Maasechokoor


Het seniorenkoor Maasecho werd opgericht in 1973.  

 

Het koor telt ca. dertig leden. De dames zijn in de meerderheid, waarbij de sopranen en de  alten elkaar mooi in evenwicht houden Het koor blijft op zoek naar mannen. Maar uiteraard zijn ook dames van harte welkom. Het koor opereert binnen het kader van de Welzijn Ouderen Boxmeer  en hanteert dientengevolge de leeftijdsdrempel van 55 jaar. 

 

Men zegt vaak: van zingen blijf je jong. En dat moet gezegd worden: de gemiddelde leeftijd mag dan hoog liggen, de geest blijft fris en jeugdig. De leden komen met heel veel plezier  elke week op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in het theater De Weijer.  Er wordt serieus gerepeteerd en er wordt stevig gewerkt aan de koorklank en repertoire opbouw. De repetities verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. 

 

De dirigent, Geert Verhallen, heeft conservatoriumopleiding en is een ervaren pianist. Hij  weet mensen te enthousiasmeren en gaat muzikale uitdagingen aan. 

Het koor verzorgt minstens eens per jaar een optreden in een verzorgingshuis. Een  kerstconcert voor eigen familie, kennissen en vrienden is een traditie aan het worden.

 

Elk  jaar wordt deelgenomen aan de regionale korenmiddag voor seniorenkoren uit de  gemeenten Cuijk en Boxmeer. Op landelijk niveau wordt jaarlijks deelgenomen aan een korendag die wordt georganiseerd onder de vlag van de LOVOK, de Landelijke Organisatie Van Ouderen Koren (traditioneel afgesloten met een gezamenlijk etentje). 

 

Het repertoire is breed. De nadruk van het repertoire ligt op het wereldlijke repertoire.  Daarnaast heeft het koor religieuze muziek in studie met het oog op kooroptredens bij  kerkelijke vieringen. Het koor zingt graag drie- en vierstemmige muziek; het zingt regelmatig a capella (onbegeleid), maar laat zich ook graag aan de piano begeleiden. De zangers deinzen niet terug voor vreemde talen. Muziek van een half millennium oud vindt net zo gemakkelijk een plek in de muziekmap als hedendaagse stukken. 

 

Onderlinge verbondenheid in lief en leed speelt een cruciale rol bij dit koor. Middels een portrettenboek, waarin ieder koorlid zijn- of haar portret in eigen woorden heeft  “geschilderd’ , leren we elkaar beter kennen. En natuurlijk tijdens de levendige gesprekken tijdens de pauze! 

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Loop dan gerust binnen op een repetitie op maandagmiddag om iets van de sfeer te proeven van dit gezellige, op serieus muziek maken gerichte koor. 

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de voorzitter, 

Wim van Scheppingen 

0485-573128  

wimschep9@gmail.com