Diensten van Welzijn Ouderen Boxmeer


Welzijn Ouderen Boxmeer heeft een breed dienstenpakket, dat gericht is op zelfstandigheid en eigen regievoering. Door het aanbod van deze diensten leveren wij een bijdrage aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers die de diensten leveren zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom. De dienstverlening is gratis. Bij sommige diensten wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

 

U kunt met uw vraag terecht bij:

 

  • De hulpdienst: is afhankelijk in welk dorp u woont. Zie bij hulpdienst, wie u hiervoor kunt bellen.
  • Maaltijdvoorziening: is ook afhankelijk van het dorp waar u woont. Zie maaltijdvoorziening. 
  • Voor de diensten: aanwezigheidshulp - activerend huisbezoek – belastingaangifte – ouderenadviseur -telefooncirkel – thuisadministratie kunt u bij de omschrijving van de dienst kijken met wie u contact op kunt nemen. Mocht u twijfelen of andere vragen hebben, dan kunt u altijd naar het algemeen nummer van Welzijn Ouderen Boxmeer bellen: 0485-792020