Tiny Janssen Wientjes


Afscheid na 48 jaar

 

48 jaar heeft mevr. Tiny Janssen – Wientjes uit Beugen de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) verzorgd voor senioren in Sambeek, Beugen en Rijkevoort.

 

Het was haar wens om met alle deelnemers van haar groepen om in juli 2019 van dit jaar samen koffie en thee te drinken met iets lekkers daarbij. Ook haar echtgenoot en kinderen waren deze morgen aanwezig.Tiny bedankte alle deelnemers voor het vertrouwen in haar en de leuke en gezellige tijd die ze met hen doormaakte. Ze keek even terug in de tijd m.n. over haar sollicitatie gesprek(ken) met de KBO’s van genoemde dorpen en de overgang naar de SWOGB.

 

Namens de SWOGB mocht Martien van de Weem een woordje doen als lid van de commissie PR en Communicatie. Hij bedankte Tiny voor haar inzet, voor de manier van werken met en voor ouderen. Daarnaast ook een woordje van welkom aan Antoinette Oosterlaken. Zij gaat de groepen overnemen en de SWOGB wenst haar veel succes.