Martien van de Weem


Pr-werkzaamheden voor alle bestuurders, docenten en vrijwilligers

 

Namens de SWOGB verzorg ik, Martien van de Weem alle pr-werkzaamheden. Wat valt er allemaal onder deze werkzaamheden? Puntsgewijs zal ik omschrijven welke werkzaamheden dit zijn en op het eind zal ik een oproep plaatsen die bestemd is voor iedereen die met de SWOGB te maken heeft.

 

Werkzaamheden:

* Het verzorgen van de seniorenpagina maandelijks in het Boxmeers Weekblad.

* Het schrijven van diverse artikelen zoals over jubilea of oproepen van docenten of bestuurder etc. * Het aanleggen van een fotobestand van diensten, activiteiten en personen.

* De opbouw en uitvoering van de website van het SWOGB

* Het maken van de nieuwsbrieven

* Het verzorgen van druk- en printwerk i.s.m. de secretaris

 

Seniorenpagina Boxmeers Weekblad:

Interview:

In de werkgroep Communicatie van de SWOGB maken we globaal een indeling geformeerd over welke activiteit of dienst of onderwerp. Deels wordt ook aangegeven wie er geïnterviewd wordt maar als redacteur heb ik veel vrijheden. Er volgt altijd een gesprek/interview en daarna wordt het artikel geschreven. Het zijn ongeveer 375 woorden waarin je de boodschap moet verpakken. Ja, de meeste interviews hebben een boodschap voor de lezer.

 

Kort nieuws voor senioren:

In dit kader worden agenda mededelingen geplaatst. Indien binnen de SWOGB-activiteiten georganiseerd worden, plaatsen we hier de datum, de activiteit, waar, wanneer en welke tijd. Het is een mooie manier om extra aandacht te vragen voor activiteiten die in aantocht zijn. Maak daar gebruik van!

 

Column

De column wordt geschreven door Joanneke en deze heeft vrij baan betreffende het onderwerp.

 

Belangrijk: Op de 3e donderdag van de maand moet ik de seniorenpagina inleveren bij het Boxmeers Weekblad en in week 4 komt het in de krant. Dus op tijd inleveren!

 

Het schrijven van diverse artikelen.

Naast de plichtmatige publicatie heb ik ook de vrijheid om artikelen te schrijven over verschillende onderwerpen. Maar ik schrijf niets als daar vanuit de organisatie geen behoefte aan is. Neen, bestuurders, docenten of vrijwilligers moeten zich melden en aangeven welk doel men voor ogen heeft met een artikel. Mensen kunnen zelf een stukje schrijven en naar mij toe sturen maar als men dat niet in de vingers heeft, kom ik graag langs. 

 

Het aanleggen van een fotobestand van diensten, activiteiten en personen.

Dit is dus ook meteen het antwoord waarom ik altijd een fototoestel bij me heb. De voorzitter van de SWOGB heeft gevraagd om dit te verwezenlijken zodat iedereen binnen de organisatie bij mij terecht kan voor de juiste foto. Dit is echt leuk werk maar vergt veel tijd van me. Ook omdat de gemeente veel kernen heeft en ik de intentie heb om overal te komen. Ik moet nu eerlijk zijn dat het te vaak Noord-Boxmeer is maar Zuid, ook jullie komen aan de beurt.

 

De opbouw en uitvoering van de website van het SWOGB

De SWOGB heeft vanaf september 2017 een nieuwe website. Door de werkgroep is gekozen voor een website met veel foto’s, compleetheid van informatie en up-to-date qua activiteiten en data. De website is nu nog niet klaar maar tegen het eind van het jaar hopen we de website klaar te hebben. Ik ben de aanjager van de website en motiveer alle bestuurders, docenten en vrijwilligers om de website te gaan gebruiken.

Karina Jansen uit Boxmeer zal de website verzorgen en berichten plaatsen en weghalen. Haar email: wijwebdesign@gmail.com

Belangrijkste doel moet dan zijn dat ‘buitenstaanders’ alle informatie op de website kunnen vinden die noodzakelijk is om aansluiting bij de SWOGB te overwegen.

 

Het maken/schrijven van de nieuwsbrieven

Vanuit het Dagelijks Bestuur is de beslissing genomen om 3 nieuwsbrieven per jaar te maken. In April en Augustus een digitale nieuwsbrief en in december digitaal en uitprinten. De nieuwsbrieven zijn in beginsel voor alle mensen die verbonden zijn met de SWOGB maar digitaal kunnen we de ‘hele wereld’ bereiken. Ik ben hierin de eindredacteur en maakt zelf artikelen hiervoor en ook de voorzitter en/of columniste kan wat plaatsen. Maar ik kan ook een plekje openhouden voor dat ene bericht van die ene persoon. Dat kun jij zijn.

 

Het verzorgen van druk- en printwerk

De SWOGB heeft een besluit genomen om het druk- en printwerk zoveel mogelijk te beperken. Gegevens zullen in de toekomst meer en meer digitaal verspreid gaan worden. Maar drukwerk werk blijft wel noodzakelijk voor hen die niet over de juiste apparatuur beschikken om digitaal nieuws tot zich te nemen. De oplossing wordt hier gezocht bij de diverse KBO’s die op vraag van leden digitaal nieuws kunnen uitdraaien. Maar de nieuwsbrief van december blijft bestaan, zoals ook het jaarverslag en het beleidsplan. Of de wegwijzer in deze vorm blijft bestaan, is nu nog niet duidelijk.

 

Is getekend,

Martien van de Weem

Pleinstraat 27

5447 AC Rijkevoort

Email: martien28@hotmail.com