitale als kwetsbare senior. Met betrekking tot bezoek ontvangen zijn er namelijk bij de vitale ouderen geen beperkingen. Bij de kwetsbare ouderen wordt een max. van 4 bezoekers gesteld en de overwegingen meegegeven om een afspraak buiten/in de tuin te maken.
Dus de diensten
 • Aanwezigheidshulp
 • Activerend huisbezoek
 • Ouderenadviseur
 • Thuisadministratie
 • Belasting invulhulp
 • De Hulpdienst
kunnen onder bovenstaande voorwaarden (weer) uitgevoerd worden.
De Hulpdienst kan dus ook, onder de genoemde voorwaarden, weer starten met de klussen in huis en tuin en “sociaal vervoer”. Wanneer er vragen komen voor “sociaal vervoer” bekijkt de coordinator of hiervoor een chauffeur bereid is.
De maaltijdvoorziening: de maaltijden worden door de bezorgers gebracht en de gebruikers krijgen een brief met instructies.
Activiteiten
 • Er mag buiten gesport worden. Ieder kerkdorp geeft hieraan een eigen invulling. In de dorpskrantjes staat wat er in ieder dorp aan activiteiten en ontmoetingen georganiseerd worden. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en een verzetje te hebben. Zo kan bijvoorbeeld Jeu de boules weer makkelijk opgepakt worden.
 • De docenten van SWOGB zijn gevraagd mee te denken om bewegingsactiviteiten buiten te creëren. Zie onder activiteiten de activiteitenlijst d.d. 18 juni 2020.

De zomeractiviteiten staan open voor alle ouderen van de gemeente Boxmeer en zijn gratis voor alle senioren van gemeente Boxmeer.

We hopen in september de binnen activiteiten weer op te kunnen starten.

 

De Buurtzorg is in juni gestart met de Buurthuiskamer op woensdag en donderdag in de Weijerdonck. Tijd: 14.00-16.00

  

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

Hartelijke groet

Jeanne van Vught, secretaris SWOGB

Email: secretaris.swogb@gmail.com


WIJ ZIJN ER VOOR U


Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.

 

SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer. Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.

 

We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), KOV ( Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer subsidieert SWOGB.

Hoe ondersteunt SWOGB ?


Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo'n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

DIENSTEN


We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

CURSUSSEN


Er worden cursussen georganiseerd voor het gebruik van een computer of tablet.

 

Er zijn ook opfriscursussen voor verkeersveiligheid en cursussen voor het gebruik van een elektrische fiets of scootmobiel in het verkeer.

ACTIVITEITEN


In ieder kerkdorp worden door SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Wij nodigen u graag uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld door diverse vormen van bewegen, muziek of uit op zondag.