Thuisadministratie

Voor wie is de Thuisadministratie bedoeld?

De dienst Thuisadministratie heeft tot doel om bij ouderen de administratie in orde te brengen en te houden. De huidige tijd met haar vele regels vraagt een behoorlijke opgave van de mensen.

 

Vele zijn en blijven ook in staat om de administratie in orde te houden omdat ze dat van vroeger uit altijd hebben gedaan maar voor hen die het niet (meer) kunnen, zetten mensen van de thuisadministratie zich in.

 

Want een goed onderhouden administratie geeft een beter inzicht in de financiën. En goed weten wat er ontvangen wordt en wat er uitgegeven wordt, kan toekomstige moeilijkheden voorkomen.

 

Anderzijds is het ook belangrijk om daar waar mogelijk en noodzakelijk subsidie aan te vragen. Ken je financiën is dan het gezegde.

 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sociom via e-mail naar info@sociom.nl of u belt naar tel. 0485-700500