Vrijwillige ouderen adviseur


De ouderenadviseur, niet meer weg te denken uit het dienstenaanbod.

 

 

De samenwerkingsovereenkomst dateert al van 1998”, merkt Anton op. “SWOGB en de gezamenlijke KBO afdelingen van de gemeente Boxmeer ondertekenden deze overeenkomst betreffende de ouderenadvisering. Voor beide partijen is deze samenwerking tot nu toe zeer succesvol.

 

Foto: Frans Brienen (links) en Anton van Erve, actief, betrokken en gedreven.

 

”Anton van Erve is vanuit de KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer sinds 2006 lid van het Algemeen Bestuur SWOGB en sedert 2008 lid van de Stuurgroep VOA (Vrijwillige Ouderen Advisering) en vanaf 2013 voorzitter van deze stuurgroep. Frans Brienen, sedert januari 2013 voorzitter SWOGB, is ook lid van de stuurgroep en vanuit het Dagelijks Bestuur tevens contactpersoon naar de VOA’S. “De vrijwillige ouderenadvisering is een onmisbare dienst binnen de SWOGB”, aldus Frans Brienen. “Een toegankelijke, gratis voorziening die de inwoners van onze gemeente goed weten te vinden, gezien het aantal hulpvragen dat binnenkomt.

 

”Betrokken en kundig“

Op diverse websites van de plaatselijke KBO’s en in de lokale KBO krantjes staan de namen en contactgegevens van de acht vrijwillige ouderenadviseurs. Deze vrijwilligers van de gemeente Boxmeer zijn erg te spreken over de samenwerking met de plaatselijke KBO afdelingen in hun dorp en zij komen regelmatig samen voor intervisie en bijscholing.

 

 

“Ook sluiten altijd de wwz-coördinator, een sociaal raadsvrouw en iemand van het Wmo-loket aan. Zo krijgen de ouderenadviseurs de meest recente informatie over veranderingen in regelgeving enz. Een laagdrempelige uitwisseling tussen vrijwilliger en professional. Een sociaal werker van Sociom begeleidt deze bijeenkomsten.” “We zijn er trots op dat ook deze samenwerking zo goed loopt”, voegt Frans toe.“En dat komt weer ten goede aan mensen met een hulpvraag. Er komen zeer uiteenlopende hulpvragen bij de ouderenadviseurs terecht”, geeft Anton aan, “en de hulpvrager heeft soms voor een korte, soms voor een langere periode ondersteuning nodig. Want wat opvalt is het feit dat complexe ondersteuningsvragen toenemen, met name bij senioren van 70+. Het langer zelfstandig thuis blijven wonen, minder mobiel worden, geen of weinig eigen netwerk hebben, maakt het er niet eenvoudiger op. Vragen over de Wmo, wonen, huur- en zorgtoeslag, verhuizen, invullen van formulieren en vragen over belastingzaken komen bijna dagelijks langs.”

 

“We hebben negen gespecialiseerde vrijwilligers van de SWOGB en KBO die belastinginvuller zijn. Een belastinginvuldienst die een groot aantal aanvragen kent, zo rond de 220 op jaarbasis”, vertelt Anton. “Verder is het belangrijk te vermelden dat er ook andere diensten van de SWOGB zijn die in een grote behoefte voorzien, zoals Tafeltje Dekje, de Telefooncirkel, de Thuisadministratie, Aanwezigheidshulp en Activerend Huisbezoek”, merkt Frans op.

 

Toewijding

“De taak van een ouderenadviseur is veelzijdig en behalve het verstrekken van informatie en advies is deze een belangrijke vertrouwenspersoon voor de hulpvrager. Vanzelfsprekend staat de privacy voorop! We boffen”, besluiten Anton en Frans, dat het nog steeds zo’n mooie mix is van twee organisaties, de SWOGB en de KBO, die kan vertrouwen op de “kundigheid en toewijding van alle ouderenadviseurs.”  


Vrijwillige ouderen adviseur

 

De ouderenadviseur is een deskundige vrijwilliger, die werkt onder verantwoordelijkheid van de SWOGB en de KBO’S in de gemeente Boxmeer.

 

De vrijwillige ouderen adviseur is een oudere vrijwilliger, die op verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt en vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.

 

Als u een vraag heeft kan de vrijwillige ouderen adviseur meedenken, u informeren en verwijzen naar de juiste plek. Op dit moment verandert de organisatie van de zorg en de wet- en regelgeving snel. De ouderen adviseur heeft kennis van de sociale regelgeving en van de regionale en lokale (zorg) voorzieningen of weet waar die kennis aanwezig is.

 

Als oudere/senior kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur. Zij kunnen bij u langs komen en u ondersteunen om de vraag te verhelderen. Vrijwillige ouderen adviseurs informeren, verwijzen, adviseren en begeleiden u als oudere/senior bij uw vraag.

 

Neemt u gerust contact op met een van de ouderenadviseurs van de gemeente Boxmeer:

 

Willem van den Berg      06-23656773

José Brienen                  0485-575719 of 06-33973661

Corry Claassen              06-17119139

Anton van Erve              0485-578150

Gerard van Esch            0485-574358

Jan Hooiveld                  0485-573218

Jan Lamers                    0478-640125 of 06-57341385

Elly Verdijk                     0478-631235

Mechelien Verhees        0485-211610

 

Voor algemene informatie kunt u ook altijd terecht bij Sociom 0485-700500, dan kunt u vragen naar Dette Koenders of mailen naar dettekoenders@sociom.nl