Diensten


De SWOGB heeft verschillende diensten in haar pakket die bijdragen aan het sociaal welzijn van de ouderen. Dat zijn er veel en in de submenu’s zullen we die allemaal beschrijven.

 

De SWOGB begrijpt heel goed wat de mensen nodig hebben om daadwerkelijk langer thuis te kunnen wonen. Via computers, internet, wifi en social media zijn heel veel mensen te bereiken, ook ouderen. Maar natuurlijk heb je wel de middelen, apparatuur en enige kennis nodig. Binnen de SWOGB worden diensten en activiteiten aangeboden om die kennis en vaardigheden te ontwikkelen of te onderhouden.

 

Toch zal er een groep ouderen zijn die niet gerekend mag worden tot de hierboven genoemde groep en juist daarvoor is het belangrijk om deze ouderen op een andere manier te informeren. Daarvoor zijn er speciale diensten in het leven geroepen om ouderen te helpen, contact te leggen, om hen financieel te begeleiden of hen halen en brengen naar activiteiten binnen de dorpskernen.

 

Allemaal meedoen is het gezegde van de SWOGB. Maar we begrijpen ook dat dit niet voor allen mogelijk is om welke reden dan ook maar dan moeten we bekijken welke mogelijkheden we wel kunnen bieden.

 

Aan de linkerzijde van deze pagina treft u de submenu’s aan van de diensten die de SWOGB nu aanbiedt.