ACTIVITEITEN VAN SWOGB


Overloon

 

Countrydans met Ans Versteegen

Op dinsdag starten de wekelijkse lessen. Om 14.00 uur een groep 1 en 15.00 uur een groep 2. Op woensdag om 15.30 uur een groep 3 en om 16.30 uur een groep 4. Op 15 september groep 4 om 16.00. Alle lessen vinden plaats in MFC De Pit Overloon.

 

Yoga met Camilla Brouwer

Wekelijks op de dinsdagochtend Stoelyoga van 09.30 - 10.30 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur een groep in MFC De Pit Overloon. Wekelijks op dinsdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur en op woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur Yoga op de mat in MFC De Pit Overloon indien voldoende

deelname. Aanmelden bij Camilla 06-12947139

 

MBvO met Dedde Hoekstra

“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmorgen 1 groep van 09.45-10.30 uur in MFC De Pit Overloon.”

 

Werelddansen met Nellie Nabuurs

Wekelijks op dinsdagmiddag om 14.00 uur in MFC De Pit Overloon. De 1e les wordt besteed aan een gezellig samen zijn en kijken wat de aanpassingen, omtrent de anderhalve meter voor de groep gaat betekenen. We kunnen eventueel zitdansen of rollatordansen gaan aanbieden. Zeker het zitdansen kan op 1.5 meter.

 

Holthees

 

Aquafit Zwemschool Joke Holthees

Wekelijks op maandag Aquafit van 11.15 – 12.15 (lesgroep zit vol), wekelijks op donderdag van 11.15 – 12.15 (hier zijn nog 3 plaatsen vrij), en op vrijdag van 11.15 – 12.15 (lesgroep zit vol). Zodra er meer aanmeldingen zijn kan er een nieuw lesuur bijkomen.

 

Maashees

 

Yoga met Lenie Ozga

“We willen doorgaan zoals in de voorbije maanden”. Wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur een groep in de gymzaal van Plein 27 Maashees.

 

MBvO met Wilma Huijbers

Elke donderdagmorgen van 09.30 – 10.15 uur een groep in Sporthal De Zevensprong Maashees.

 

Vierlingsbeek 

 

Yoga met Lenie Ozga

Wekelijks op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur in zaal A van De Joffershof in Vierlingsbeek.

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op maandagavond van 17.30 - 18.30 uur een groep Yoga in de gymzaal van de Basisschool Vierlingsbeek.

 

Yoga met Jolanda Moest

Wekelijks op dinsdagmorgen een groep van 09.15 - 10.15 uur in De Joffershof Vierlingsbeek.

 

MBvO met Maerten Verstegen

Wekelijks op vrijdagochtend van 09.15 - 10.15 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur een groep in de Joffershof Vierlingsbeek. 

 

MBvO met Wilma Huijbers

Wekelijks op donderdagmorgen van 10.45 - 11.45 uur een groep in De Joffershof Vierlingsbeek. Vooral voor iedereen die op een wat rustige en aangepaste manier willen sporten.

 

Wandelvoetbal

Wekelijks op dinsdagmorgen Wandelvoetbal van 10.00 - 11.30 uur Sportpark Soetendaal Vierlingsbeek.

 

Vortum-Mullem

 

Yoga met Camilla Brouwer

Wekelijks op donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur Yoga op de mat in MFC De Knillus in Vortum-Mullem. Ook hier is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Info Camilla 06-12947139

 

MBvO met Dedde Hoekstra

“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmiddag van 14.00 - 14.45 uur een groep in MFC De Knillus Vortum-Mullem.”

 

Boxmeer

 

Werelddansen met Ans van Eeden

In Boxmeer gaan we nog niet opstarten. Mensen durven nog niet. Half september zullen we hier een koffie uurtje inplannen om samen te bekijken welke wensen er zijn.

 

Zitdansen met Annie van Diessen

Wekelijks vanaf maandagmorgen 7 september van 11.00 – 11.45 in het zaaltje van de Weijerdonck Boxmeer. Bij de eerste les begint men een half uurtje eerder om samen koffie te drinken. Nieuwe leden zijn zeer welkom. 

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op woensdagochtend van 08.30 - 09.30 een groep en van 10.00 - 11.00 een groep op de zolder van woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer. 

 

Yoga met Josje Houben

“Voorlopig nog lekker buiten in het Weijerpark Yogales.” Op donderdag van 09.45-10.45 een groep Yoga in het Weijerpark. Bij slecht weer in de Weyer of onder de overkapping van de Weijer

 

MBvO met Noelle Kockelkorn

Wekelijks op maandagmiddag om 13.30 uur groep 1 en 14.30 groep 2 en op dinsdagmorgen om 09.30 uur groep 1 en 10.30 uur groep 2. Op de oorspronkelijke locatie in de Symfonie kunnen we niet terecht. Daarom vinden de gymlessen plaats in de aula van de Weijerwereldschool Boxmeer.

 

Werelddansen met Maria Lemmens

Corona is nog steeds actief en daardoor starten de danslessen pas op in de 1e woensdag (1 e week) van oktober in de Weijer Boxmeer.

 

Seniorenkoor Maasecho met Geert Verhallen

Het bestuur heeft besloten om tot 1-01-2021 niet te gaan zingen. Dit is mede ingegeven door de grote groep kwetsbare ouderen, zowel bij de zangers zelf, als bij de partners, en ook de moeilijkheden die er zijn om op 1,5 meter van elkaar te zingen.

 

Senioren Smartlappenkoor

Voorlopig start men nog niet op. Men moet eerst kijken naar andere huisvesting of het splitsen van koorleden i.v.m. de grote van het koor. 

 

Sambeek

 

Yoga met Jolanda Moest

Wekelijks op dinsdagmorgen een groep van 10.45 - 11.45 in De Elsenhof te Sambeek.

 

Beugen

Seniorenkoor Maaslandsglorie Beugen met Arlette van Hout

Wekelijks op donderdagmorgen van 09.00 – 10.15 uur in MFC ’t Kruispunt Beugen.

 

Yoga met Kitty Putman

“We gaan gewoon door zoals we dat ook in juli en augustus gedaan hebben.” Wekelijks op de donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur in MFC ’t Kruispunt Beugen.

 

Oeffelt

 

Country Line met Ans van Eeden

In Oeffelt is de countrygroep te groep en zal de zaalruimte vergroot moeten worden. Maar dat is prima mogelijk. We gaan vanaf 10 september weer beginnen.

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op maandagochtend van 09.30 - 10.30 uur een groep in De Kleppenburg Oeffelt.

 

MBvO met Lenie van Luijk

Wekelijks op woensdagmorgen van 09.15 – 10.15 uur een groep gymles voor ouderen, meer vanaf de stoel in De Kleppenburg Oeffelt. Wekelijks op woensdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur een groep voor 55+ in de Sporthal Oeffelt.

 

Rijkevoort

 

Countrydans met Marga Cuppen

Wekelijks op de vrijdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur in dorpshuis De Poel Rijkevoort.

 

MBvO met Antonet Oosterlaken

Wekelijks op woensdagmorgen om 10.00 uur in dorpshuis De Poel Rijkevoort. In de eerste les is het vooral bespreken hoe we kunnen gymmen met bestaande regels.

 

Seniorenkoor Zangersvreugd Rijkevoort met Els Thijssen

Voorlopig wordt er in Rijkevoort niet gezongen. Te veel twijfels en onzekerheden, zeker nu dat het virus weer de kop opsteekt. Per maand de situatie bekijken.

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op woensdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur een groep in dorpshuis De Poel Rijkevoort

 

Fitnessen

Wekelijks op de vrijdagmorgen om 09.00, 10.00 en 11.00 uur een groep in Sportzaal De Schutboom. Voor de groep van 11.00 uur is nog ruimte.


Heeft u behoefte aan ontspanning of nieuwe contacten ?  In ieder kerkdorp worden door de SWOGB activiteiten georganiseerd op het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Het aanbod nodigt u uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten.

 

Alle activiteiten worden in nauwe samenwerking met de KBO en/of KOV georganiseerd. Klik op een onderdeel, in de kolom aan de linkerkant, en u krijgt uitleg over wat de activiteiten inhouden. Onderaan deze pagina staat een (Excel)overzicht met alle activiteiten. Hierop kunt u de locaties, tijden en contactpersonen vinden.

 

Eigen bijdrage

Voor verschillende activiteiten kan een eigen bijdrage gelden. De bijdrage varieert van het betalen van de eigen consumpties tot een bijdrage voor de activiteit.

 

Het is mogelijk een kijkje te nemen bij een activiteit zoals, yoga, beweging, dans etc. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met betreffende docent of contactpersoon. Het is niet de bedoeling onaangekondigd binnen te lopen. 


Download
SWOGB richtlijnen-aanmeldformulier (1).p
Adobe Acrobat document 135.4 KB