Activiteiten in de regio


Elke SWO (sociaal welzijn organisatie) heeft veelal dezelfde activiteiten maar er kunnen ook activiteiten zijn die niet bij de SWOGB in het pakket zitten. Dan kunnen mensen informeren of ze kunnen aansluiten. 

Ook kan het animo voor sommige activiteiten te gering zijn en is samenwerken met andere SWO’s noodzakelijk om de activiteiten voor die leden te behouden.