Interviews


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld. Een interview kan hiervan een onderdeel zijn.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier het interview lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan de betreffende interviews downloaden.


Brainstormen over Wonen en Zorg voor en met senioren

 

SWOGB/BOXMEER. In de gemeente Boxmeer zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd (Beugen, Boxmeer en Overloon) om senioren van 60+ in de gelegenheid te stellen mee te praten over het thema Wonen en Zorg in de toekomst, die gezamenlijk georganiseerd werd door cluster KBO gem. Boxmeer, SWOGB en de gemeente Boxmeer. 8500 senioren van 60+ zijn aangeschreven door de gemeente.

 

Bij binnenkomst in de zaal werden de bezoekers ontvangen met de volgende teksten:

 

“Ouderen gaan elkaar helpen, 75- gaat 75+ helpen”

 

“Wist U al dat uw toekomstige zorgverlener naast U woont?”

 

Treffende zinnen om bij stil te staan, er over na te denken en om van antwoord te voorzien.

 

Download
Bijeenkomst Wonen en Zorg
11 - 2018 berichtgeving bijeenkomst Wone
Microsoft Word document 20.4 KB

 

Wat kunnen we voor U betekenen?

 

We leven in een wereld van internet en social media. De computer, laptop, tablet en smartphone zijn bijna onmisbaar geworden voor jong en oud. Jong leert gemakkelijk via hun eigen leefomgeving. Oud daarentegen leert veel via contacten en programma’s die aanwezig waren op de werkvloer. Maar geldt dat laatste voor alle ouderen?

 

Deze maand een interview met Bert Daanen uit Oeffelt. Hij verzorgt in Oeffelt en Gennep computercursussen. “Eigenlijk is het woord computercursus een verkeerde benaming en werpt een drempel op” aldus Bert zijn overtuiging. Ouderen willen niet naar een cursus die verpakt zit in 8 lessen vanuit een leerboek maar willen geholpen worden met de problemen waar ze tegenaan lopen. Vaak zijn dit problemen die met een paar lessen opgelost zijn. Daarom neemt Bert liever de woorden “Wat kunnen we voor U doen” in zijn mond.

 

Download
08 - 2018 interview Bert Daanen.docx
Microsoft Word document 18.8 KB

SWOGB: Ouderen onderschatten gevaren van de E-Bike

In 2017 waren er voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto, terwijl het aantal slachtoffers in totaal afnam. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) lijkt het aantal ongelukken met fietsers de laatste tijd zijn toegenomen. (Bericht omroep Brabant)

 

Veel ouderen op E-bikes nemen onnodig risico en anticiperen slecht. Daardoor zijn ze snel een gevaar op de weg, zeggen instructeurs. De Nationale Politie noemt het aantal E-bike doden zorgelijk. Automobilisten worden overvallen door de snelheid van de fietsen. (Bericht RTL-nieuws)

 

Download
Oproep voor cursus E-bike Boxmeers Weekb
Microsoft Word document 14.1 KB

Met raad en daad: de ouderenadviseur

 

In het SWOGB-interview van

deze maand staat de ouderenadviseur centraal. De dienst ouderenadviseur van de

SWOGB bestaat al 20 jaar en in de gemeente Boxmeer zijn 9 ouderenadviseurs

actief waaronder Jan Hooiveld uit Sambeek.

 

“Ik heb een sociaal pedagogische

achtergrond en welzijnsgenen om mensen te helpen” vertelt Jan, ”en het werk als  vrijwillige ouderenadviseur (VOA) past naadloos bij mijn interesse en karakter.” Het werk van deze ouderenadviseur laat zich pakkend samenvatten in 1 zin: Jan is van veel markten thuis en hij weet waar Abraham de mosterd haalt.

 

Download
Interview Jan Hooiveld (lange versie)
06 - 2018 interview Jan Hooiveld (lange
Microsoft Word document 18.5 KB

Activerend huisbezoek, voor hen die even de weg kwijt zijn.

 

  

De SWOGB-dienst die deze maand centraal staat, is Activerend Huisbezoek. Aan het woord zijn mevr. Anneke van Rijswijk uit Sambeek en mevr. Nelly Boom uit Maashees. Beide dames hebben in de zorg gewerkt en zijn daarna vrijwilliger geworden bij de SWOGB. Activerend huisbezoek werd voor beide dames een schot in de roos.

 

Activerend huisbezoek al vanaf 2002“Activerend huisbezoek is een dienst waarbij we mensen bezoeken die even de weg kwijt zijn” legt Anneke uit “een zetje nodig zijn om weer aan te sluiten bij anderen.” Het overlijden van je partner, een verhuizing of een achteruitgang in gezondheid zijn enkele voorbeelden maar eigenlijk is het heel divers. “De cliënten die gebruik maken van de dienst worden vaak via de huisarts, professionele zorg of door Dette Koenders van Sociom door verwezen naar activerend huisbezoek,” zegt Anneke “maar er is een afgebakende periode van maximaal 1.5 jaar.” 

 

Download
Interview Anneke van Rijswijk en Nelly Boom
04 - 2018 interiew Anneke van Rijswijk e
Microsoft Word document 31.0 KB

De dienst Thuisadministratie van de SWOGB

 

Het was een memorabele ontmoeting met Theo in ’t Panhuis uit Boxmeer, we kenden elkaar van vroeger. Beide is ons iets overkomen wat het leven zeer bepaald heeft en waar we beide op een kruispunt stonden om te kiezen hoe nu verder? Theo is als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de SWOGB en verzorgt voor verschillende ouderen de thuisadministratie en is tevens lid van de vrijwillige hulpdienst in Boxmeer.

 

“Nadat mijn werk ontvallen was, ben ik echt gaan nadenken en informeren wat mijn kansen waren,” legt Theo uit. “Maar toen ik ook nog ziek werd, was de factor werk geen optie meer.” Als muziekleraar heb ik veel tijd onderricht in de Weijer en andere plaatsen in het Land van Cuijk, en wijst naar boven “daar achter dat raam daar” voegt Theo toe. Mijn overburen in de Weijer waren mensen van Sociom en zodoende kwam ik snel in contact met vrijwilligershulp. 

Download
03 - 2018 interiew Theo in 't Panhuis.do
Microsoft Word document 31.0 KB

Foto: Gerard van Esch

 

De Belastinginvulhulp van de SWOGB

 

SWOGB. In dit artikel een interview met Gerard van Esch, de belastinginvulhulp van de SWOGB. Naast Gerard zijn er nog een 9-tal vrijwillige belastinginvulhulpen beschikbaar in de gemeente Boxmeer Ook door een accountant in Boxmeer worden al jarenlang 56 belastingaangiften voor KBO leden ingevuld in 2 dagen tijd. Daar is de SWOGB erg dankbaar voor. Zijn er meerdere aanvragen dan worden deze verdeeld over de andere vrijwilligers. In 2017 zijn er door de vrijwilligers 168 mensen geholpen.

 

Gerard is het eerste aanspreekpunt voor deze diensten en hij coördineert de aanvragen. Na overleg met de accountant krijgen de 56 kbo leden een lijst aangereikt wat zij voor de invulling moeten verzamelen.

Download
Interview Gerard van Esch
02 - 2018 interiew Gerard van Esch.doc
Microsoft Word document 31.0 KB

Diensten zijn en blijven belangrijk

 

SWOGB. Dit artikel is nu even geen interview zoals U van de SWOGB gewend bent. Dit keer een algemeen artikel met al onderwerp: diensten.

 

In het voorbije jaar is er meer aandacht besteed aan de activiteiten die door het SWOGB georganiseerd of ondersteund worden. Zeker niet onbelangrijk want bewegen, denken, doen en de sociale contacten dragen direct bij aan het welbehagen van de ouderen. Maar daarnaast levert de SWOGB, met al haar vrijwilligers ook diensten die het langer thuis wonen bevorderen of noodzakelijk maken.

 

Het is goed om een overzicht te geven van de diensten die er nu zijn:

 

 • Ouderadviseur
 • Thuisadministratie
 • Activerend huisbezoek
 • Belastinginvulhulp
 • Aanwezigheidshulp
 • Vrijwillige hulpdienst
 • Sociom | ZIN
 • Veiligheid (e-bike, BROEM)
 • WWZ-coördinator
 • Maaltijdvoorziening
 • Telefooncirkel

Als ouderen informatie willen of zich willen aanmelden voor een dienst is mevr. Dette Koenders van Sociom het aanspreekpunt. Maar daarnaast heeft Dette ook de organisatie en het overzicht rondom diensten. Zij brengt ouderen en vrijwilligers samen. Dat is een belangrijke taak en in een interview met haar zullen we daar breder bij stilstaan.

 

Ook zal de Pr-man in de komende maanden de ontmoeting aangaan met diverse vrijwilligers die zich inzetten voor de dienstvraag van ouderen. Wat houdt de dienst in, welke vrijwilligers zijn er en hoe wordt een vrijwilliger aan een dienst vragende oudere gekoppeld. Maar ook zal belicht worden of er voldoende vrijwilligers zijn. Dat laatste is zeker zo belangrijk want het is bepalend voor een goede uitvoering van de diensttaken van de SWOGB. Op de dienst Aanwezigheidshulp zijn er bijv. te weinig vrijwilligers waardoor er een kleine wachtlijst is.

 

Om wachtlijsten te voorkomen, is het van groot belang dat de SWOGB tekst en uitleg geven van de diensten die het nu ondersteund zodat vrijwilligers van nu, maar ook van de toekomst weten wat van hen verwacht wordt. En niemand kan dat beter verwoorden dan de vrijwilligers van nu. U leest daarover in interviews in deze krant in de komende maanden.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0485-700500 en vragen naar Dette Koenders.

Mailadres: dettekoenders@sociom.nl 


Foto: Ronny Derks geeft fitness in de sportzaal te Rijkevoort

 

Interview Ronny Derks

 

Fitness, verantwoord bewegen

SWOGB. In dit interview in gesprek met Ronny Derks, fysiotherapeut die in Rijkevoort aan 2 groepen senioren, van elk 15 mensen fitnesstraining geeft. Fitness voor senioren is erg in opkomst. Ook in Boxmeer (Madeleine), Vierlingsbeek, Overloon en beperkt in Beugen wordt fitness onder begeleiding gegeven door gediplomeerde mensen. 

 

KBO

Vanuit de KBO werd Ronny benaderd om voor een groep senioren verantwoord fitness te organiseren. “Daar wil ik graag aan meewerken” zegt Ronny. In de sportzaal werd een ideale ruimte gevonden. “De hulpvraag vanuit de groep was heel duidelijk, fit blijven bij hogere leeftijd” vertelt Ronny, “en dat is ook het doel dat we nastreven: het voorkomen van blessures.”

 

Facetten

“Er zijn een aantal belangrijke facetten bij het ouder worden, waarmee ik rekening houd” al dus Ronny, “coördinatie, stabiliteit, kracht, uithoudingsvermogen, valtraining en lenigheid. Deze elementen zitten verwerkt in de oefeningen die ik de mensen laat doen. Ik corrigeer daar waar nodig. Maar het allerbelangrijkste is dat ik mensen ook uitleg geef waarom gekozen is voor bepaalde oefeningen. Juist dat laatste motiveert ook enorm.” Ronny vervolgt, “Daarom leg ik 15 verschillende oefeningen klaar die invulling geven aan de genoemde facetten.”

 

Download
Interview Ronny Derks
12 - 2017 Interview Ronny Derks 2.docx
Microsoft Word document 17.8 KB

Interview Theo Steeghs

 

Beleid, Blijf Bewegen

 

SWOGB. In het interview van oktober werd aandacht besteed aan MBvO – gymnastiek. Een manier van bewegen die in veel kernen georganiseerd wordt voor ouderen door de SWOGB. Deze editie een interview met bestuurslid Theo Steeghs die zijn visie ontvouwd van Sport en Beweging binnen de SWOGB.

 

Meer Bewegen voor Ouderen is en blijft belangrijk voor de ouderen van nu en in de toekomst. Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar ook de maatschappelijke toekomstige ontwikkelingen zijn hierop gebaseerd. Dat vergt visie, aandacht en inzet van al onze mensen.

 

Fithouden

“Het fithouden van ouderen gaat veel verder dan enkel bewegen,” laat Theo weten, “de woorden sociaal, geestelijk en lichamelijk omschrijven veel beter het begrip fithouden. ”Sociale contacten, bewegen, denken en meedoen zijn dan ook de voorwaarden waaraan onze activiteiten moeten voldoen” zegt Theo.

 

Download
Interview Theo Steeghs
11 - 2017 Interview Theo Steeghs 1.docx
Microsoft Word document 17.7 KB

 

Foto: MBoV groep uit Rijkevoort met Tiny in hun midden.

 

 

Interview Tiny Janssen - Wientjens

 

 

MBvO: Meer bewegen voor Ouderen

 

SWOGB. Een belangrijk onderdeel binnen de activiteiten van de SWOGB is bewegen en daarom worden er vele activiteiten aangeboden in de verschillende kernen van de gemeente. Deze kunt U opvragen op het volgende email adres: www.swogb.nl/publicaties/schema-activiteiten/

 

MBvO – gymnastiek is een van de oudste activiteiten die de SWOGB aanbiedt en de belangstelling is nog steeds goed maar de junior’s onder de ouderen zoeken hun heil in Fitness. Deze

lessen worden aangeboden in Rijkevoort, Beugen, Vierlingsbeek en Overloon.

 

Tiny Janssen – Wientjens uit Beugen is al 45 jaar docent en geeft de gymnastieklessen, in Rijkevoort, Beugen en Sambeek, met volle overgave.

 

Download
Interview Tiny Janssen - Wientjens, oktober 2017
10 -2017 Interview Tiny Janssen - Wientj
Microsoft Word document 17.5 KB

 

Interview Karina Janssen

 

 

Een nieuwe website

 

SWOGB. Het is belangrijk dat de SWOGB alle ouderen in de gemeente Boxmeer weet te bereiken over haar activiteiten en nieuwsmeldingen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de streekkranten die wekelijks bezorgd worden maar dit geeft helaas geen waterdicht netwerk. Daarom is besloten belangrijke mededelingen ook in dorpsblaadjes te plaatsen want deze hebben wel een 100% bereik.

 

Ook de website is een belangrijke informatiebron. Een werkgroep is bezig om de website een verfrissing te geven en zal in de komende periode meerdere veranderingen doorvoeren. Echter een website is pas goed als deze bijgehouden wordt met actuele informatie van/en lopende activiteiten. Karina Janssen uit Boxmeer is het gezicht achter de website.

Download
Interview Karina Janssen, september 2017
9 -2017 Interview Karina Janssen 2.docx
Microsoft Word document 17.0 KB

 

Foto: Seniorenkoor Maasecho met dirigent Hans Terra rechtsboven

 

 

Interview Hans Terra

 

 

De rode draad, muziek natuurlijk

 

SWOGB. In verschillende kernen van Boxmeer zijn seniorenkoren actief die ondersteund worden door de SWOGB.

 Zo ook in Boxmeer. Seniorenkoor Maasecho, met 40 leden waarvan 28 dames en 12 heren, o.l.v. Hans Terra uit Beers. De ontmoeting is in de Weijer Boxmeer. “Het is zo’n mooie en gezellige plek

waar ik graag kom” laat Hans weten. Ook de wekelijkse repetities vinden in de Weijer plaats.

Download
Interview Hans Terra, augustus 2017
8 -2017 Interview Hans Terra 2.docx
Microsoft Word document 17.3 KB

 

Interview Lenie Ozga

 

Veelzijdig: Yoga

 

SWOGB. Op de afgesproken tijd was ik aanwezig in MFC De Pit in Overloon voor een interview met Lenie Ozga. Ik was duidelijk zoekende naar de ruimte van Yoga. Er was maar 1 ruimte in gebruik maar was dat dan de Yoga of gymnastiek? Yoga is toch waar mensen op een mat oefeningen doen? Maar ik had het helemaal bij het verkeerde eind. Na het einde van de les was het me duidelijk. Het was een Yogales onder leiding van docente Lenie Ozga.

 

Download
Interview Lenie Ozga, juli 2017
7-2017 Interview Lenie Ozga Yoga 1.docx
Microsoft Word document 16.6 KB

Interview Ans Versteegen

 

 

Lesgeven in Countrydansen, mijn passie, mijn hobby en je krijgt er zoveel voor terug.

 

 

De SWOGB organiseert in de gemeente Boxmeer countrydanslessen in de kernen Overloon, Boxmeer, Rijkevoort en Oeffelt. Voor de aanleren van de verschillende countrydansen heeft de SWOGB 4 dansdocenten die lesgeven t.w. Maria Lemmens uit Boxmeer, Marga Cuppen uit Rijkevoort, Ans Derks uit Haps en Ans Verstegen uit Venray. Aan het woord in dit artikel is Ans Versteegen, die vanuit De Pit in Overloon lessen verzorgd.

Download
Interview Ans Verstegen, juni 2017
6-2017 Interview Ans Verstegen Countryda
Microsoft Word document 16.5 KB

 

Interview Dette Koenders, Tanja Pijnappels en Marianne Maassen

 

 Foto: v.l.n.r. Tanja Pijnappels, Dette Koenders en Marianne Maassen

 

 

 

Aanwezigheidshulp: een klik, een lach en vooral nooit saai.

 

SWOGB. Binnen de activiteiten die door de SWOGB georganiseerd worden valt ook de Aanwezigheidshulp. De vrijwilligers van Aanwezigheidshulp komen bij thuiswonende senioren, die

naast de hulp van familie en professionele zorg extra aandacht behoeven. De coördinatie en aansturing van deze hulp is in handen van Sociom medewerkster Dette Koenders. Momenteel zijn er 24 vrijwilligers, die bij 34 senioren thuiskomen. Er is een wachtlijst van 11 personen. In het kort; de Aanwezigheidshulp zoekt vrijwilligers.

 

Download
Interview Dette Koenders, Tanja Pijnappels, Marianne Maassen, mei 2017
5-2017 Interview Dette Koenders, Tanja P
Microsoft Word document 16.8 KB

 

Interview Peter Ermers

 

 

 

IPad, Tablet of Laptop we helpen U graag verder

 

Peter Ermers uit Oeffelt is namens de SWOGB de coördinator voor de computerlessen ouderen die georganiseerd worden in de gemeente Boxmeer. Hij heeft een 20-tal vrijwilligers die bereid zijn om computercursussen te verzorgen. Onder het gezegde U vraagt, wij draaien willen we cursussen breed wegzetten maar de cursist geeft aan wat hij/zij leren wil.

 

Download
Interview Peter Ermers, april 2017
4-2017 Interview Peter Ermers.docx
Microsoft Word document 16.4 KB

 

Interview met Ellen van der Arend

 

(op foto: gezellige drukt bij optreden Jan Hoesen in de Symfonie)

 

 

Vereenzaming, daar waar mogelijk voorkomen

 

 

SWOGB. Mede oprichtster en vrijwilliger van het eerste uur, Ellen van der Arend is nog steeds zeer te spreken over Uit op Zondag, het zondagmiddag programma voor mensen die niets in

hun agenda hebben staan en toch graag onder de mensen komen.

 

Download
Interview Ellen van der Arend, maart 2017
3-2017 Interview met Ellen van der Arend
Microsoft Word document 29.0 KB

 

Interview met Willemien Litjens en Wilma Jansen

 

 

Liefde voor koken

 

De SWOGB organiseert in Rijkevoort kooklessen voor mannen. Op 1 februari was de 1e lesavond van in

totaal 8 kooklessen. Willemien Litjens en Wilma Jansen zijn de leermeesters voor de 5 aspirant kookcursisten uit Boxmeer en Rijkevoort.

 

Download
Interview Willemien Litjens en Wilma Jansen, Februari 2017
2-2017 Interview met Willemien Litjens e
Microsoft Word document 14.5 KB

Op de foto: Wethouder Hendriks spreekt de scootmobiel deelnemers toe tijdens de scootmobieltocht 2016.

 

De SWOGB is het aanspreekpunt voor alle ouderen in de gemeente Boxmeer en de gemeente subsidieert het SWOGB om het ouderenbeleid mee vorm te geven en, zeker zo belangrijk, uitvoering aan te geven.

Download
Interview Wethouder Willy Hendriks januari 2017
1-2017 Interview met wethouder Willy Hen
Microsoft Word document 2.8 MB

 Interview Martien van de Weem 12-2016

 

"Ik had op een advertentie van het SWOGB gereageerd. Men zocht een vrijwilliger die voor de

SWOGB de financiën rondom de activiteiten beheerd." Na wat gesprekken werd het uiteindelijk de functie van PR," zegt Martien van de Weem.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Foto genomen vanaf een boot bij Cochem. Ondanks mijn handicap zijn er nog veel mogelijkheden. Thuiszitten is NIET nodig. 

Download
Interview Martien van de Weem, december 2016
12-2016 Interview met Martien van de Wee
Microsoft Word document 5.8 MB