1 September 1997 begon Gerry als vrijwilliger bij de SWOGB Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (nu genoemd Welzijn Ouderen Boxmeer, onderdeel van Welzijn Ouderen Land van Cuijk).

 

Ze begon als bezorger van Tafeltje Dekje. Om de ca. 6 weken bezorgde ze 7 dagen rond het middaguur de warme maaltijden. Dit gebeurde aanvankelijk vanuit St. Anthonis vanuit de centrale keuken van Pantein Op ’t Hoogveld voor alle 11 dorpen in de voormalige gemeente Boxmeer.

 

In 2011 werd ze, naast het bezorgen, ook coördinator voor de gebruikers en de bezorgers in Rijkevoort en Beugen. Als geboren Beugense en alweer bijna 50 jaar woonachtig in Rijkevoort, dus voor haar geen onbekend terrein. Vooral de sociale contacten en de indirecte sociale controle zijn voor haar de motivatie en inspiratie om dit mooie werk te doen. Bij de werkgroep Tafeltje Dekje verzorgt zij de notulen van de bijeenkomsten. Daarnaast is ze ook alweer enkele jaren actief bij de Vrijwillige Hulpdienst in Rijkevoort, ook een dienst van de SWOGB. 

 

Afgelopen donderdag was een afvaardiging van het bestuur van de SWOGB bij Gerry op bezoek waar op gepaste wijze aandacht werd geschonken aan haar jubileum.

 

Gerry, namens alle gebruikers en bezorgers van harte gefeliciteerd!