NIEUWS


Nieuwe Gymles als lopen en staan moeilijk is

 

Bewegen is belangrijk en zeker als je ouder wordt. Het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker en je coördinatie, je lenigheid en beweeglijkheid verbeteren. Het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen en je voelt je prettiger. Daarnaast is bewegen in groepsverband vooral leuk en gezellig en het stimuleert! Maar wat als je niet meer de hele les kunt staan of lopen?

 

Docente Noelle Kockelkorn gaat in Boxmeer een nieuwe gymles opstarten bedoelt voor zelfstandig wonende senioren, man of vrouw, die geen hele les meer kunnen staan of lopen. De les vindt het grootste deel op de stoel plaats.

 

De nieuwe gymles gaat dinsdag 27 augustus 2019 om 11.30 uur van start en bij voldoende deelname wordt het wekelijks op de dinsdag om 11.30 uur. Plaats van bestemming is de Weijerstaete in het Symfonie-gebouw, eerste verdieping op het plein.

 

Senioren, mannen en vrouwen, die nog goed mobiel zijn en ook willen deelnemen aan een gymles zijn van harte welkom op maandagmiddag 26 augustus om 13.30 uur in de aula van de Weyer. Ook daar ontmoeten ze Noelle Kockelkorn.

 

Interesse? Kom gerust kennismaken met de docente op de genoemde data en laat U informeren en inspireren om mee te doen. Daarbij zijn 2 proeflessen gratis.

Voor informatie: nkockelkorn@hotmail.com

Of telefoon: 0485-322320

 

Gymlessen worden door de SWOGB georganiseerd en vallen onder het cluster Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Zwemmen, dansen, (sportief) wandelen zijn enkele andere activiteiten die op beweging gebaseerd zijn.


Kookcursus bij de SWOGB in De Poel in Rijkevoort

Dit najaar wil de SWOGB weer een cursus gaan organiseren om (nog beter) te leren koken. Aan deze cursus kunnen zowel mannen als vrouwen deelnemen. Er kunnen maximaal 6 deelnemen om iedereen voldoende aandacht te geven. De docent stelt in overleg met de deelnemers het menu vast en zorgt voor de inkoop de ingrediënten. De cursus wordt gegeven om de 2 weken op de woensdag avond en start om 5 uur. Na het koken wordt uiteraard het 3 of 4 gangendiner gezamenlijk opgegeten. Tijdens de laatste les die 18 december zal plaats vinden worden ook de partners uitgenodigd en zal er een soort kerstdiner geserveerd worden.

Het is tijdens deze cursus leerzaam maar vooral ook gezellig om samen te koken en te eten. Er zijn inmiddels 2 aanmeldingen binnen, dus er is nog ruimte voor 4 deelnemers. Het is in principe voor mannen, maar ook vrouwen van 55+ zijn zeer welkom om zich aan te melden.

De voorlopige data zijn als volgt:

11 en 25 september

9 en 23 oktober

6 en 20 november

4 en 18 december

De kosten zijn 140 euro per persoon.

Aanmelding kan bij: Jan Brienen Rijkevoort

coördinator kookcursussentelefoon 0485-371292

e-mail jan.brienen@tele2.nl


Het nieuwe smartlappenkoor heet 'Pure Sangh'

 

Begin dit jaar is er met succes een nieuw smartlappenkoor opgericht welk ondersteund wordt door de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer). Belangrijke elementen voor de oprichting waren dat repetities overdag zijn en dat het toegankelijk is voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. Inmiddels telt het koor meer dan 40 leden en heeft 2 accordeonisten, Marijn van Os en Gerrit Barten.

 

Op 29 juni was er de eerste officiële ledenvergadering, waarbij enkele belangrijke zaken werden vastgelegd. Als eerste de naam van het smartlappenkoor. Gekozen is voor 'Pure Sangh'. Daarnaast is er een muziek/liedjes commissie ingesteld die zorg draagt voor het repertoire van het koor. Ook een koffielijst werd ingevoerd en tot slot werd Marijn van Os aangewezen als contactpersoon van het smartlappenkoor.

 

Dirigente Arlette van Hout uit Mill is zeer tevreden met de snelle ontwikkelingen die het koor doormaakt. Het geeft duidelijk aan hoe enthousiast de groep is en dat geeft mij veel vertrouwen en energie. Het smartlappenkoor heeft op 13 juni 2019 in Fitland Mill haar eerste optreden gegeven tijdens de afsluiting van de rolstoelwandeling van de SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Mill). Een goed georganiseerd en bezocht evenement met 100 rolstoelers en enkele scootmobielen en ook 100 vrijwilligers. 


1e repetitie Smartlappenkoor (SWOGB) boven verwachting

Woensdag 6 februari 2019 begint om 10.30 uur de 1e repetitie van het nieuwe smartlappenkoor o.l.v. dirigente Arlette van Hout. Bij binnenkomst worden we doorverwezen naar de theaterzaal van de Weijer in Boxmeer. Daar wordt iedereen welkom geheten door Wil Philipsen van de SWOGB. “Ik denk dat er tussen de 30 en de 35 mensen komen” laat Arlette vol trots weten. “En dat al bij een 1e repetitie”.

 

Wil verwijst de mensen naar de inschrijvingsformulieren. “Ook ik ben verbaasd en uitermate tevreden met deze opkomst. Het laat duidelijk zien dat er behoefte is aan een koor dat overdag repetities heeft. Het zit andere koren niet in de weg”, vertelt Wil. Daarna heet hij iedereen welkom, een groep van 38 mensen, 2 accordeonisten en een dirigent.

 

Dan neemt Arlette het stokje over en vertelt welke koren ze onder zich heeft in voornamelijk het Land van Cuijk. Ervaring voldoende. Het eerste lied is ‘My Bonny is over the ocean’. Dat wordt redelijk goed gezongen. Van koudwatervrees is weinig te merken. Ook ‘Daarin dat kleine café aan de haven’ is overtuigend. Wel is duidelijk dat de koorleden elkaars stemmen moeten leren horen, dirigente meer feeling moet krijgen met de leden en dat de samenwerking tussen koor, dirigent en de accordeonisten meer in harmonie moet komen. Voor een eerste keer CHAPPAU.

 

Natuurlijk is er plaats voor meer mensen. Elke woensdag van 10.30 tot 11.45 is er een repetitie waar men vrijblijvend kan komen luisteren of aansluiten. De SWOGB faciliteert in de kosten waardoor de bijdrage voor de leden beperkt tot € 15. —per kwartaal. De 1e twee repetities zijn gratis.

 

Voor meer informatie: arlettevanhout@gmail.com