Gemeente Boxmeer


De gemeente Boxmeer heeft, net als vele andere gemeenten een ouderenbeleid waarin het beleid van de gemeente voor ouderen vastgelegd is.

 

In het beleid is duidelijk vastgelegd dat de Gemeente Boxmeer middelen moet verstrekken om het ouderenbeleid handen, voeten en uitvoering te geven. Enkele meest uit het oog springende zijn:

 

- Zorgen voor goede huisvesting is in alle kernen van de gemeente zodat ouderen zorgeloos kunnen deelnemen aan activiteiten.

- Zorgen voor een subsidiebedrag zodat de kosten voor diensten of activiteiten aanvaardbaar zijn.

Denk hierbij aan subsidie aan de SWOGB maar ook aan de waarderingssubsidie aan de

KBO-afdelingen in de gemeente Boxmeer.

 

Maar naast het verstrekken van middelen (lees geld) is het ook belangrijk dat de SWOGB een volwaardige gesprekspartner is. Lopende - en toekomstige zaken kunnen met de gemeente Boxmeer besproken worden.

 

De gemeente legt de SWOGB ook bezuinigingen op met als redenen dat het betaald werk wat weggelegd is bij Sociom, de SWOGB zelf ter hand moet nemen. Meer vrijwilligerswerk binnen de stichting.