NIEUWS


Vakantie hulpdienst

De vrijwillige Hulpdienst Boxmeer

 

Wegens de vakantie is de vrijwillige Hulpdienst van 23 juli t/m 12 augustus 2018, of te wel week 30, 31 en32 niet bereikbaar.

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Bijeenkomst over Zelfredzaamheid en Wonen

 

In november 2018 staat er een gemeentelijke bijeenkomst gepland met als onderwerp:

 

  • Zelfredzaamheid
  • Wonen

 

Ouderen willen graag langer thuis wonen, in eigen omgeving, in eigen buurt waar je iedereen kent. Ook de overheid wil dat mensen langer thuis wonen omdat dit beter past in de financiële kaders die men stelt. Maar de overheid wil/moet wel meedenken, meepraten, anticiperen en participeren om dit te realiseren. Het klinkt zo logisch maar het gaat om mensen, met ieder hun eigen wensen.

 

Een gemeente zal moet goed luisteren naar de ouderen om beleid te maken. Daarom zijn bijeenkomsten over Zelfredzaamheid en Wonen ook belangrijk zowel voor de ouderen om hun wensen kenbaar te maken dan wel de gemeente om beleid en uitvoering te realiseren naar wens.

 

Met het realiseren van 1 WMO-loket wil de gemeente Boxmeer een locatie realiseren om mensen te ontvangen, te ontmoeten en te kijken welke vragen er zijn en wat de gemeente kan doen voor mensen. Samen elkaar opzoeken want niemand staat alleen..

 

Samen in gesprek kan beginnen met de bijeenkomst in november 2018 over Zelfredzaamheid en Wonen.

 

Zelfredzaamheid moet beter op de kaart gezet worden en duidelijke afspraken tussen de gemeente en cliënten moeten bijdragen tot het langer thuis wonen. Toch blijft er altijd een vraagteken want de gemeenten stellen dat welvaart en welzijn een verantwoordelijkheid zijn van mensen zelf en ja, in beginsel zal niemand dat ontkennen maar als je zelf in de hoek zit waar de klappen vallen, is het goed te weten dat er een vangnet is, die gemeente heet.

 

Wonen is belangrijk en vaak een rust-/ startpunt voor velen. Maar niet iedereen kent de woningmarkt, de woonvormen of de specifieke woningen voor specifieke groepen mensen. Maar zijn woningen haalbaar? Blijft het betaalbaar?

 

Dhr. Henk Geene uit Wanroij heeft hier onderzoek naar gedaan en zal hierover een uiteenzetting geven in de bijeenkomst van november.

 

Meer informatie volgt later.


Cursus bij de SWOGB:

Scootmobiel

In het najaar wordt er een cursus voor scootmobielrijders georganiseerd. Tijdens de voorinschrijving hebben zich voldoende mensen ingeschreven waardoor deze cursus nu definitief op de agenda gezet kan worden. De cursus wordt in gezamenlijkheid met het GBB, gehandicapten Belang Boxmeer, georganiseerd.

Meer info volgt later.

 

E-bike

Voor de cursus E-bike (elektrische fiets) is het animo zeer klein. Er hebben zich op dit moment te weinig mensen aangemeld voor deze cursus veiligheid/ E-bike. Dat betekent dat deze cursus nog niet op de agenda gezet wordt. Mochten er meer mensen melden voor deze cursus, is de mogelijkheid wel aanwezig op doorgang.

Status momenteel: geen doorgang.

 

Voor meer informatie: Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX Sambeek

janm.vandijk@gmail.com