Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


06-01-2022

Zinvol en prettig samenzijn

 

De SWOGB biedt verschillende diensten voor 55-plussers. Door het aanbod van deze diensten kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Activerend huisbezoek en Aanwezigheidshulp zijn diensten die bijdragen aan het welzijn van 55-plussers.

Zeker in deze tijd is het fijn ook accenten te leggen op wat er wél mogelijk is. Aan het woord Riet Harmsen en Niko Maree. Beide zijn al zo’n 5-7 jaar vrijwilliger bij de SWOGB. Dette Koenders, sociaal werker bij Sociom is blij met deze twee ervaren vrijwilligers.

 

Het zijn de kleine dingen die het doen

Riet Harmsen, een enthousiaste en zelfstandige vrouw van 86 jaar bezoekt iedere week twee mensen. Met haar rollator overbrugt ze de afstand. Dat houdt haar fit. Riet wil graag iets voor een ander betekenen. Daarom heeft ze zich aangemeld als vrijwilliger. “Je kunt zo veel voor de mensen betekenen. Een praatje over vroeger en wat ze zoal meemaken doet mensen altijd goed. Als generatiegenoot heb je soms maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. We hebben het altijd gezellig samen. Ik ben dankbaar dat ik dit kan en mag doen én een ander mens blij kan maken met mijn bezoekjes.”

 

Grenzen bewaken

“Je moet doen waar je goed in bent. Ik ga niet altijd op alle vragen in, bijvoorbeeld financiën’. Riet heeft ook ervaren dat in je eigen omgeving oud worden niet altijd zonder gevaar is. “Je ziet veel en hebt als vrijwilliger ook een signalerende rol. Als ik denk dat een situatie niet meer veilig is, meld ik dit bij de familie of bij een van de sociaal werkers van Sociom of bij een ouderenverpleegkundige. 

 

Diensten brengen en halen

Riet is door haar positieve instelling bij veel mensen welkom bezoek. We zijn blij dat mensen op deze leeftijd nog zoveel voor anderen kunnen en willen betekenen. Het is een win-win situatie. Een mooi voorbeeld voor velen. Riet zelf maakt ook wel eens gebruik van vervoer, een onderdeel van de hulpdienst van de SWOGB. Door de inzet van vrijwilligers én generatiegenoten geven we elkaar een steuntje in de rug. “Je bent nooit te oud om vrijwilliger te worden”. 

 

Samen op pad

Niko Maree, 72 jaar heeft ervaring in de zorg en is 7 jaar vrijwilliger bij de SWOGB. Hij komt tot nu toe vooral bij mensen, na een ingrijpende gebeurtenis, zoals verlies van partner of een verhuizing. Vaak hebben zij graag iemand om een praatje mee te maken of iets te ondernemen. Er kunnen zich in het leven vervelende dingen voordoen of je kunt iets meemaken waardoor je van slag bent. Het is fijn dat er dan iemand voor je is, die samen met je “op pad gaat”. Niko geeft duidelijk aan dat hij geen professional is, maar aanvullend op het sociaal netwerk wat iemand al heeft. “Soms probeer je samen de contacten met bijvoorbeeld de buren te versterken of ga je samen op zoek naar een zinvolle invulling van de dag. Mensen zijn vaak openhartig over hun leven en willen lastige dingen delen. Het is boeiend om iemand goed te leren kennen en iets voor hen te kunnen betekenen. Dat geeft voldoening”. 

     

Vertrouwen in het maatje

Zowel Riet als Niko merken dat cliënten en hun netwerk vertrouwen in hen hebben. Ook het contact met familieleden is vaak goed, waardoor dingen besproken kunnen worden, die anders blijven liggen. Er is een vertrouwensband gegroeid, omdat er een klik is en zij bijna iedere week wel een bezoekje brengen of samen iets ondernemen.

 

Jong en oud is welkom

Bjorn Hess, student HBO Sociaal Werk loopt stage bij Sociom. Ook Bjorn bezoekt een aantal mensen, om mee te wandelen, te helpen bij de computer of gewoon voor een aardig gesprek. Hij merkt dat de mensen die hij bezoekt, dankbaar zijn dat hij komt.

Zijn boodschap is: “man of vrouw, jong of oud, het maakt niet uit. Iedere vrijwilliger is welkom. Het is mooi dat ik deze ervaringen mag opdoen”.

 

Activerend huisbezoek en Aanwezigheidshulp

Activerend huisbezoek en Aanwezigheidshulp zijn diensten van de SWOGB, waarbij een vrijwilliger iemand bezoekt voor een gesprek, een wandeling, etc. Wilt u ook graag bezoek van een vrijwilliger of wilt u zelf vrijwilliger worden, dan kunt u na 3 januari weer contact opnemen met Dette Koenders 

06-10430039 of dettekoenders@sociom.nl


06-01-2022

Alle activiteiten stopgezet

 

Het kabinet heeft besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Dit betekent dat alle activiteiten en cursussen, die door de SWOGB georganiseerd worden, m.i.v. die datum tot nader bericht niet kunnen plaatsvinden.

 

De hulpdienst

De vervoersdienst en boodschappendienst blijven we aanbieden voor mensen die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk.

Het vervoer doen we alleen voor de boosterprik/vaccinatie, de huisarts en het ziekenhuis.

De boodschappen worden voor u gedaan en voor de deur neergezet.  

 

De andere diensten

De mensen met een beperkt eigen netwerk en dringende vragen kunnen een beroep blijven doen op de voor hen bekende vrijwilliger. Het contact wordt misschien anders ingevuld dan dat u gewend bent. De maaltijden blijven dagelijks bezorgd worden.  

 

Tot slot

De maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. Het is in deze periode belangrijk aandacht voor elkaar te hebben. 


06-01-2022

Fitness kan op iedere leeftijd

 

Tot 19 december waren er nog fitnessgroepen actief. Helaas kan ook deze activiteit, vanwege de lockdown, voorlopig niet meer doorgaan. Toch willen we onderstaande leservaring delen. Door de creativiteit en motivatie van mensen werd er actief gefitnest. 

 

Op de vrijdagochtend hebben drie groepen fitness in ”De Schutsboom” te Rijkevoort. De 1e en 2e groep staan onder begeleiding van FysioChallenge uit Sambeek en laatste groep onder Fysiotherapie Van Iersel & Schreurs uit Rijkevoort/Overloon. 

 

Een groep bestaat maximaal uit 15 personen. In deze coronatijd zijn er ook mensen, die liever thuis sporten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de sporters in de zaal. De oefeningen die de fysiotherapeuten aanreiken, zijn geconcentreerd rondom de mat.  Afstand houden van je buurman of buurvrouw is de gehele les belangrijk. Een gezamenlijk spelmoment is nu niet mogelijk.

 

De warming-up bestaat uit het maken van passen op de plaats. Het 2e onderdeel zijn de spieroefeningen op de mat waarbij de fysiotherapeut aangeeft welke spiergroepen getraind worden. In het 3e onderdeel worden bewegingsoefeningen rondom de mat gedaan. Mooi om te zien hoe alle senioren de oefeningen oppakken en uitvoeren. Leeftijd speelt geen rol. Deze schommelt tussen de 70 en de 90 jaar. 

 

Na het fitnessuurtje gaat iedereen naar huis. Vanwege de maatregelen kunnen we niet gezamenlijk koffiedrinken. Maar het is en was fijn om elkaar te zien en met elkaar in beweging te zijn. 

 

Het fitness in Rijkevoort valt onder de activiteiten van de SWOGB. Ook in Beugen, Boxmeer, Vierlingsbeek en Overloon wordt fitness aangeboden.

 

Minder actieve/mobiele senioren kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij de activiteit Bewegen voor Ouderen. Deze wordt in elke kern van de gemeente Boxmeer aangeboden. De lessen worden gegeven door ervaren docenten.  . 

 

Mocht U in Uw eigen kern vragen hebben over de bewegingsactiviteiten die de SWOGB organiseert, neem contact op met de Coördinator Senioren Activiteiten in uw plaats.  Voor info: www.swogb.nl


Download
Seniorenpagina december
Seniorenpagin Boxmeer proef 28-12 def.pd
Adobe Acrobat document 1'014.4 KB