SWOGB


De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer is een vrijwilligersorganisatie die in de gemeente Boxmeer diensten en activiteiten voor ouderen regelen.

 

 

 

 

Belangrijke voorwaarden zijn:

 

· Sociale contacten

· Beweging

· Denkwerk

· Meedoen

 

Er zijn wekelijks ongeveer 900 ouderen ergens bij een activiteit betrokken. Daar kun je als stichting trots op zijn maar het werk is nooit af.

 

De vergrijzing is een toekomstig gegeven en daar moet je als stichting wel een antwoord op hebben. Ook de activiteiten en diensten moeten in dit daglicht geplaatst en bekeken worden. Daarnaast vormen de ‘oudere’ ouderen een andere doelgroep dan de ‘jongere’ ouderen. Neem simpelweg het gebruik van een computer als voorbeeld. Misschien klinkt dit oneerbiedig maar de

verschillen zijn soms fors. De SWOGB moet daar wel handen en voeten aangeven en een belangrijke term zal innoveren heten. Een nieuwe doelgroep heeft vaak andere wensen en eisen.

 

Maar naast het verzorgen van diensten en activiteiten heeft de SWOGB ook een taak om in de toekomst te kijken. Welk beleid moet gevoerd worden? Wat zijn de wensen en ontwikkelingen waarop we in de toekomst kunnen varen. Momenteel ligt er een beleidsplan 20178-2022 genaamd “Uw welzijn is ons doel”. Dat zal de komende jaren meer en meer ontvouwen worden en antwoorden geven op toekomstige vragen.

 

Als laatste, de SWOGB heeft een opdracht om namens de gemeente Boxmeer alle ouderen te bereiken als welzijn organisatie want enkel de KBO’s per kern, dekt niet de lading. Niet iedereen is bij de KBO aangesloten. Toch bereiken we voor 95% mensen vanuit de KBO-cultuur omdat er binnen de gemeente geen andere georganiseerde bonden zijn.

 

Om iedereen te bereiken, plaatsen we berichtgevingen in volgende mediabladen:

- Weekkrant ‘Boxmeers Weekblad’

- Summier 14-daagse krant ‘DeBok’

- Summier weekkrant ‘Maasdriehoek’

- Voor belangrijke berichtgeving de dorpsblaadjes

- De Website

 

Mochten mensen wensen of aanbevelingen hebben, staan we daar zeer voor open.