Activiteiten van de SWOGB


De SWOGB heeft een breed aanbod van  activiteiten voor alle senioren in de gemeente Boxmeer. Het activiteitenaanbod biedt ondersteuning en vertier voor het langer zelfstandig wonen, actief blijven in de maatschappij en contact houden met andere ouderen maar zeker ook met mensen in het algemeen.. 

  

Maar als stichting moeten we ook de wensen van de ouderen in het oog houden. De activiteiten die 10 jaar geleden veel belangstelling trokken, trekken nu veel minder ouderen. Er zijn andere manieren van bewegen die ouderen veel meer aanspreekt. Voorbeelden hiervan zijn het MBvO – gymnastiek versus het Fitnessen, Maar ook Koersbal versus  Jeu de Boule.  

 

De tijd staat duidelijk niet stil, een oudere senior heeft andere wensen dan de senior van nu en de senior van de toekomst zal weer andere wensen hebben. De SWOGB moet constant voeling houden met haar leden en daar waar mogelijk schakelen naar activiteiten waar de senior van de toekomst naar vraagt. Maar dat laatste wil niet zeggen dat we de senior van nu vergeten.  

 

Anderzijds moeten nieuwe ontwikkelingen ook van onderuit ontstaan, bij de KBO’s of andere vormen van samenkomst en spel. We noemen als voorbeeld wandelvoetbal wat op kleine schaal groeiende is. In een later stadia kan de SWOGB dit weer financieel ondersteunen zodat het bereikbaar wordt voor alle ouderen. Daar moet dus de kracht in zitten, innoveren van de activiteiten en en financiële ondersteuning voor bereikbaarheid.

 

Aan de linkerkant van deze pagina vindt je de submenu’s met de activiteiten die nu in het programma zitten. 

 


Bij iedere activiteit staat een korte beschrijving van wat u kunt verwachten. Ook staan er de locaties en tijden vermeldt en de naam van de docent. Ook vind u er een aanmeldingsformulier. In de "richtlijnen deelnemers" staan de deelnemersbijdragen en een aantal administratieve zaken.

 

Als u geïnteresseerd bent kunt u naar de vermelde locatie gaan. Om te zien of u het leuk vind en ter kennismaking zijn de eerste 2 lessen gratis.

 

Als u zich definitief wilt aanmelden kunt u het aanmeldingsformulier invullen. Als u de mogelijkheid hebt om te scannen, dan kunt u het ingevulde formulier sturen naar: deeln.swogb@outlook.com. Op de betreffende locatie hebben ze ook dit formulier en kunt u het daar invullen.