Diensten van SWOGB


SWOGB heeft een breed dienstenpakket, dat gericht is op zelfstandigheid en eigen regievoering. Door het aanbod van deze diensten leveren wij een bijdrage aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers die de diensten leveren zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom. De dienstverlening is gratis. Bij sommige diensten wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

 

Sociom

Medewerkers van de telefonie en het secretariaat kunnen u informatie geven over SWOGB en verwijzen naar de juiste contactpersoon.

De medewerkers van Sociom geven professionele ondersteuning, begeleiding en advies aan SWOGB, KBO afdelingen en aan individuele senioren. Verder geven zij advies aan groepen of individuele senioren over de bestaande mogelijkheden, voorzieningen en regelingen.

Voor meer informatie www.sociom.nl.

Telefoon : 0485-700500