ACTIVITEITENAGENDA

De SWOGB organiseert samen met andere organisaties,uit de gemeente Boxmeer, verschillende activiteiten. 

Op deze pagina, de activiteitenkalender, leest u activiteiten die voor senioren interessant kunnen zijn!


SWOGB heeft al eerder moeten besluiten om, i.v.m. het Coronavirus, alle groepsactiviteiten en cursussen stop te zetten. Ook het aanbod van diensten is beperkter en wordt anders aangeboden. De mensen zijn hierdoor meer op zichzelf en hun eigen netwerk aangewezen en er zijn minder sociale contacten. 

 

Met de huidige richtlijnen van RIVM van 21 april, blijft dit besluit bestaan.  

 

Goed om te weten

 

De hulpdienst Boxmeer werkt nog steeds met handschoenen en mondkapjes ter bescherming van de chauffeurs en cliënten. We doen wel boodschappen maar zonder cliënt en tenslotte vervoer. Klusjes of iets dergelijks doen we nu niet. 

Goed om te weten, het wordt erg gewaardeerd.

 

Tafeltje Dekje is tot nu toe tevreden hoe zij samen met de bezorgers de bezorging draaiende houden, samen in overleg met onze coördinatoren en leverancier Hofmans. 

Goed om te weten, het wordt erg gewaardeerd.

 

Sociom is voor de alle inwoners van de gemeente Boxmeer een belangrijke welzijnsorganisatie. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn hebben zij vele taken die zij uitvoeren voor de gemeente. Ook voor de SWOGB, met haar activiteiten, diensten en cursussen is Sociom een belangrijke en onmisbare schakel. 

Goed om te weten, het wordt erg gewaardeerd.

 

Tot slot

OnsThuus.nl is een digitaal platform (lees website) waarin alles te vinden is over de gemeente Boxmeer. In de diverse dagbladen heeft wethouder Willy Hendriks OnsThuus.nl onder de aandacht gebracht als een uitstekend platform waar hulp gevraagd en geboden kan worden in deze moeilijke tijd. Zo zijn er mensen die aanbieden om boodschappen te doen, de hond uitlaten of medicijnen ophalen. Prima initiatieven in deze coronavirustijd. Maar er is veel meer, kijk op www.onsthuus.nl

Mocht het lastig zijn om U via de computer aan te melden? U kunt tijdens kantoortijden ook bellen met Sociom op 0485-700500.

 

Ook de SWOGB ondersteunt OnsThuus.nl  


31 oktober 2020

Intergemeentelijke volksdansdag

Op zaterdag 31 oktober 2020 is de Intergemeentelijke volksdansdag.
Voor de middag van 10.00 uur tot 12.30 uur en na de middag van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Deze volksdansdag wordt gehouden in Het Wapen van Wanroij.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.