Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


SWOGB | Aquafit, nu voor alle senioren uit de gemeente

 

Tot op heden heeft de SWOGB i.s.m. zwemschool Joke uit Holthees aquafit aangeboden in een deel van de gemeente Boxmeer. Nu staan we op het punt om dit aan te bieden aan alle senioren van de gemeente Boxmeer.

 

Aquafit wordt door de SWOGB aangeboden als een bewegingsactiviteit aan senioren uit de gemeente Boxmeer. Aquafit houdt in dat mensen die op het droge moeite hebben met bewegen en die angst hebben om te vallen, door een fysiotherapeut worden begeleid met gevarieerde oefeningen in het water. Gedurende 38 weken per jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks plaats in Zwembad Joke te Holthees. In beginsel is vrij zwemmen niet mogelijk. (Aan het begin of einde van de activiteit kan dit in zeer beperkte mate.)

 

Opgave

Er zijn op dit moment verschillende groepen. De zwemschool probeert nieuwe aanvragen in te plannen in goed overleg met de aanvrager. Zo zijn niet alle groepen geheel bezet en zijn er mogelijkheden om nieuwe groepen op te starten. Voor informatie kunnen belangstellende terecht bij:

Coördinator senioren activiteiten Holthees Nico van Tilburg: naftilburg@gmail.com of tel. 06-15038604

 

Beschikbare tijden

Dinsdags van 13.30 uur tot 14.30 uur nog 7 plekken beschikbaar

Vrijdags van 11.15 uur tot 12.15 uur nog 2 plekken beschikbaar

 

Nieuwe lesuren,

Maandag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar

Donderdag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar

 

Voorwaarden ·

  • Voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. (Ook voor niet KBO leden) 
  • het aanmeldingsformulier wordt op de eerste les ingevuld bij Joke. 
  • De eigen bijdrage is € 60,-- per persoon per kwartaal. Te voldoen via machtiging. 
  • Per jaar heeft elke deelnemer recht op 38 weken. In overleg met Joke Janssen van de zwemschool wordt dit concreet gepland. 
  • Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden minder dan 38 maal wordt deelgenomen, is er geen recht op teruggave van de bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de inhouding. 
  • De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als proef en zijn gratis

SWOGB en Uit op Zondag


Gezellig uit op zondagmiddagen en samen met leeftijdsgenoten genieten van muziek, zang, lezing of een film. Dat is wat de werkgroep van de ‘Uit op Zondag’ tot doel heeft. De leden van de werkgroep zijn Ellen van der Arend, Ineke Sturm, Carin van de Lockand, Fridie Jacobs en Christien Hendriks. 2x per jaar komt deze werkgroep bijeen om zaken te evalueren en af te stemmen. Ellen
van der Arend maakt het programma voor de inzet van de gastdames en als gastdames verhinderd zijn, ruilen deze onderling met elkaar.


De ‘Uit op Zondag’ vindt 3 zondagen per maand plaats. 1 e zondag van de maand in de Symfonie Boxmeer. 2 e zondag in de MFC ‘De Pit’ in Overloon en de laatste zondag van de maand in Woonzorgcentrum Sint Anna. Veelal mensen uit eigen huis en de aangrenzende huizen zijn de vaste bezoekers. De SWOGB wil dit verbreden. Bestrijding eenzaamheid binnen de gemeente Boxmeer is een thema wat opgenomen wordt in de plannen van de gemeente en de SWOGB.
We denken dan o.a. uitbreiding ‘Uit op Zondag’, een huiskamerproject en activiteiten in de zomermaanden. Een vervoersdienst om mensen vanuit de diverse kernen naar een ‘Uit op Zondag’ te brengen is een wens.


Hoe de programmering van de ‘Uit op Zondag’ gemaakt wordt, vragen we aan Carin van de Lockand, coördinator informele zorg bij Pantein in de Symfonie. “Elke plaats heeft een aangewezen persoon die de programmering verzorgd. Fridie Jacobs voor Sint Anna, Christien Hendriks voor ‘De Pit’ en ik voor de Symfonie. We hebben de vrije hand om een gevarieerd programma vast te
stellen. Zo nu en dan hebben we wel overleg met elkaar. Vaak hebben we ‘van horen zeggen’ welke artiesten beschikbaar zijn. Wel moeten we rekeninghouden met het financieel budget wat door de SWOGB beschikbaar gesteld wordt.”


Iedereen is welkom.