Maasechokoor


Het seniorenkoor Maasecho werd opgericht in 1973 en viert in 2018 zijn negende lustrum.

 

Het koor telt ruim veertig leden. De dames zijn in de meerderheid, waarbij de sopranen en de alten elkaar mooi in evenwicht houden. Bij de mannen zijn de bassen het sterkst vertegenwoordigd en deze zorgen voor een stevig fundament in de koorklank. De tenoren staan hun mannetje en kleuren mooi in de samenklank. Maar het koor blijft op zoek naar met name tenoren. Maar uiteraard zijn ook andere stemmen welkom. Het koor opereert binnen het kader van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) en hanteert dientengevolge de leeftijdsdrempel van 55 jaar.

 

Men zegt vaak: van zingen blijf je jong. En dat moet gezegd worden: de gemiddelde leeftijd mag dan hoog liggen, de geest blijft fris en jeugdig. De leden komen met heel veel plezier elke week op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 bij elkaar in het theater De Weijer. Er wordt serieus gerepeteerd en er wordt stevig gewerkt aan de koorklank en repertoire-opbouw. De repetities verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer.

 

De dirigent, Hans Terra, heeft een passie voor muziek en is een ervaren pianist. Hij weet mensen te enthousiasmeren en gaat muzikale uitdagingen aan.

 

Het koor verzorgt minstens eens per jaar een optreden in een verzorgingshuis. Een kerstconcert voor eigen familie, kennissen en vrienden  is een traditie aan het worden, naast optreden in de kerstperiode elders. Elk jaar wordt deelgenomen aan de regionale korenmiddag voor seniorenkoren uit de gemeenten Cuijk en Boxmeer. Op landelijk niveau wordt jaarlijks deelgenomen aan een korendag die wordt georganiseerd onder de vlag van de LOVOK, de Landelijke Organisatie Van Ouderen Koren (traditioneel afgesloten met een gezamenlijk etentje).

 

Het repertoire is breed. Het koor heeft religieuze muziek in studie met het oog op kooroptredens bij kerkelijke vieringen. De nadruk ligt evenwel op het wereldlijke repertoire. Het koor zingt graag drie- en vierstemmige muziek; het zingt regelmatig a capella (onbegeleid), maar laat zich ook graag aan de piano begeleiden. De zangers deinzen niet terug voor vreemde talen. Muziek van een half millennium oud vindt net zo gemakkelijk een plek in de muziekmap als hedendaagse stukken.

 

Onderlinge verbondenheid in lief en leed speelt een cruciale rol bij dit koor. Middels een portrettenboek, waarin ieder koorlid zijn of haar portret in eigen woorden heeft “geschilderd’ , leren we elkaar beter kennen. En natuurlijk tijdens de levendige gesprekken tijdens de pauze!

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Loop dan gerust binnen op een repetitie op maandagmiddag. om iets van de sfeer te proeven van dit gezellige, op serieus muziek maken gerichte koor.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de voorzitter,

 

Wim van Scheppingen

0485-573128

scheppingen32@zonnet.nl