Interviews


Elke maand wordt er door de Pr-man de seniorenpagina verzorgd in het Boxmeers Weekblad. Een interview is daar onderdeel van. Mochten mensen dit niet gelezen hebben, kunnen zij dat hier nogmaals lezen.

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan de betreffende interviews downloaden.


Foto: Ronny Derks geeft fitness in de sportzaal te Rijkevoort

 

Interview Ronny Derks

 

Fitness, verantwoord bewegen

SWOGB. In dit interview in gesprek met Ronny Derks, fysiotherapeut die in Rijkevoort aan 2 groepen senioren, van elk 15 mensen fitnesstraining geeft. Fitness voor senioren is erg in opkomst. Ook in Boxmeer (Madeleine), Vierlingsbeek, Overloon en beperkt in Beugen wordt fitness onder begeleiding gegeven door gediplomeerde mensen. 

 

KBO

Vanuit de KBO werd Ronny benaderd om voor een groep senioren verantwoord fitness te organiseren. “Daar wil ik graag aan meewerken” zegt Ronny. In de sportzaal werd een ideale ruimte gevonden. “De hulpvraag vanuit de groep was heel duidelijk, fit blijven bij hogere leeftijd” vertelt Ronny, “en dat is ook het doel dat we nastreven: het voorkomen van blessures.”

 

Facetten

“Er zijn een aantal belangrijke facetten bij het ouder worden, waarmee ik rekening houd” al dus Ronny, “coördinatie, stabiliteit, kracht, uithoudingsvermogen, valtraining en lenigheid. Deze elementen zitten verwerkt in de oefeningen die ik de mensen laat doen. Ik corrigeer daar waar nodig. Maar het allerbelangrijkste is dat ik mensen ook uitleg geef waarom gekozen is voor bepaalde oefeningen. Juist dat laatste motiveert ook enorm.” Ronny vervolgt, “Daarom leg ik 15 verschillende oefeningen klaar die invulling geven aan de genoemde facetten.”

 

Download
Interview Ronny Derks
12 - 2017 Interview Ronny Derks 2.docx
Microsoft Word document 17.8 KB

Interview Theo Steeghs

 

Beleid, Blijf Bewegen

 

SWOGB. In het interview van oktober werd aandacht besteed aan MBvO – gymnastiek. Een manier van bewegen die in veel kernen georganiseerd wordt voor ouderen door de SWOGB. Deze editie een interview met bestuurslid Theo Steeghs die zijn visie ontvouwd van Sport en Beweging binnen de SWOGB.

 

Meer Bewegen voor Ouderen is en blijft belangrijk voor de ouderen van nu en in de toekomst. Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar ook de maatschappelijke toekomstige ontwikkelingen zijn hierop gebaseerd. Dat vergt visie, aandacht en inzet van al onze mensen.

 

Fithouden

“Het fithouden van ouderen gaat veel verder dan enkel bewegen,” laat Theo weten, “de woorden sociaal, geestelijk en lichamelijk omschrijven veel beter het begrip fithouden. ”Sociale contacten, bewegen, denken en meedoen zijn dan ook de voorwaarden waaraan onze activiteiten moeten voldoen” zegt Theo.

 

Download
Interview Theo Steeghs
11 - 2017 Interview Theo Steeghs 1.docx
Microsoft Word document 17.7 KB

 

Foto: MBoV groep uit Rijkevoort met Tiny in hun midden.

 

 

Interview Tiny Janssen - Wientjens

 

 

MBvO: Meer bewegen voor Ouderen

 

SWOGB. Een belangrijk onderdeel binnen de activiteiten van de SWOGB is bewegen en daarom worden er vele activiteiten aangeboden in de verschillende kernen van de gemeente. Deze kunt U opvragen op het volgende email adres: www.swogb.nl/publicaties/schema-activiteiten/

 

MBvO – gymnastiek is een van de oudste activiteiten die de SWOGB aanbiedt en de belangstelling is nog steeds goed maar de junior’s onder de ouderen zoeken hun heil in Fitness. Deze

lessen worden aangeboden in Rijkevoort, Beugen, Vierlingsbeek en Overloon.

 

Tiny Janssen – Wientjens uit Beugen is al 45 jaar docent en geeft de gymnastieklessen, in Rijkevoort, Beugen en Sambeek, met volle overgave.

 

Download
Interview Tiny Janssen - Wientjens, oktober 2017
10 -2017 Interview Tiny Janssen - Wientj
Microsoft Word document 17.5 KB

 

Interview Karina Janssen

 

 

Een nieuwe website

 

SWOGB. Het is belangrijk dat de SWOGB alle ouderen in de gemeente Boxmeer weet te bereiken over haar activiteiten en nieuwsmeldingen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de streekkranten die wekelijks bezorgd worden maar dit geeft helaas geen waterdicht netwerk. Daarom is besloten belangrijke mededelingen ook in dorpsblaadjes te plaatsen want deze hebben wel een 100% bereik.

 

Ook de website is een belangrijke informatiebron. Een werkgroep is bezig om de website een verfrissing te geven en zal in de komende periode meerdere veranderingen doorvoeren. Echter een website is pas goed als deze bijgehouden wordt met actuele informatie van/en lopende activiteiten. Karina Janssen uit Boxmeer is het gezicht achter de website.

Download
Interview Karina Janssen, september 2017
9 -2017 Interview Karina Janssen 2.docx
Microsoft Word document 17.0 KB

 

Foto: Seniorenkoor Maasecho met dirigent Hans Terra rechtsboven

 

 

Interview Hans Terra

 

 

De rode draad, muziek natuurlijk

 

SWOGB. In verschillende kernen van Boxmeer zijn seniorenkoren actief die ondersteund worden door de SWOGB.

 Zo ook in Boxmeer. Seniorenkoor Maasecho, met 40 leden waarvan 28 dames en 12 heren, o.l.v. Hans Terra uit Beers. De ontmoeting is in de Weijer Boxmeer. “Het is zo’n mooie en gezellige plek

waar ik graag kom” laat Hans weten. Ook de wekelijkse repetities vinden in de Weijer plaats.

Download
Interview Hans Terra, augustus 2017
8 -2017 Interview Hans Terra 2.docx
Microsoft Word document 17.3 KB

 

Interview Lenie Ozga

 

Veelzijdig: Yoga

 

SWOGB. Op de afgesproken tijd was ik aanwezig in MFC De Pit in Overloon voor een interview met Lenie Ozga. Ik was duidelijk zoekende naar de ruimte van Yoga. Er was maar 1 ruimte in gebruik maar was dat dan de Yoga of gymnastiek? Yoga is toch waar mensen op een mat oefeningen doen? Maar ik had het helemaal bij het verkeerde eind. Na het einde van de les was het me duidelijk. Het was een Yogales onder leiding van docente Lenie Ozga.

 

Download
Interview Lenie Ozga, juli 2017
7-2017 Interview Lenie Ozga Yoga 1.docx
Microsoft Word document 16.6 KB

Interview Ans Versteegen

 

 

Lesgeven in Countrydansen, mijn passie, mijn hobby en je krijgt er zoveel voor terug.

 

 

De SWOGB organiseert in de gemeente Boxmeer countrydanslessen in de kernen Overloon, Boxmeer, Rijkevoort en Oeffelt. Voor de aanleren van de verschillende countrydansen heeft de SWOGB 4 dansdocenten die lesgeven t.w. Maria Lemmens uit Boxmeer, Marga Cuppen uit Rijkevoort, Ans Derks uit Haps en Ans Verstegen uit Venray. Aan het woord in dit artikel is Ans Versteegen, die vanuit De Pit in Overloon lessen verzorgd.

Download
Interview Ans Verstegen, juni 2017
6-2017 Interview Ans Verstegen Countryda
Microsoft Word document 16.5 KB

 

Interview Dette Koenders, Tanja Pijnappels en Marianne Maassen

 

 Foto: v.l.n.r. Tanja Pijnappels, Dette Koenders en Marianne Maassen

 

 

 

Aanwezigheidshulp: een klik, een lach en vooral nooit saai.

 

SWOGB. Binnen de activiteiten die door de SWOGB georganiseerd worden valt ook de Aanwezigheidshulp. De vrijwilligers van Aanwezigheidshulp komen bij thuiswonende senioren, die

naast de hulp van familie en professionele zorg extra aandacht behoeven. De coördinatie en aansturing van deze hulp is in handen van Sociom medewerkster Dette Koenders. Momenteel zijn er 24 vrijwilligers, die bij 34 senioren thuiskomen. Er is een wachtlijst van 11 personen. In het kort; de Aanwezigheidshulp zoekt vrijwilligers.

 

Download
Interview Dette Koenders, Tanja Pijnappels, Marianne Maassen, mei 2017
5-2017 Interview Dette Koenders, Tanja P
Microsoft Word document 16.8 KB

 

Interview Peter Ermers

 

 

 

IPad, Tablet of Laptop we helpen U graag verder

 

Peter Ermers uit Oeffelt is namens de SWOGB de coördinator voor de computerlessen ouderen die georganiseerd worden in de gemeente Boxmeer. Hij heeft een 20-tal vrijwilligers die bereid zijn om computercursussen te verzorgen. Onder het gezegde U vraagt, wij draaien willen we cursussen breed wegzetten maar de cursist geeft aan wat hij/zij leren wil.

 

Download
Interview Peter Ermers, april 2017
4-2017 Interview Peter Ermers.docx
Microsoft Word document 16.4 KB

 

Interview met Ellen van der Arend

 

(op foto: gezellige drukt bij optreden Jan Hoesen in de Symfonie)

 

 

Vereenzaming, daar waar mogelijk voorkomen

 

 

SWOGB. Mede oprichtster en vrijwilliger van het eerste uur, Ellen van der Arend is nog steeds zeer te spreken over Uit op Zondag, het zondagmiddag programma voor mensen die niets in

hun agenda hebben staan en toch graag onder de mensen komen.

 

Download
Interview Ellen van der Arend, maart 2017
3-2017 Interview met Ellen van der Arend
Microsoft Word document 29.0 KB

 

Interview met Willemien Litjens en Wilma Jansen

 

 

Liefde voor koken

 

De SWOGB organiseert in Rijkevoort kooklessen voor mannen. Op 1 februari was de 1e lesavond van in

totaal 8 kooklessen. Willemien Litjens en Wilma Jansen zijn de leermeesters voor de 5 aspirant kookcursisten uit Boxmeer en Rijkevoort.

 

Download
Interview Willemien Litjens en Wilma Jansen, Februari 2017
2-2017 Interview met Willemien Litjens e
Microsoft Word document 14.5 KB

Op de foto: Wethouder Hendriks spreekt de scootmobiel deelnemers toe tijdens de scootmobieltocht 2016.

 

De SWOGB is het aanspreekpunt voor alle ouderen in de gemeente Boxmeer en de gemeente subsidieert het SWOGB om het ouderenbeleid mee vorm te geven en, zeker zo belangrijk, uitvoering aan te geven.

Download
Interview Wethouder Willy Hendriks januari 2017
1-2017 Interview met wethouder Willy Hen
Microsoft Word document 2.8 MB

 Interview Martien van de Weem 12-2016

 

"Ik had op een advertentie van het SWOGB gereageerd. Men zocht een vrijwilliger die voor de

SWOGB de financiën rondom de activiteiten beheerd." Na wat gesprekken werd het uiteindelijk de functie van PR," zegt Martien van de Weem.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Foto genomen vanaf een boot bij Cochem. Ondanks mijn handicap zijn er nog veel mogelijkheden. Thuiszitten is NIET nodig. 

Download
Interview Martien van de Weem, december 2016
12-2016 Interview met Martien van de Wee
Microsoft Word document 5.8 MB