NIEUWS


SWOGB terugblik 2019 en vooruitblik 2020

 

Boxmeer/SWOGB. De tijd van het jaar kenmerkt zich met terugblikken op het afgelopen jaar en het vooruitlopen op het komende jaar. Ook de SWOGB wil graag met de lezers terugkijken naar 2019 maar vooral ook vooruitkijken naar 2020.

 

Jubilea

Het jaar 2019 is voor de SWOGB een bijzonder jaar geweest. Twee jubilea in een jaar dat is wel heel apart. Het 25-jarig bestaan hebben we groots gevierd bij Riche in Boxmeer, waaraan veel vrijwilligers, docenten en bestuurders een leuke middag hebben beleefd. Op 30 november is het 40-jarig jubileum van de hulpdienst gevierd. Giny Ondersteijn uit Boxmeer is in het zonnetje gezet voor haar veertig jaar vrijwilligerswerk bij de hulpdienst, een enorme prestatie.

 

Rondje kerkdorpen

Begin 2019 hebben we als bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen binnen onze gemeente bezocht. Dit heeft veel informatie opgeleverd, waarmee wij onze organisatie kunnen versterken. Het was goed om te horen dat alle kerkdorpen het werk van de SWOGB belangrijk vinden én bereid zijn mee te werken aan verdere ontwikkelingen bij de SWOGB.

 

Nieuwe activiteiten

De opgestarte activiteiten hebben nog steeds veel belangstelling en het blijkt dat de belangstelling voor de bestaande activiteiten daardoor zeker niet teruglopen. Dit is een duidelijk signaal dat er behoefte is aan iets extra’s. Dit jaar zijn er twee nieuwe activiteiten opgestart, aquafit en het smartlappenkoor.

 

Project wonen, zorg en welzijn.

Het afgelopen jaar zijn we als bestuur nauw betrokken geweest bij het project wonen, zorg en welzijn. In diverse kerkdorpen worden er door werkgroepen plannen ontwikkeld om iets voor de senioren te betekenen. Bij nagenoeg alle kerkdorpen komt duidelijk naar voren hoe belangrijk met name de diensten en activiteiten zijn op het gebied van welzijn. Ook daarmee wordt weer eens benadrukt dat de inzet van onze vrijwilligers enorm wordt gewaardeerd. Vanuit alle kerkdorpen krijgen we signalen dat het opzetten van een huiskamerproject in ieder kerkdorp enorm op prijs wordt gesteld. Het bestuur van de SWOGB heeft daarom besloten hiervoor een pilot op te starten in Oeffelt om vervolgens in meerdere kerkdorpen

 

Cursus “het nieuwe fietsen”

In 2018 viel de belangstelling voor de e-bike cursus tegen. Daarom is dit jaar gekozen om deze cursus breder op te zetten én het samen met de KBO’s in drie verschillende dorpen te organiseren. De cursus heet nu “het nieuwe fietsen” en is ook zinvol voor niet E-bikes. Een werd een groot succes met dank aan de KBO’s.

 

Zwemmen

Ook is aquafit in Holthees aan de orde geweest: Senioren worden in het water door een fysiotherapeut begeleid. Met gevarieerde oefeningen wordt gewerkt aan conditie, spierversterkende oefeningen, bewegingsmogelijkheden in de gewrichten en coördinatie. De activiteit is gestart in Holthees en Maashees. Hij wordt nu per 1 januari 2020 uitgerold in Vierlingsbeek/Groeningen en Overloon. De volgende stap is om het voor alle ouderen in de gemeente Boxmeer open te stellen.

 

Nieuwe naam voor dorpscoördinator

Uit het rondje kerkdorpen is gebleken, dat de naam “dorpscoördinator” verwarring oproept. Daarom is hen tijdens het overleg gevraagd zelf een naam te kiezen. Dit is geworden: “coördinator seniorenactiviteiten”. De belangrijkste taken van deze coördinator zijn, dat hij/zij het aanspreekpunt is voor de contactpersonen van de SWOGB-activiteiten én de beheerder(s) van de locatie(s), contacten onderhoudt met de plaatselijke KBO/KOV en het lid van het algemeen bestuur, dat het betreffende dorp vertegenwoordigt. Ook zorgen de coördinatoren voor de informatie, die nodig is voor activiteiten- en deelnemersadministratie.

 

Regionale seniorenbeurs 2020

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april vindt de Regionale Seniorenbeurs in Mill plaats. Onze intentie is om vanuit SWOGB hieraan deel te nemen. Zijn er vrijwilligers, die het leuk vinden om een poosje in de stand te staan en informatie over SWOGB te geven? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar de secretaris.swogb@gmail.com

 

Plannen 2020

We willen in 2020 aan onderstaande thema’s aandacht besteden:

1. Bestrijding eenzaamheid binnen de gemeente Boxmeer.

We denken dan o.a. uitbreiding Uit op zondag, het huiskamerproject en activiteiten in de zomermaanden.

2. Bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

Bijvoorbeeld voor thuiswonende mensen met dementie.

3. Vervoer op maat voor senioren.

4. Verbreding en uitbreiding van de hulpdienst.

De bedoeling is dat in alle kerkdorpen een hulpdienst beschikbaar is en dat er meer diensten beschikbaar komen. Dit gaan we samen met de dorpsraden en KBO’s/KOV uitzetten. Er ligt dus genoeg werk op de plank en samen met onze vrijwilligers gaan we daar de schouders onderzetten.