Anton van Erve


Het SWOGB-beeldje voor bijzondere verdiensten

 

In een informele bijeenkomst in mei 2019 heeft de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) afscheid genomen van 2 AB-bestuursleden t.w. Jan van Dijk uit Sambeek en Anton van Erve uit Boxmeer.

 

Voorzitter Frans Brienen bedankte de 2 AB-leden voor hun inzet en zij kregen ook de hoogste onderscheiding voor vrijwilligers binnen de SWOGB, het unieke SWOGB-beeldje.

 

Anton van Erve

 

Heeft 12 jaar in het AB-bestuur van de SWOGB gezeten en wilde graag doorgaan maar 12 jaar is de maximale periode. Anton was een zeer betrokken en een zeer kritisch bestuurslid met een talent voor het duidelijk verwoorden. Aan zijn mening hield hij vast, maar wie hem overtuigde, kon 100% op hem rekenen. Hij had een echt KBO-hart en was trots op het cluster KBO. Anton wist wat er leefde en vormde zo een belangrijke informatie bron bij diverse vergaderingen. Binnen de SWOGB was Anton de aangewezen persoon voor ouderenadviseur, thuisadministratie en belastinginvullers. De laatste tijd ook intensief bezig met het project wonen, welzijn en zorg. Een belangrijk project voor nu en in de toekomst. De voorzitter bedankte Anton met de woorden groot respect, goede samenwerking en mooie toekomst. Daarna overhandigde hij Anton het SWOGB-beeldje.

 

Anton bedankt voor je inzet en succes aan degene die de taak overneemt.