Aquafit

 

Bij aquafit worden senioren, door een fysiotherapeut, in het water begeleid. Door gevarieerde oefeningen in water, van 32 graden, wordt er gewerkt aan de conditie, de mobiliteit, spierkracht, coördinatie en aan het evenwicht.

 

Doelgroep: Aqua fit is voor senioren, uit de gemeente Boxmeer, die moeite hebben met "bewegen op het droge". Er wordt in groepen van 10 senioren les gegeven.

 

Plaats: zwemschool Joke in Holthees.

 

Tijden:

  • Maandag 11.15 – 12.00
  • Donderdag 10.30 –11.15
  • Vrijdag 11.15 – 12.00

 

Bij voldoende opgaven kan op maandag, donderdag en vrijdag 1 groep toegevoegd worden. Deze groepsactiviteit vindt gedurende 38 weken per jaar wekelijks plaats

 

Goed om te weten:

  • Aanmelding geschiedt via de normale Welzijn Ouderen Boxmeer - procedure met de gebruikelijke formulieren. Te downloaden op www.swogb.nl.
  • Per jaar heeft elke deelnemer recht op 38 weken. In overleg met Joke Janssen van de zwemschool wordt dit concreet gepland.
  • Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden minder dan 38 maal wordt deelgenomen, is er geen recht op teruggave van de bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de inhouding.
  • De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als proef en zijn gratis.