Verkeersveiligheid


Met het stijgen van de leeftijd kan het fysieke- en het psychische functioneren afnemen. Het uitvoeren van handelingen gaat dan moeilijker.

 

Daarom organiseert SWOGB ieder jaar, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Boxmeer, een opfriscursus  verkeerskennis.

 

Ook organiseert de SWOGB trainingen voor senioren met scootmobiel en elektrische fiets in het verkeer. De opfriscursus en trainingen zijn gratis. De data worden in het streeknieuws en op de website geplaatst. 


Cursus E-bike in Vierlingsbeek en Rijkevoort

 

Onder de titel “Het nieuwe fietsen” organiseert de KBO Vierlingsbeek/Groeningen en Rijkevoort in samenwerking met de SWOGB een E-bike cursus. Alle senioren uit de gemeente Boxmeer kunnen deelnemen aan deze cursus. De VVN heeft te kennen gegeven dat er maximaal 20 deelnemers kunnen aansluiten. Maar de SWOGB heeft met genoemde KBO afdelingen afgesproken: indien er meer cursisten zijn, worden er nieuwe afspraken gemaakt voor aanvullende cursussen.

 

De diversiteit van voertuigen en de drukte op het fietspad zorgen ervoor dat de gebruikers alert moeten zijn op andere gebruikers van het fietspad en de weg en de verkeersregels die gelden. Het aantal verkeersslachtoffer op de fiets is stijgende en dat moet een halt toegeroepen worden. Daarom is E-bike cursus belangrijk voor eigenlijk iedereen maar zeker voor de doelgroep van de SWOGB: de senioren

 

Op 9 oktober 2019 is de e-bike cursus in Rijkevoort in dorpshuis De Poel.

Programma: 09.30 cursusdeel door Veilig Verkeer Nederland

                     12.00 – 12.45 Lunch, verzorgd door KBO/SWOGB

                     13.00 – 14.00 e-bikes in de praktijk, verzorgd door Thijs Hendriks Tweewielers

 

Op 10 oktober 2019 is de e-bike cursus in Vierlingsbeek in de Joffershof.

Programma: 10.30 Uitleg over valpreventie door fysiotherapie Wouter van Dongen en EHBO, wat te doen bij ongevallen bij het fietsen..

                     12.00 – 12.45 Lunch, verzorgd door KBO/SWOGB

                     13.00 – 15.30 cursusdeel door Veilig Verkeer Nederland

 

De kosten voor deze E-bike cursus, incl. lunch zijn voor de SWOGB dus deelnemers kunnen kosteloos meedoen.

 

Opgave Vierlingsbeek: Jan Spee: jan.spee@ziggo.nl of Catharina de Berthoutstraat 10 te Vierlingsbeek.

 

Opgave Rijkevoort: Jan Verkuijlen: janverkuijlen44@gmail.com of 06-29248824Het nieuwe fietsen

 

Intussen kennen we het allemaal wel: “Het Nieuwe autorijden”. Dit is autorijden gericht op zuinigheid (minder brandstof en slijtage) en veiligheid. De aandacht die hieraan wordt besteed heeft zijn positieve gevolgen.

 

Minder bekend is “Het nieuwe fietsen”. Dit is een fietsbijeenkomst gericht op veiligheid, een cursus van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Immers tegenwoordig zijn er meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in de auto. Senioren zijn hierbij oververtegenwoordigd. Daarom heeft VVN een

voorlichtingsbijeenkomst over veilig fietsen ontwikkeld. Het doel van de bijeenkomst is om bij de ervaren fietser de kennis te verhogen over de risico’s bij het fietsen, over de oorzaken van fietsongevallen.

 

Onderwerpen zijn:

* Drukte op het fietspad! Waar je vroeger op het fietspad alleen fietsers tegenkwam, is het nu een drukte van belang met allerlei voertuigen. Wat betekent dit voor ons gedrag op het fietspad en hoe gaan we hier veilig mee om?

* Hoe reageer je op wielrenners, op pubers die in een groep bij elkaar fietsen, op vrachtwagens bij het stoplicht? Bij het ouder worden vinden er fysieke veranderingen plaats. Dit heeft ook invloed op de verkeersdeelname. Hoe houd je daar rekening mee?

 

De SWOGB heeft o.m. als opdracht op te komen voor de belangen van ouderen. Zij streeft er daarom naar dat zoveel mogelijk ouderen gaan deelnemen aan deze bijeenkomsten. Zij heeft enkele ouderen verenigingen gevraagd deze te organiseren. De bijeenkomsten omvatten de voorlichting over het nieuwe fietsen, technische informatie van een rijwielhandelaar over E-bikes

en eventueel een gezamenlijke fietstocht. Voor een lunch wordt gezorgd. Deelname, inclusief lunch is kosteloos. Na de bijeenkomst krijg je informatiemateriaal om alles nog eens rustig na te lezen.

 

* Op 10 september 2019 staat de cursus gepland in dorpshuis de “Elsenhof” in Sambeek.

Opgave en informatie bij Martin Zeegers: martinzeegers@kpnmail.nl

* Op 9 oktober 2019 staat de cursus gepland in dorpshuis “De Poel” in Rijkevoort.

Opgave en informatie bij Jan Verkuijlen: janverkuijlen44@gmail.com

* Op 10 oktober 2019 staat de cursus gepland in het Joffershof in Vierlingsbeek.

Opgave en informatie bij Jan Spee: jan.spee@ziggo.nl

 

Ken jij als vrijwilliger senioren, die gebaat zouden zijn met voorlichting over “het nieuwe fietsen” wijs ze dan de weg of meldt ze samen aan bij een van bovenstaande personen. 

Download
E-bike cursus website SWOGB.docx
Microsoft Word document 15.2 KB

Download
Programma E-bike cursus en scootmobiel.d
Microsoft Word document 13.1 KB
Download
E-bike cursus Sambeek
100919 e-bike cursus Sambeek tekst KBO b
Microsoft Word document 13.4 KB