Nieuws


Het laatste kunstje

 

Vrijdag 21 april 2018 zijn er veel mensen naar Overloon gekomen voor de country instuif. Buiten was het prachtig weer maar dat kon de liefhebbers van countrydansen niet deren. Er waren dit jaar meer mensen aanwezig dan vorig jaar en met alle voetjes op de dansvloer was deze vol. Een mooi evenement wat zeker ook volgend jaar weer op de agenda hoort te staan.

Maar voor 1 iemand was het toch echt de laatste keer: Wim Willems.

Vorig jaar afscheid genomen met een dankwoord van wethouder Willy Hendriks, maar helaas was er nog geen vrijwilliger gevonden die de taken overneemt. Maar nu is het wel definitief. Dhr. Ermers uit Maashees gaat de taken van Wim Willems overnemen.

De SWOGB bedankt Wim voor alle inzet in de afgelopen jaren maar is blij dat Wim wel in de werkgroep dansen blijft zitten.

Zijn opvolger, Piet Ermers, is een bekend gezicht binnen de KBO-organisatie maar ook binnen de SWOGB een gewaardeerd persoon. We wensen hem veel plezier in zijn nieuwe taak en succes. 


AED Training

 

Op vrijdag 4 maart hebben de docenten van SWOGB een training AED gehad.
Iedereen doorliep dit met goed gevolg. Aansluitend hebben ze met elkaar gesproken hoe zaken liepen en of er mogelijkheden zijn voor nieuwe activiteiten wat betreft bewegen voor
ouderen. 


Deze oproep is voor alle ouderen (senioren van de gemeente Boxmeer met fiets en/of e-byke

 

De SWOGB is van plan om in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, in september een instructie dag/opfriscursus te organiseren voor en over het gebruik van fiets/e-byke in het verkeer.

 

Omdat er de laatste jaren een stijgende trend te zien is in het aantal ongevallen onder deze doelgroep. Het doel van deze dag is om veiliger en met meer plezier aan het huidige drukke verkeer deel te kunnen deelnemen. Deze cursus zal afhankelijk van het aantal deelnemers in een van de grotere kernen plaatsvinden. Deelname is gratis

 

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden aan de volgende onderwerpen:

- Kennis van de verkeersregels.

- Oefenen met de fiets/e-byke in de praktijk op een uitgezet behendigheidsparcour.

 

Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn voor de nodige technische vragen / opmerkingen. Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen. Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 april bij Jan van Dijke -

mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Fiets/E-byke training met de volgende gegevens:

- man/vrouw,

- leeftijd,

- naam,

- adres,

- woonplaats,

- telefoonnummer.

 

Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX Sambeek met bovenvermelde gegevens.Eind juni of begin juli hoort u of deze training (in september) doorgang vindt.


 

Deze oproep is voor alle ouderen (senioren) van de gemeente Boxmeermet een scootmobiel

 

De SWOGB is van plan om in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, in september een instructiedag/opfriscursus te organiseren voor en over het gebruik van scootmobielen in het verkeer. Het doel van deze dag is scootmobielbezitters veiliger en met meer plezier aan het verkeer te laten deelnemen. Deze cursus zal afhankelijk van het aantal deelnemers in Boxmeer en/of Overloon plaatsvinden. Deelname is gratis.

 

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden aan de volgende onderwerpen:

- Kennis van de verkeersregels.

- Oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk.

 

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 april bij Jan van Dijke-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Scootmobieltraining met de volgende gegevens:

- man/vrouw,

- leeftijd,

- naam,

- adres,

- woonplaats,

- telefoonnummer.

 

Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX Sambeek mnet bovenvermelde gegevens.Eind juni of begin juli hoort u of deze training (half september) doorgang vindt.


Kookcursus voor gevorderden

 

Binnenkort wordt er weer gestart met een uit 8 lessen bestaande kookcursus voor mannen in De Poel in Rijkevoort. Nieuw is dat er meer speciale gerechten op het programma staan.

Uiteraard wordt er door Wilma en Willemien rekening gehouden met de wensen van

de deelnemers.

 

De data zijn als volgt:

Woensdag 31 januari kennis maken en eerste les.

Woensdag 14 en 28 februari

Woensdag 14 en 28 maart

Woensdag 11 en 25 april

Woensdag 9 mei

De cursus start om 17.30 uur en om 22.00 uur zal alles schoon en opgeruimd achtergelaten worden. Op 9 mei worden ook de partners uitgenodigd voor het afsluitingsdiner.

 

De begeleiding is in handen van Wilma Janssen en Willemien Litjens. Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. De kosten zijn 20 euro p.p. per les dus totaal 160 euro.

Eind februari wordt de bijdrage geïncasseerd.

Het menu wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. De inkopen worden verzorgd door Wilma en Willemien.

 

Er zijn inmiddels 3 mensen aangemeld zodat er nog ruimte is voor 3 mannen om deel te nemen.

Aanmelding kan tot 20 januari. Op volgorde van aanmelding kunnen deelnemers meedraaien met deze sessie.

 

Aanmelden bij:

Jan Brienen (coördinator kookcursussen)

Staakijzer 15

5447 BM Rijkevoort

e-mail: jan.brienen@tele2.nl


Tafeltje Dek-je Prijsverhoging

 

Geachte gebruiker van tafeltje dek je,

 

Met ingang van 1-1-2018 zal de prijs van de maaltijd aangepast worden van €6,40 naar €6,55.

 

In de overeenkomst met onze leverancier (Hofmans maaltijden en catering) is opgenomen dat de prijzen van de maaltijden ieder jaar met de ontwikkeling van de consumptieprijzen worden aangepast. Dit leidt tot een verhoging van €0,15 cent.

 

(De afgenomen maaltijden van december worden nog tegen de oude prijs op 8-1-2018 automatisch geïncasseerd. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen ? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Gerard van de Ven                                                      Henk de Vlam

Penningmeester SWOGB                                           06 - 45025119

06 - 26797841                                                             henkdevlam@hotmail.com

gtwvandeven@gmail.com

 

 


Een mooie dag, wereldse dansen, voorzitter en wethouder, heel veel deelnemers en een blij persoon die afscheid neemt.

 

Overloon. Op zaterdag 4 oktober werden Werelddansen voor Senioren georganiseerd. In totaal waren 7 dansgroepen aanwezig op deze dag. Van 10.00 tot 12.15 waren de

volgende dansgroepen aanwezig:

* “Trojak” Boxmeer

* “Blijf jong” Westerbeek

* “De Heidedansers" Mill

 

De voorzitter van de SWOGB, dhr. Frans Brienen opende het bal. In het bijzonder stond hij stil bij de organisator van dit evenement dhr. Wim Willems. Lang heeft hij de organisatie gedaan van de werelddansen en eens wordt het tijd om

op te stappen zoals hij het zegt. Daarna werd er per groep als wel met zijn allen gedanst. De vloer in MFC De Pit in Overloon stond vol met dansende voetjes. Een geweldig evenement.

 

Voor het tijdstip 14.00 – tot 16.15 waren 4 dansgroepen aanwezig:

 

* “Ons Plezier” Overloon

* “Levensvreugd” Haps

*  Wanroij/Wilbertoord

* “Hippe Ouderen” Cuijk

 

Met nog wat meer deelnemers, heette wethouder Willy Hendriks iedereen welkom. Ze laat weten

dat het geweldig is dat dit soort dansdagen op de agenda staan. Bewegen is belangrijk. Ook roemde ze Wim Willems.

 

Ook staan we even stil bij de mensen die ook in de organisatie zitten:

* Diny Weijmans

* Piet Ermens

* Marga Cuppen

* Ans Derks

* Nellie Nabuurs

 

Presentatie en dansleiding waren in handen van

* Marga Cuppen

* Ans Derks

* Nellie Nabuurs

 

Het was een geweldig evenement en hopelijk kunnen volgend jaar de voetjes weer over de vloer van de Pit in Overloon dansen.

 


Nieuwe naam Actieradius

 

In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten actief onder de naam Actieradius. Vanaf nu gaan deze verder onder de nieuwe naam Vrijwilligerspunt Sociom. Ook de gemeente Sint Anthonis sluit weer aan als vijfde vrijwilligerspunt. Een nieuwe naam maar de werkwijze blijft hetzelfde.

 

Het Vrijwilligerspunt is het portaal voor vrijwillige inzet. Een van de belangrijkste taken is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op zoek naar vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan vacatures die (vrijwilligers)organisaties plaatsen in onze vacaturebank.

 

Daarnaast verstrekt het Vrijwilligerspunt organisaties door middel van informatie en advies. Bijvoorbeeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, collectieve verzekering, wet- en regelgeving en andere actuele thema's. Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door het stimuleren van vrijwillige inzet. Veel mensen weten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burgerinitiatieven of vragen over burenhulp. We zoeken altijd naar een passend antwoord. Ook als dit betekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen. De gemeente Sint Anthonis is per 1 september opnieuw aangesloten bij het Vrijwilligerspunt. De vacaturebank wordt weer actief voor organisaties en bewoners kunnen in hun eigen gemeente terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk. De openingstijden per Vrijwilligerspunt zijn te vinden op de website sociom.nl/vrijwilligerspunt. Telefonisch contact via 0485-700500.

 


Om helemaal in de stijl van Sint Anna (vanuit de bewoner) en onderscheidend te werven is er een wervingsfilmpje gemaakt.In dit filmpje komen bewoners van Sint Anna aan het woord, een mantelzorger, een medewerker en een vrijwilliger.

Je kunt dit filmpje zien op: