Computercursussen

Seniorweb Computer Leercentrum van de SWOGB


Computercursussen

 

In januari en september starten computercursussen voor ouderen in een serie van 8 lessen. Hierbij draaien we één op één, wat als zeer prettig ervaren word door de cursist en docent. In totaal zijn er 7 cursuslocaties ingericht over de kerkdorpen: Overloon, Sambeek, Boxmeer (2), Rijkevoort, Beugen en Oeffelt. We maken gebruik van 19 docenten en 2 technische ondersteuners. Al met al een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 

 

Tweemaal per jaar is er een overleg tussen coördinator en vrijwilligers waarbij wordt gekeken naar  het verloop van de cursussen. In een aantal kerkdorpen worden computer inloopuurtjes georganiseerd waarbij inwoners met hun digitale "problemen" kunnen aankloppen bij vrijwilligers.

  

Tabletproject "virtueel dorpsplein"  

 

Er draait een project met ouderen die een afstand hebben tot het digitale systeem en geselecteerd zijn door de ouderenwerkers van Sociom. In deze ronde doen 7 personen mee..  

Doelstelling van het project is dat mensen kennismaken met de digitale techniek waarbij ze vertrouwd raken met een gebruiksvriendelijk systeem voor het maken van contacten, spel en vermaak; eventueel aangevuld met domotica toepassingen. Hiermee wordt er mede naar gestreefd om te voorkomen dat de deelnemers in de toekomst in een sociaal isolement komen. Door gebruik te maken van de digitale techniek kunnen ze wellicht langer zelfstandig blijven en behouden ze contact met de omgeving. Daarnaast blijven ze op de hoogte van het dagelijkse nieuws. De deelnemers worden begeleid door vrijwilligers die van tijd tot tijd via "Skype" contact houden met de deelnemer. Deze sessie zal binnenkort worden afgerond; daarna zal weer een nieuwe sessie starten.   

 

"digitale" inloop in de Bibliotheek Boxmeer"  

 

 Op de eerste dinsdag van de maand is er een “digitaal”  inloop café in de bibliotheek van 13.30-15.30 uur. Dit werd georganiseerd door BiblioPlus en de SWOGB.  

Een aantal begeleiders van de computerwerkgroep van de SWOGB helpen ouderen met problemen in het gebruik van hun laptop/tablet/iPad. 

 

Ook kunt u een formulier aanvragen bij de heer P. Ermers  (coördinator computercursussen) per e-mail: permers@ziggo.nl of via tel.0485-362311.


Download
Op dit formulier staat vermeld hoe u dit kunt retourneren: SWOGB, De Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer.
Machtigingsformulier computercursus vers
Adobe Acrobat document 821.9 KB