De Organisatie


De Organisatie,

 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) is in 1995 opgericht en zet zich in voor het welzijn van senioren in de gemeente Boxmeer.

 

De SWOGB komt op, samen met de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) uit de gemeente Boxmeer, voor de belangen van alle senioren.

 

De organisatie heeft een Dagelijks Bestuur (DB) die tot taak heeft om beleidslijnen uit te zetten en gesprekken te voeren met de gemeente over actuele - en toekomstige zaken. Ook met Sociom heeft meer veelvuldig contact. In het kort kun je ook stellen dat zij de stichting naar buiten vertegenwoordigen. Daarnaast hebben de 5 bestuursleden elk een verantwoordelijkheid over een aantal zaken. U kunt dit lezen onder Dagelijks Bestuur submenu.

 

Naast het DB is er een Algemeen Bestuur. De leden van dit bestuur zijn de vertegenwoordigers van de KBO’s in de kernen. De leden hebben ook hier allemaal hun eigen verantwoordelijkheden op het vlak van activiteiten en diensten. Een 4-tal keren per jaar schuift het AB aan bij een DB-vergadering. Leden en haar taken van het AB zijn genoemd bij Algemeen bestuur submenu.

 

De SWOGB heeft 21 docenten die bevoegd zijn om diensten of activiteiten te leiden. Onder het submenu docenten kunt U lezen welke docenten er zijn en welke specifiek onderdeel zij verzorgen. Alle docenten zijn gediplomeerd voor hun lesgeven waardoor op een vertrouwde en veilige manier les gegeven wordt.

 

De SWOGB heeft ruim 275 vrijwilligers binnen haar stichting. Dat zijn er veel maar er zijn wekelijks ongeveer 900 ouderen die deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden of gebruik maken van een dienst die door de SWOGB aangeboden wordt.

 

De SWOGB is een dynamische organisatie en wil op alle vlakken de ouderen in de gemeente ondersteunen. Maar helaas gaat het niet altijd en kunnen er wachttijden ontstaan doordat er te weinig docenten zijn of gewoonweg te weinig vrijwilligers. Kijk in het submenu Vacature voor openstaande plekken.