PUBLICATIES


SWOGB wil de burgers goed informeren over de organisatie. Daarom plaatsen we steeds meer documenten op de website. Hierdoor kan iedereen op zijn of haar manier de informatie lezen en/of samen met iemand bekijken.

 

Bij publicaties kunt u denken aan verslagen, plannen, nieuwsbrieven, overzichtslijsten en interviews.

 

U kunt de documenten downloaden.


In dankbare herinnering

 

Op 20 juni is Tonny Philipsen overleden. Tonny is in 2008 als vrijwilliger begonnen bij de vrijwillige hulpdienst van de SWOGB. Tot 2015 heeft ze, als chauffeur, vele senioren vervoerd. Na die tijd is Tonny enkele jaren coördinator van de hulpdienst geweest. De laatste jaren moest ze steeds

meer overlaten aan anderen. Ze kon de hulpdienst moeilijk loslaten en bleef berokken bij het wel en wee van de dienst.

 

We gedenken Tonny als een betrokken vrouw met een enorme inzet voor de senioren en specifiek voor de hulpdienst.

 

Namens de coördinatoren van de hulpdiensten het bestuur van SWOGB wensen we haar nabestaanden veel sterkte.


In dankbare herinnering

 

Op 8 mei is Nelly van Kempen overleden. Nelly was 40 jaar de drijvende kracht achter de ouderensoos van Boxmeer. Zij was de gastvrouw en zorgde er voor dat iedere dinsdagmiddag, in de aula van de basisschool De Weijerwereld, mensen een kaartje konden leggen of handwerken.

 

Nelly vond het belangrijk dat deze activiteiten er waren. Zij zette zich met hart en ziel in voor de groep senioren, die alleen wonen en geen aansluiting vonden bij andere activiteiten. Gezelligheid en samenzijn stond bij de soos voorop. Onder het genot van een kopje koffie lief en leed delen, vond Nelly belangrijk voor de mens. 

 

We gedenken Nelly als een betrokken vrouw met een enorme inzet voor de senioren en specifiek voor hen die wekelijks de ouderensoos bezochten. 

 

Namens het bestuur van SWOGB


Hoe verder met de ouderensoos De Weijer?

 

De laatste maanden was er, i.v.m. Corona, geen ouderensoos. Het is nog onduidelijk wanneer we weer kunnen opstarten. Omdat de ouderensoos een open karakter heeft, kunnen mensen vrij in en uitlopen. Dit betekent dat het bestuur van de SWOGB geen zicht heeft op de bezoekers van de soos.

 

Wilt u “na de lockdown” weer graag naar de ouderensoos gaan, stuur dan even een mail naar:

 

Secretaris.swogb@gmail.com of bel naar Jeanne van Vught 06-30022909

 

We houden u op de hoogte!