Diensten van Welzijn Ouderen Boxmeer


Welzijn Ouderen Boxmeer heeft een breed dienstenpakket, dat gericht is op zelfstandigheid en eigen regievoering. Door het aanbod van deze diensten leveren wij een bijdrage aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

De vrijwilligers die de diensten leveren zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom. De dienstverlening is gratis. Bij sommige diensten wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

 

U kunt met uw vraag terecht bij:

 

  • De hulpdienst: is afhankelijk in welk dorp u woont. Zie bij hulpdienst, wie u hiervoor kunt bellen.
  • Maaltijdvoorziening: is ook afhankelijk van het dorp waar u woont. Zie maaltijdvoorziening. 
  • Voor de diensten: aanwezigheidshulp - activerend huisbezoek – belastingaangifte – ouderenadviseur -telefooncirkel – thuisadministratie kunt u direct Dette Koenders 06-10430039 bellen. U krijgt haar direct aan de lijn of u kunt de voicemail inspreken en Dette belt u terug. Email: dettekoenders@sociom.nl