Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van Welzijn Ouderen Boxmeer, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


05-01-2023

Veranderingen bij Organisatie verandering Welzijn Ouderen Boxmeer

 

Gemeente Land van Cuijk wil ten aanzien van welzijn ouderen één aanspreekpunt hebben. Dit heeft ertoe geleid dat voor Land van Cuijk , Welzijn Ouderen Land van Cuijk is opgericht. In de voormalige gemeenten blijven de tot dan toe actieve stichtingen welzijn ouderen actief. 

 

Om deze constructie mogelijk te maken hebben alle stichtingen welzijn ouderen hun statuten aangepast en zijn hun namen aangepast. Zo is de SWOGB veranderd in Welzijn Ouderen Boxmeer. 

 

Welzijn Ouderen Boxmeer heeft dit moment ook aangegrepen om haar bestuurs- structuur aan te passen. Er was sprake van een Dagelijks - en Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestond uit vertegenwoordigers van alle kerkdorpen van de voormalige gemeente Boxmeer. Deze constructie werd niet meer als slagvaardig ervaren. Besloten werd om dit onderdeel op te heffen en het dagelijks bestuur uit te breiden van 5 naar 7 leden. 

 

De rol van coördinatoren wordt versterkt

 

Tegelijkertijd is de positie van coördinator senioren activiteiten (CSA) versterkt. Elk dorp heeft een coördinator senioren activiteiten. Deze is de spil in de organisatie van Welzijn Ouderen Boxmeer. Hij/zij initieert, stimuleert en coördineert het aanbod van activiteiten in de kern. Dit kan variëren van yoga, bewegen voor ouderen, fitness voor ouderen, dansen, zingen in koren, etc. 

 

Naast deze CSA’s is er ook een coördinator maaltijdvoorziening. Henk de Vlam coördineert ruim 100 vrijwilligers die het mogelijk maken dat gebruikers van de voorziening dagelijks hun maaltijd bezorgd krijgen. 

 

Voor cursussen zijn ook coördinatoren. Voor computercursus Jan Arts en voor de kookcursus Jan Brienen. Voor verkeersveiligheid (e-bike veiligheid, scootmobiel veiligheid, rijvaardigheid auto) is een vacature. 

 

Tot slot organiseert Welzijn Ouderen diensten, zoals ouderen advies, activerend huisbezoek, aanwezigheidshulp, hulpdiensten telefooncirkels, thuisadministratie en belastingaangifte. Deze vallen rechtstreeks onder een van de 7 bestuursleden.

 

Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van Welzijn Ouderen Boxmeer is samengesteld uit de volgende leden: 

 

Jan Jacobs ( voorzitter), Jeanne van Vught (secretaris), Lau Haegens (penningmeester), Frans Brienen (lid), Aria Merkestein (lid) en twee vacatures. Binnen het bestuur krijgt één van de twee vacante posities de aandachtsgebieden “Uit op Zondag”, Film en Lunch, Muzieksalon. Dit zijn periodieke activiteiten die geheel zelfstandig door vrijwilligers of docenten uitgevoerd worden. 

 

Het bestuur hoopt dat genoemde vacatures op korte termijn ingevuld zijn, waardoor zij samen met de ca. 300 vrijwilligers het welzijn van ouderen in alle kernen van voormalige gemeente Boxmeer kunnen ondersteunen en stimuleren. Dit in nauwe samenwerking met alle in de kernen aanwezige organisaties die zich in het domein van welzijn bewegen. (zoals KBO, KVO, dorps-/wijkraden, Zonnebloem etc.)

 

Ideeën en initiatieven zijn welkom

 

Welzijn Ouderen Boxmeer wil zich richten op het welzijn van alle senioren van 55 en ouder in de dorpen van voormalige gemeente Boxmeer. Hiervoor zijn suggesties, initiatieven en ideeën van harte welkom. Een voorbeeld van zo’n initiatief komt uit Oeffelt, waar door senioren zelf het idee van bootcamp voor senioren is opgepakt. Onder begeleiding van Bart van den Dobbelsteen (Bewegez) wordt hier wekelijks vorm aan gegeven. Zo blijkt ook de behoefte aan fitness voor senioren onder deskundige begeleiding te groeien. Hiervoor zijn onlangs in Boxmeer groepen gestart onder deskundige begeleiding van Jordi Paters (JP Sportief) en fysio praktijk Gebbink, Rikken, Huijbers.

 

In de komende maanden zal Welzijn Ouderen Boxmeer in samenwerking met lokale fysiotherapie praktijken valpreventie cursussen organiseren. 

 

Vorm geven aan zingeving is ook een groeiende vraag. Hier zou bv. uitbreiding van de al aanwezige activiteit zoals Film en Lunch een bijdrage kunnen leveren.  Ook hierin zijn nieuwe initiatieven welkom . 

 

Uitwerking werkconferentie

 

Tot slot zullen naar aanleiding van de uitkomsten van de werkconferentie van Welzijn Ouderen Land van Cuijk, van september jl.,  diverse werkgroepen aan de slag gaan om invulling te geven aan welzijnsbeleid van de gemeente Land van Cuijk voor de komende jaren. Binnen de dan gestelde kaders gaat Welzijn Ouderen Boxmeer invulling geven aan welzijn van alle senioren van 55 en ouder. 


Tafeltje Dekje 2022

 

Een maaltijdvoorziening waar vele senioren gebruik van maken.

 

100e Nieuwe gebruiker van Tafeltje Dekje in 2022 

 

In december 2022 werd de 100e nieuwe inschrijving van Tafeltje Dekje van dat jaar gedaan; de fam. Willems uit Overloon. Omdat mevrouw Willems voor een operatie naar het ziekenhuis ging maakt heer Willems tijdelijk gebruik van Tafeltje Dekje. 

 

Na 19 jaar afscheid van bezorgers Tafeltje Dekje 

Anneke en Jan van Os uit Sambeek zijn eind 2022 gestopt als vrijwilligers/bezorgers Tafeltje Dekje. Samen hebben zij dit 19 jaar gedaan. Coördinatoren van Boxmeer en Sambeek Nelly Grutters en Harry Raafs hebben hier onlangs op gepaste wijze aandacht aan geschonken.

 

Wilt u gebruik maken van Tafeltje dekje?

Bent u om bepaalde redenen niet in staat zelf te koken? Dan kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje; dit kan ook tijdelijk of 1 of meerdere dagen per week. Er kan een warme en/of koel-verse maaltijd bezorgd worden. Voor een koel- /verse maaltijd is een magnetron nodig. U kunt iedere week opnieuw kiezen uit wisselende menu's. De prijs van de maaltijd is € 8,10 per 1-1-2023. Vrijwilligers bezorgen de maaltijden tussen 11:30u en 12:30u.

Wilt u gebruik maken van deze maaltijdvoorziening dan kunt u direct contact opnemen met een van de coördinatoren. Bij een nieuwe maaltijdgebruiker wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek thuis, zodat u goed wordt geïnformeerd. Onze coördinatoren zijn:

 

Boxmeer en Sambeek: Mevr. Grutters tel.nr.: 0485 - 572134

Oeffelt: Dhr. Peter Ermers tel.: 06-51887399

Beugen en Rijkevoort: Mevr. Grutters-Cornelissen tel.nr.: 0485-371752 email: g.grutters@gmail.com

Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vortum-Mullem, Vierlingsbeek: Mevr. Verdijk -Verbeeten tel.nr.: 0478 - 631235 of 06 – 41307051 email: ellyverbeeten49@gmail.com


Download
Seniorenpagina Boxmeer december
Seniorenpagina Boxmeer (41).pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

02-12-2022

Gezocht coördinator verkeersveiligheid

 

Welzijn Ouderen Boxmeer is een vrijwilligers organisatie die vele zaken regelt en organiseert voor alle senioren in de regio (oude gemeente) Boxmeer.

 

Ook op het gebied van verkeer en mobiliteit worden vele zaken aangeboden aan onze senioren. Denk hierbij aan het organiseren van “rijvaardigheidstraining” “Scootmobieltraining” en “fietstraining”. 

In de diverse dorpen worden, onder andere in samenwerking met de KBO, dit soort trainingen jaarlijks georganiseerd. Niet in elke dorp elk jaar, maar gespreid over de 11 dorpen middels een jaarplanning die door u wordt opgesteld.

 

U als coördinator verkeersveiligheid neemt de diverse initiatieven om in een of meerdere dorpen een cursus te organiseren. U bent de “kartrekker”. U doet dit zelfstandig en u doet dit samen met bijvoorbeeld: KBO, gehandicaptenbelang, externe partijen en gemeente. U maakt samen met genoemde partijen een mooi programma.

 

Na afloop van deze dagen zijn de deelnemers zeer enthousisast en vertellen dat ze veel geleerd hebben, zelfs zaken waar men nog nooit gehoord had!!. Hiervoor worden deze dagen natuurlijk georganiseerd, leuke, leerzame dagen voor onze senioren die terug kunnen kijken op een fijne dag.

 

Naast de technische zaken en de verkeers aangelegenheden worden zaken als de ogen, oren en het bewegen niet vergeten. Er is een opticien en audicien aanwezig maar ook een therapeut voor het bewegen. Dit alles kunt en mag u organiseren als zelfstandig coördinator. 

 

We zoeken hiervoor een enthousiaste coördinator voor verkeerszaken. 

 

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met Henk Roeffen 0657344320

Aanmelden kunt u bij secretaris@welzijnouderenboxmeer.nl 


02-12-2022

Zangkoor Pure Sangh 

 

Wat is er leuker dan op woensdag ochtend de dag te starten met een samenzang in het prachtige Weijertheater of mooie Weijerzaal. Om op deze manier de week sociaal en vooral muzikaal even te pauzeren met zang, een praatje bij de koffie, is dit tevens hierbij een oproep aan geïnteresseerden om gezellig mee te komen zingen. Met name de ochtend is uitermate geschikt voor hen die dan niet in de donkere avonden op stap te hoeven gaan om gezellig te gaan zingen. Ons prachtige koor, Pure Sangh, wordt sinds een jaar professioneel begeleidt door dirigent, mevrouw José Lemmers, een accordeonist en incidenteel een slagwerker. 

 

Kom je meezingen op woensdagmorgen

Ons koor, 30 zangers, vrouwen en mannen, kijkt uit naar u, die graag mee wil komen zingen in een ontspannen sfeer. In een koor met een toegankelijke cultuur en welke open staat voor eigen inbreng en inbreng in een muziekcommissie.

 

 Onze optredens zijn voornamelijk in verzorgingshuizen en bij dagopvang instellingen waar met name de bewoners, cliënten, veel vreugde en plezier ervaren van de liederen die wij ten gehore brengen. Het repertoire is Nederlandstalig en een vleugje Duits.

 

Loop eens binnen

Om ons koor te versterken zijn wij op zoek naar leden, zowel mannelijk als vrouwelijk. Al onze repetities worden gehouden in het Weijertheater waar in de pauze even tijd is voor koffie of thee en een praatje.  Ons koor oefent op woensdag in de ochtend van 10.00 uur tot 11.45 uur. Is uw interesse gewekt, kom dan eens meezingen of luisteren. Loop gewoon eens binnen en u bent ook van harte welkom om u aan te melden op een van de repetities. 

 

Welzijn Ouderen Boxmeer ondersteunt ook 4 andere seniorenkoren. Ook daar zijn leden altijd welkom: Maasechokoor Boxmeer, De Weijer Maandag van 13.30 - 16.00 uur dirigent Geert Verhallen, Maaslands Glorie Beugen, Kruispunt Donderdag van 09.00 - 10.15 uur dirigente Arlette van Hout, Zangersvreugd Rijkevoort, De Poel Dinsdag van 09.15 – 10.45 uur dirigente Els Thijssen, Seniorenkoor Oeffelt, Het Klepke elke oneven week Maandag van 14.00 – 16.00 uur dirigent Rob Meulepas.    


02-12-2022

Yoga op de mat  “EEN GESCHENK AAN JEZELF”

 

Welzijn Ouderen Boxmeer zoekt deelnemers vanaf 55 jaar, voor yogalessen in de Pit. Ook mannen zijn welkom.

 

Dinsdagochtend: 10:30 - 11:30u (dit wordt een nieuwe groep).

Dinsdagmiddag:  15:15 - 16.15u (dit is een bestaande groep).

 

In de yogales doen we zo veel mogelijk oefeningen zittend, liggend of staand op de mat. Voor de oefeningen hoeft je niet lenig te zijn, Yoga bevordert de soepelheid van je lichaam. We rekken, strekken en spannen spieren met als doel het beter laten functioneren van de organen, spieren, gewrichten, het zenuwstelstel, de bloedvaten en het evenwicht. 

Ook ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen zijn een vast onderdeel van iedere les.

En als de kers op de taart: 

iedere les eindigt met een volledige lichaamsontspanning van ongeveer 15 minuten.

Yoga is een levenswijze, een oefening in concentratie, inspanning en ontspanning, het beheersen van je geest en ademhaling. 

 

Voor meer informatie, opgave/proeflessen kunt u bellen met uw yogadocente:

Camilla Brouwer Tel.: 06 12947139


1-12-2022

Ook senioren kunnen energie besparen!!

 

Energie, energie, het lijkt wel of we het nergens anders meer over hebben. Maar ja, het

raakt ons allemaal. De energie rekening wordt maar hoger en hoger, waar gaat dat heen

denken we wel eens. Maar hoe dan ook de prijs voor onze energie en onze welvaart zal de

komende jaren nog veel meer stijgen. Ook moeten we denken aan ons milieu, daarom

moeten we met z’n allen minder energie gaan gebruiken.

 

Moeten we dan maar afwachten? Nee, zeker niet. Er zijn vele mogelijkheden om het

verbruik te verminderen en op die manier het milieu en onze portemonnee te sparen.

 

We kunnen in en om onze woning veel doen. Velen van ons wonen in oudere huizen die

(nog) niet optimaal geïsoleerd zijn en investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp of

zonnepanelen. Maar voor velen van ons en voor de huurders onder ons is dat om allerlei

redenen niet haalbaar.

 

Maar we kunnen zeer eenvoudig een aantal kleine dingen zelf doen, waarmee ons comfort

op peil blijft en onze energierekening zal dalen.

 

Ook binnen onze gemeente wordt er actief gewerkt aan verduurzaming van vele zaken.

Bekijk de website www.brabantwoomtslim.nl/land-van-cuijk eens. Op deze website vindt u

veel informatie over energie, de energiespreekuren, subsidiemogelijkheden en u krijgt

adviezen.

 

Maar ook over de energie bespaarcoaches. U kunt middels een druk op de knop uzelf

aanmelden. Er komt dan een energie bespaarcoach bij u op bezoek. Deze coach is een

opgeleide deskundige vrijwilliger die geheel gratis een scan uit komt voeren.

 

De energiecoach

 

De adviezen van deze energie bespaarcoach ontvangt u in een keurig rapport. Hierna kunt u

aan de slag. Deze energiecoach komt met allerlei kleine tips die niet veel geld kosten en

gemakkelijk uit te voeren zijn. Deze coach zal niet adviseren om grote investeringen te doen,

het zijn kleine eenvoudige zaken waarmee u al direct veel kunt besparen. Mocht u wel willen

investeren in warmtepomp of zonnepanelen dan kunt u terecht bij het energiespreekuur en

de energie cafés die deze winter in de diverse dorpen gehouden worden. Deze zijn gratis en

vrijblijvend toegankelijk voor iedereen.

 

Tips waar u direct mee kunt beginnen

 

Enkele kleine dingen die u nu al meteen kunt doen: de verwarming een graadje lager zetten

en ’s avonds een uurtje voor het naar bed gaan de thermostaat op 15 graden zetten.

 

De gordijnen eerder dicht doen. Ze mogen natuurlijk niet voor de radiator hangen.

 

Moeten de radiatoren in de hal, garage, slaapkamers wel aan staan? Mogelijk is dat

helemaal niet nodig.

 

Hoeveel gloeilampen en halogeen lampen hebt u? kijk maar eens, vervang deze door

ledlampen en de besparing is vele euro’s.

 

En hoe is uw watergebruik?

 

Ook op het watergebruik kunt u besparen. Hoe poetst u uw tanden: met kraan open of

dicht. Hoe lang staat u onder de douche? Elke liter water die u gebruikt moet eerst

opgewarmd worden. Met een perlator ( een mondstuk voor kranen) in de kraan bespaart u

zomaar honderden liters water die u dus ook niet hoeft te verwarmen.

 

Anders denken en anders doen

Zo zijn er vele kleine besparingen mogelijk die u aan kunt brengen. Natuurlijk vindt er ook

een gedragsverandering plaats bij u, zodat u in de toekomst vaker denkt: kan dit niet anders,

niet zuiniger.

 

Op deze manier bespaart u elk jaar honderden euro’s. En wat zeker niet onbelangrijk is, u

investeert in een milieu vriendelijke toekomst voor uzelf en voor u (klein)kinderen.

 

Hebt u vragen, ga naar de website van onze gemeente daar vindt u alles wat voor u van

belang is. Welzijn Ouderen Boxmeer stimuleert dit ten zeerste en zal waar mogelijk een

bijdrage leveren.

 

Hebt u na het lezen van het voorgaande en het raadplegen van de site nog vragen dan kunt

u mailen naar: henkroeffen@gmail.com


26-10-2022

De eenzaamheid voorbij

Na de week tegen eenzaamheid, is eenzaamheid natuurlijk niet voorbij.

 

Eenzaamheid is van alle mensen en van alle leeftijden. Met het verstrijken van de jaren een grotere uitdaging.  We kunnen geliefden verliezen, zoals onze partner, een fijne buurvrouw of een goede vriend. Ook zijn we soms minder mobiel, waardoor we er zelf niet meer op uit kunnen en onze contacten minder vanzelfsprekend zijn.

 

Maak het bespreekbaar

Als je niets doet en je gevoelens niet deelt, komt er weinig in beweging. Maar als we onze behoefte aan contact erkennen en uitspreken kan er iets gebeuren. Zo gebeurde het dat een mevrouw met haar kinderen en de huisarts over haar eenzaamheid sprak. Contacten met kinderen zijn heel fijn, maar veel senioren ervaren dat het ook prettig en belangrijk is contact te hebben met de eigen generatie. Bovendien heeft niet iedereen kinderen of kinderen in de buurt wonen.

In contact met mevrouw hebben we gesproken over wat ze graag wilde. Ze wilde graag een maatje, iemand in dezelfde situatie, waarmee ze af en toe iets kan ondernemen en genieten van elkaars gezelschap. Samen kwamen we eruit dat ze zelf al mensen kende, die ze kon benaderen. Het is een mooi voorbeeld dat erkennen van je behoefte zo’n belangrijke stap is. Als je het vervolgens kunt uitspreken en er wordt echt geluisterd, kan de bal gaan rollen. Zo kwam mevrouw zelf tot het ondernemen van stappen, waardoor ze weer nieuwe activiteiten en contacten aanging.

 

Wat kun jij doen?

Erkennen dat eenzaamheid onderdeel uitmaakt van ons leven. Er over praten met vertrouwde mensen.

 

Mensen in onze omgeving uitnodigen: Komt u bij mij een kopje koffie drinken? Wanneer schikt het u? Wilt u meerijden naar de gym, de soos etc?

 

Hebt u behoefte aan meer contacten of wilt u graag iets voor een ander betekenen, maar weet u niet hoe, neem dan gerust contact op met Welzijn Ouderen Boxmeer 0485-792020 of 

Sociom 06-10430039.


26-10-2022

Prettig ouder worden - Hoe doen we dat in het land van Cuijk?

 

Daarover ging op 29 september 2022 de werkconferentie in cultureel centrum Myllesweerd in Mill. Tachtig deelnemers van veertig verschillende organisaties waren uit de regio land van Cuijk die dag bijeengekomen om met elkaar te praten en te werken, want het was interactief, en naar elkaar te luisteren over wat het betekent om samen te werken aan ouderen welzijn, wonen en zorg en wat daarmee samenhangt in het Land van Cuijk’. De werkconferentie was een initiatief van Welzijn Ouderen Land van Cuijk, het samenwerkingsverband van de vijf lokale welzijn ouderenorganisaties (Welzijn Ouderen Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, St Anthonis)

 

Het verleden….

Na de formele opening van de werkconferentie begonnen we met de focus op het verleden. Er waren twee tijdlijnen op de muur die liepen van het jaar 2000 tot 2022. De een was een tijdlijn over wat er in grotere wereld om ons heen gebeurde: in Nederland, in de provincie Noord-Brabant. De tweede tijdlijn ging over wat gebeurde er in de regio Land van Cuijk in die periode. Wat herinner we ons nog, wat vonden we belangrijk? In ‘no time’ stonden beide tijdlijnen vol met gebeurtenissen, zoals de trouwdag van Willem Alexander en Maxima, de dood van Pim Fortuin maar ook wanneer de AWBZ werd opgeheven stond op de tijdlijn van de ‘grotere wereld’, én wanneer de gemeenten de WMO kregen toebedeeld. 

Op de tijdslijn over de regio Land van Cuijk werd onder meer genoemd dat vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk te lijden heeft van de verhoging van de pensioenleeftijd, de opening van diverse zorgboerderijen, de grote reorganisatie van Pantein, en dat in 2022 vijf voormalige gemeenten een grote gemeente zijn geworden. Daarna kon men plenair vertellen waarom men juist die onderwerpen opgeschreven had en wat het belang ervan was voor jezelf of voor de gemeenschap.

 

Het heden

Daarna gingen we naar het heden kijken. In groepjes brainstormden we met elkaar: wat zijn op dit moment de trends en ontwikkelingen op Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Economisch en Politiek gebied (STEP). Hoe kijken we daarna? Worden de trends meer of minder? Voorbeelden die genoemd werden, waren de toenemende kloof tussen arm en rijk, het gebrek aan (zorg) personeel, de digitalisering van de maatschappij, het langer thuis wonen, het behouden van de eigen regie, en de huidige nadruk op curatieve zorg terwijl de nadruk verlegd zou kunnen worden naar een preventieve aanpak (zoals valpreventie, aanpassen van de leefstijl.)  

 

De toekomst

Na een heerlijke lunch gingen we in de middag verder met de toekomst. Als we het hebben over prettig ouder worden, wat willen we dan? Wat vinden we het belangrijkste voor de toekomst? Hoe krijgen we het voor elkaar? Men mocht groots denken en met ideeën komen en plannen en acties. Er werd veel opgenoemd. Een aantal voorbeelden: meer ontmoetingsplaatsen creëren, laagdrempeligheid van activiteiten dicht bij de inwoners, wonen op maat. Mobiliteit werd als belangrijk gezien om te zorgen dat ouderen ergens kunnen komen. Ook werd genoemd dat ouderen moeten blijven leren (digitalisering, het gebruik van domotica), en dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor keuzes voor de toekomst (wonen, financiën, zorg, voorzorgcirkels, etc.). Verder werd inclusiviteit en participatie belangrijk gevonden, zoals de inclusie van andere groepen en culturen, zorg op maat, de integratie van woonvormen in kleine kernen, een dementie-vriendelijke omgeving.

 

Samen kracht

Nu we zo’n grote gemeente zijn geworden en we gekozen hebben om samen te werken zullen we de krachten moeten bundelen.  ‘Geen eigen kracht maar samen kracht’. 

We hebben allemaal hetzelfde doel: voor ouderen moet goed gezorgd worden! Ouderen zijn een belangrijke groep in de gemeenschap, ze mogen er zijn en zich laten horen.

Samen werken aan de uitvoering

Deze inspirerende werkconferentie heeft ervoor gezorgd dat we elkaar hebben ontmoet en met elkaar in gesprek zijn geweest, ieder met de eigen organisatie in het achterhoofd maar wel op zoek naar samenwerking.  Laten de goede ideeën en plannen die uit deze dag naar voren zijn gekomen voor de gemeente een impuls zijn om actief steun te geven aan de uitvoering van projecten en plannen met betrekking tot het welzijn, het wonen en de zorg van ouderen in het Land van Cuijk.

 

Hanny Robben, coördinator seniorenactiviteiten Boxmeer en deelnemer werkconferentie