Computercursussen

Seniorweb Computer Leercentrum van de SWOGB


In diverse kerkdorpen wordt computer cursus gegeven, in overleg met de docent bepaalt u wat u wilt leren. De cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur en de kosten zijn 40 euro, exclusief het cursusboek.

 

Er is ook een project voor hulp bij het gebruiken van een tablet. Vrijwilligers helpen om via de tablet contacten te leggen met familie en vrienden.

 

Medewerkers van Sociom selecteren wie voor dit tabletproject in aanmerking komt.


Individuele hulp bij computer

SWOGB, computercursussen 

 

Ook vanaf september biedt de SWOGB weer computercursussen aan voor mensen die zich daarvoor aanmelden.

 

De belangstelling voor deze cursussen wordt iedere periode kleiner en dat is ook begrijpelijk. Steeds meer mensen maken gebruik van de computer op de werkplek en in het dagelijks leven waardoor het kennisniveau goed is. Een cursus voor beginners is dan al gauw niet meer nodig. Toch blijft de SWOGB deze cursus aanbieden voor hen die dat nodig hebben.

 

Daar waar de vraag naar een volledige cursus afneemt, ontvangen we wel steeds meer vragen voor individuele hulp bij problemen die zich voordoen. De SWOGB wil graag de vraagbaak zijn voor die mensen met de individuele vraag en zal haar organisatie hiervoor inrichten. Onder het motto ’U vraagt, wij draaien’ gaan we kijken hoe we onze organisatie hierop aanpassen.

 

Maar dit is ook niet helemaal nieuw. De SWOGB had in het verleden een inloopmiddag in de bibliotheek van Boxmeer maar de inloop van mensen was bijzonder klein tot nihil. Vraag is dan, moeten we een inloopmiddag organiseren waar mensen terecht kunnen met uiteenlopende vragen bij verschillende mensen met hardware of software kennis? Of moeten we de organisatie inrichten voor specialistische hulp aan huis?

 

Voor de hulp aan huis zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om “computerproblemen” op te lossen bij senioren thuis.

 

Als jou dit iets lijkt neem dan contact op met de coördinator, Peter Ermers, mobiel 06-20625198 of per email: pjermers@outlook.com

 


Ook kunt u een formulier aanvragen bij de heer P. Ermers  (coördinator computercursussen) per e-mail: pjermers@outlook.com of via tel. 06-20625198


Download
Aanmeldingsformulier Activiteiten
Aanmeldingsformulier activiteiten SWOGB.
Adobe Acrobat document 359.5 KB
Download
Machtiging computercursus
Machtigingsformulier computercursus 0120
Adobe Acrobat document 254.1 KB