Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje:

 

Onze coördinator van Rijkevoort en Beugen, Gerry Grutters, heeft op 9 december een bezoek gebracht bij 2 vrijwilligers/bezorgers Tafeltje Dekje uit Beugen, Wim Schamine (85) en Bert Wijtten (80).
Gerry heeft (buiten en op afstand) een dankwoordje uitgesproken voor de vele jaren dat ze maaltijden rondgebracht hadden. Wim deed dit 25 jaar en als corona er niet was geweest dan was hij niet gestopt. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan, niet alleen de maaltijden gebracht maar ook vaak hand- en spandiensten voor de mensen gedaan, omdat hij er toch was! Je maakte altijd van alles mee!
Bert is vanwege corona vanaf maart gestopt, na 18 jaar. Hij heeft het ook altijd met veel plezier gedaan maar vond het tijd voor 'verjonging' en heeft zelf voor een vervanger gezorgd.