NIEUWS


De gemeente Boxmeer heeft vanaf 1 augustus 2020 afspraken gemaakt met Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) om een pilot uit te voeren ten behoeve van cliëntondersteuning en het bereiken van inwoners die nu niet bereikt worden.

 

Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

OZOZ is een samenwerkingsverband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt. 

Astrid en Ellen zijn breed inzetbare professionals die de Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.  Zij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

 

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen zij mensen met een zorg- en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact brengen met de juiste instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen zij door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.

 

OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. Het uitgangspunt is dat inwoners die nu niet worden bereikt, eerder worden bereikt, waardoor er sneller en beter hulp geboden kan worden. Zij richten zich hierbij op kwetsbare inwoners, dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

 

Contactgegevens:

 


In 2019 heeft een delegatie van het bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen bezocht. In een overleg met de dorpsraad - Zonnebloem/Zonnegroet - KBO/KOV en vrijwilligers van project zorg en welzijn is informatie uitgewisseld. In de meeste dorpen werd hier positief op teruggekeken en was men verbaasd over de activiteiten die SWOGB, door goede samenwerking, allemaal organiseert.


Een belangrijk item was de PR:

hoe kunnen we senioren bereiken en hoe worden zij goed geïnformeerd?

 

Niet in alle dorpen komt de regionale krant en in sommige dorpen moet men geabonneerd zijn om de dorpskrant te ontvangen. Daarom willen we u vragen mee te denken en mee te werken aan het goed informeren van senioren. Onze vraag is, willen jullie in de dorpskranten en dorpswebsite de info over activiteiten, diensten en cursussen plaatsen? Meestal zijn het activiteiten die i.s.m. de KBO/KOV worden georganiseerd. Het is belangrijk dat alle senioren zich aangesproken voelen en niet alleen de leden van de KBO/KOV.


In sommige kerkdorpen staan bijvoorbeeld de telefoonnummers van de hulpdienst in de dorpskrant. Daarnaast stuurt de PR commissie van de SWOGB vanaf 2020 meer artikelen naar de dorpsbladen/krantjes. Deze worden ook geplaatst. Ook de KBO/KOV plaatsen artikelen die de PR toestuurt. Hiervoor onze hartelijke dank. Hierdoor worden senioren beter geïnformeerd.


Op dit moment hebben we, vanuit de PR commissie, geen direct contact met de Zonnebloem/Zonnegroet en de dorpsraden. Toch is het belangrijk om t.a.v. informatie voor senioren gezamenlijk op te trekken.
Daarom onze vraag: willen jullie artikeltjes/informatie die we naar jullie sturen op jullie dorpswebsite én dorpskrant plaatsen? Hebben jullie vragen en andere ideeën hierover, dan horen we dat graag.

 

Namens de PR commissie hartelijk dank,
Martien van de Weem, Karina Janssen en Jeanne van Vught


GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN BOXMEER

 

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor minimaal 2x per maand (ook op zaterdag) terecht in het Klooster Elsendael, Dokter Peelenstraat

6-8. 

 

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.

Tarief (incl. BTW): 75+ B/E: € 40,00.

 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).

 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.


SWOGB terugblik 2019 en vooruitblik 2020

 

Boxmeer/SWOGB. De tijd van het jaar kenmerkt zich met terugblikken op het afgelopen jaar en het vooruitlopen op het komende jaar. Ook de SWOGB wil graag met de lezers terugkijken naar 2019 maar vooral ook vooruitkijken naar 2020.

 

Jubilea

Het jaar 2019 is voor de SWOGB een bijzonder jaar geweest. Twee jubilea in een jaar dat is wel heel apart. Het 25-jarig bestaan hebben we groots gevierd bij Riche in Boxmeer, waaraan veel vrijwilligers, docenten en bestuurders een leuke middag hebben beleefd. Op 30 november is het 40-jarig jubileum van de hulpdienst gevierd. Giny Ondersteijn uit Boxmeer is in het zonnetje gezet voor haar veertig jaar vrijwilligerswerk bij de hulpdienst, een enorme prestatie.

 

Rondje kerkdorpen

Begin 2019 hebben we als bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen binnen onze gemeente bezocht. Dit heeft veel informatie opgeleverd, waarmee wij onze organisatie kunnen versterken. Het was goed om te horen dat alle kerkdorpen het werk van de SWOGB belangrijk vinden én bereid zijn mee te werken aan verdere ontwikkelingen bij de SWOGB.

 

Nieuwe activiteiten

De opgestarte activiteiten hebben nog steeds veel belangstelling en het blijkt dat de belangstelling voor de bestaande activiteiten daardoor zeker niet teruglopen. Dit is een duidelijk signaal dat er behoefte is aan iets extra’s. Dit jaar zijn er twee nieuwe activiteiten opgestart, aquafit en het smartlappenkoor.

 

Project wonen, zorg en welzijn.

Het afgelopen jaar zijn we als bestuur nauw betrokken geweest bij het project wonen, zorg en welzijn. In diverse kerkdorpen worden er door werkgroepen plannen ontwikkeld om iets voor de senioren te betekenen. Bij nagenoeg alle kerkdorpen komt duidelijk naar voren hoe belangrijk met name de diensten en activiteiten zijn op het gebied van welzijn. Ook daarmee wordt weer eens benadrukt dat de inzet van onze vrijwilligers enorm wordt gewaardeerd. Vanuit alle kerkdorpen krijgen we signalen dat het opzetten van een huiskamerproject in ieder kerkdorp enorm op prijs wordt gesteld. Het bestuur van de SWOGB heeft daarom besloten hiervoor een pilot op te starten in Oeffelt om vervolgens in meerdere kerkdorpen

 

Cursus “het nieuwe fietsen”

In 2018 viel de belangstelling voor de e-bike cursus tegen. Daarom is dit jaar gekozen om deze cursus breder op te zetten én het samen met de KBO’s in drie verschillende dorpen te organiseren. De cursus heet nu “het nieuwe fietsen” en is ook zinvol voor niet E-bikes. Een werd een groot succes met dank aan de KBO’s.

 

Zwemmen

Ook is aquafit in Holthees aan de orde geweest: Senioren worden in het water door een fysiotherapeut begeleid. Met gevarieerde oefeningen wordt gewerkt aan conditie, spierversterkende oefeningen, bewegingsmogelijkheden in de gewrichten en coördinatie. De activiteit is gestart in Holthees en Maashees. Hij wordt nu per 1 januari 2020 uitgerold in Vierlingsbeek/Groeningen en Overloon. De volgende stap is om het voor alle ouderen in de gemeente Boxmeer open te stellen.

 

Nieuwe naam voor dorpscoördinator

Uit het rondje kerkdorpen is gebleken, dat de naam “dorpscoördinator” verwarring oproept. Daarom is hen tijdens het overleg gevraagd zelf een naam te kiezen. Dit is geworden: “coördinator seniorenactiviteiten”. De belangrijkste taken van deze coördinator zijn, dat hij/zij het aanspreekpunt is voor de contactpersonen van de SWOGB-activiteiten én de beheerder(s) van de locatie(s), contacten onderhoudt met de plaatselijke KBO/KOV en het lid van het algemeen bestuur, dat het betreffende dorp vertegenwoordigt. Ook zorgen de coördinatoren voor de informatie, die nodig is voor activiteiten- en deelnemersadministratie.

 

Regionale seniorenbeurs 2020

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april vindt de Regionale Seniorenbeurs in Mill plaats. Onze intentie is om vanuit SWOGB hieraan deel te nemen. Zijn er vrijwilligers, die het leuk vinden om een poosje in de stand te staan en informatie over SWOGB te geven? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar de secretaris.swogb@gmail.com

 

Plannen 2020

We willen in 2020 aan onderstaande thema’s aandacht besteden:

1. Bestrijding eenzaamheid binnen de gemeente Boxmeer.

We denken dan o.a. uitbreiding Uit op zondag, het huiskamerproject en activiteiten in de zomermaanden.

2. Bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

Bijvoorbeeld voor thuiswonende mensen met dementie.

3. Vervoer op maat voor senioren.

4. Verbreding en uitbreiding van de hulpdienst.

De bedoeling is dat in alle kerkdorpen een hulpdienst beschikbaar is en dat er meer diensten beschikbaar komen. Dit gaan we samen met de dorpsraden en KBO’s/KOV uitzetten. Er ligt dus genoeg werk op de plank en samen met onze vrijwilligers gaan we daar de schouders onderzetten.