Verkeersveiligheid


Ieder jaar organiseert Welzijn Ouderen Boxmeer, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Boxmeer, een opfriscursus verkeerskennis.

 

De opfriscursus en trainingen zijn gratis. De data worden in het streeknieuws en op de website geplaatst.

 

Het nieuwe fietsen (E-Bike) 

  

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een voorlichtingsbijeenkomst over veilig fietsen ontwikkeld. Het doel van de bijeenkomst is om bij de ervaren fietser de kennis te verhogen over de risico’s bij het fietsen, over de oorzaken van fietsongevallen.

   

Onderwerpen zijn: 

  • Drukte op het fietspad!
  • Hoe reageer je op andere weggebruikers

De cursus wordt jaarlijks in samenwerking met de KBO/KOV georganiseerd.