Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


De Hulpdienst van de SWOGB

 

Heeft U vervoer, hulp bij de boodschappen of bij andere klusjes hulp nodig?

Dan kunt U een beroep doen op de hulpdienst. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 11.30 uur bellen naar een van de onderstaande telefoonnummer. Een aantal dorpen heeft een eigen hulpdienst. De niet genoemde dorpen kunnen naar de hulpdienst van Boxmeer bellen.

 

Rijkevoort: 0485- 792015,       

Oeffelt: 0485- 820212,

Beugen: 06-13626448 of 06-20843548,

Vierlingsbeek-Groeningen 0478-792011

Boxmeer en niet genoemde plaatsen: 0485-792010,

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opstarten activiteiten SWOGB

In de loop van september worden alle activiteiten van de SWOGB weer opgepakt. Deelnemers worden door de docenten, coördinatoren of contactpersonen geïnformeerd. De basisregels, zoals 1.5 meter afstand dienen, tot nader bericht, in acht genomen worden.

Voor informatie van alle activiteiten: www.swogb.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Andere activiteiten September:

De SWOGB wil activiteiten voor ouderen, die niet vallen onder de reguliere activiteiten die het organiseert, graag in een maandelijkse kalender opnemen.

03-09-2021: Electrische fiets informatiedag Sambeek, aanvang 09.45 uur MFC Elsenhof

09-09-2021: Electrische fiets informatiedag Overloon, aanvang 09.45 uur MFC De Pit

11-09-2021: Scootmobiel tocht, aanvang 12.00 uur bij het gemeentehuis Boxmeer

28-09-2021: Scootmobiel cursus, aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Boxmeer


Veilig op pad met de E-bike en Scootmobiel

 

In de maand september staan er diverse cursussen op de agenda voor fiets en scootmobiel.

 

E-fiets: Voor mensen met een elektrische fiets zijn er nog 4 informatiedagen gepland t.w. in Sambeek 3 september, in Overloon 9 september en Beugen 27 augustus en 17 september. De organisatie is in handen van SOAB uit Breda. Mensen die nog willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via www.e-biketraining.nl. Klik daarna op ‘naar aanmelden’, vervolgens kiezen voor de plaats en dan komt U automatisch op de meldpagina. Helaas is de cursus 27 augustus Beugen is al volgeboekt.  Voor deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd van €5.- per persoon.

 

Scootmobiel: Maar ook mensen met een scootmobiel worden niet vergeten.  Als eerste staat gepland de jaarlijkse scootmobiel-tocht op zaterdag 11 september. Deze wordt georganiseerd door het Gehandicapten Belang Boxmeer. Verzamelen om 12.00 uur op het plein voor het gemeentehuis en deelname kost € 5.- te betalen bij aanvang van de tocht. Voor informatie neem contact op met Jose Lichteveld via 06-36047660 of gehandicaptenbelangboxmeer@gmail.com.

 

Als tweede staat er gepland de jaarlijkse scootmobielcursus op dinsdag 28 september. Deze wordt georganiseerd door de gemeente Boxmeer en het Gehandicapten Belang Boxmeer. Het is een leuke en leerzame verkeerscursus met de volgende onderdelen:

·        Vergroten van uw rijvaardigheid in uw scootmobiel of elektrische rolstoel

·        De verkeersregels: wat mag wel/niet

·        Oefening en tips van een beweegcoach

·        Rondrit door het centrum samen met een scootmobiel-coach

·        Kleine servicecheck van uw scootmobiel of elektrische rolstoel door monteur

·        En indien mogelijk een gratis hoor- en ogentest

 

Nog geen eigen scootmobiel? Ook dan kunt U deelnemen. U kunt ter plaatse evt. een scootmobiel uitproberen.

 

Waar en wanneer: dinsdag 28 september van 09.30 – 16.00 uur in het gemeentehuis van Boxmeer. Deelname is gratis incl. gratis lunch, koffie & thee.

Voor aanmelden kunt U bellen naar Jose Lichteveld van Gehandicapten Belang Boxmeer op 06-36047960. Mailen mag ook: gehandicaptenbelangboxmeer@gmail.com  


Bestuur SWOGB weer compleet

 

Het dagelijks bestuur van de SWOGB is weer voltallig. De twee nieuwe bestuursleden stellen zich aan u voor.

 

Aria Merkestein uit Holthees

Elke gemeenschap, groot en klein, heeft vrijwilligers nodig. Vrijwilligers worden vaak gezien als het ‘cement’ van de samenleving. Ze verlenen diensten, ze organiseren activiteiten en verzorgen contacten, en ze zijn essentieel voor het functioneren van stichtingen en verenigingen.

 

Sinds eind 2018 wonen mijn man en ik in Holthees en daarvoor woonden we 40 jaar in het buitenland. Ook daar was ik, naast mijn betaalde werk in het hoger onderwijs en in conflictbeheersing, aan het werk als vrijwilliger o.a. in het geven van assertiviteitstraining aan ‘hulpen-in-de-huishouding’ en het steunen van straatkinderen (Botswana), toekomstplanning in townships en in door conflict en oorlog geteisterde dorpen (Zuid-Afrika, Zimbabwe, Dem. Republiek Congo), en het organiseren van maandelijkse concerten (Brunei).

 

Sinds 2019 ben ik lid van de dorpsraad Smakt-Holthees. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is voor de gemeenschap om je in te zetten voor die gemeenschap, en ook dat het je voldoening geeft om dit te doen. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring hoe vrijwilligerswerk maakt dat je ‘wortels schiet’ en je thuis voelt.

 

In april dit jaar werd mij gevraagd of ik er voor voelde om toe te treden tot het Dagelijks Bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB). Overtuigd van de noodzaak voor de inzet van vrijwilligers en van de zinvolle taak van de SWOGB, werd ik lid van het Dagelijks Bestuur.

 

De voornaamste taak van de SWOGB is om in de gemeente Boxmeer het welzijn van ouderen te bevorderen, zowel het sociale als het fysieke welzijn, door middel van diensten zoals tafeltje dekje, hulpdiensten, telefooncirkel, beweeg- en muziek activiteiten, en ontmoetingsactiviteiten. In de afgelopen periode toen veel ouderen noodgedwongen aan huis gebonden waren, werd meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk deze taak is.

 

Naast algemene bestuurstaken heb ik als lid van het Dagelijks Bestuur ‘contact met docenten en met coördinatoren van senioren activiteiten (CSA) in mijn portefeuille.

In de korte tijd dat ik nu bij de SWOGB ben, ben ik diep onder de indruk gekomen van de inzet van de SWOGB vrijwilligers en de docenten. Het is een voorrecht om daar bij te horen en me in te zetten voor het welzijn van de ouderen in onze gemeente.

 

Jan Jacobs uit Boxmeer

 

Sinds mei jl. maak ik, Jan Jacobs, deel uit van het Dagelijks Bestuur van de SWOGB.

Na een prettig kennismakingsgesprek met Frans Brienen, voorzitter en een informatief gesprek met Jeanne van Vugt, secretaris, heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur.

 

Welzijn van ouderen spreekt mij aan en hiervoor wil ik me graag inzetten. Voor mij betekent dit dat ouderen in de gemeente Boxmeer en straks in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zich psycho-sociaal en fysiek comfortabel moeten voelen. De activiteiten, cursussen en diensten die door de SWOGB aangeboden en/of gefaciliteerd worden dragen hierbij toe.

 

Mijn focus vanuit het bestuur liggen op de aandachtsgebieden , verkeer en activiteiten zoals koren, ontmoetingsactiviteiten, muzieksalon, filmcyclus en “uit op zondag”.  

 

De praktische uitvoering van al deze activiteiten worden gecoördineerd  door enthousiaste en gemotiveerde coördinatoren senioren activiteiten. Ik heb reeds met drie van hen gesproken en ben aangenaam verrast door de wijze waarop zij e.e.a. organiseren . Petje af hiervoor.

 

Ik zal na de vakantieperiode graag een aantal van deze activiteiten bezoeken.

 

De vergaderingen in het dagelijks bestuur zijn enerverend. Er is een open sfeer en er is ruimte voor discussie. De komende maanden zullen o.a. gebruikt worden voor de noodzakelijke transitie van SWOGB naar een nieuwe stichting welzijn Land van Cuijk. Immers per 2022 zijn we allen inwoner van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ik wens alle betrokken bestuursleden van betrokken SWO’s en seniorenraad toe, dat zij overstijgend meedenken over het welzijn van alle ouderen in de nieuwe gemeente, met behoud van de “couleur locale” en gebruik makend van de reeds bestaande verbanden. 


Download
Seniorenpagina Augustus 2021
Seniorenpagina Augustus (2).pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB

25-07-2021

Duofiets /rolstoelfiets / tandemfiets / driewielfiets:

 

Binnen onze gemeente zijn vele fietsers met een gewone fiets of een E-bike.

Daarnaast zijn er binnen onze gemeente meer en meer inwoners die graag willen fietsen maar dit lichamelijk niet meer goed kunnen. Om die reden hebben we als SWOGB een inventarisatie gemaakt wat er in onze gemeente aanwezig is. Dit zijn de bij ons bekende locaties.

 

Het geeft een overzicht wat voor soorten fietsen er staan, denk hierbij aan: duo fiets, rolstoelfiets, tandem en driewieler. 

 

Deze middelen staan over het algemeen bij zorgboerderijen, of seniorencomplexen en verpleeghuizen.

 

Op dit moment worden deze middelen om verschillende redenen weinig gebruikt.

Mogelijk ook omdat dit onvoldoende bekend is.

 

Deze middelen zijn soms eigendom van de instelling, zoals bij Sint Anna en de Weijerstaete en bedoeld voor de senioren die daar wonen of een appartement huren zoals bij Celesta en Musette.

 

Onderstaand de locaties en hoe te reserveren. Deze zijn te huur of te leen. U kunt zelf met uw begeleider een afspraak maken. Uw begeleider krijgt enige uitleg en u mag gaan fietsen door onze mooie gemeente.

 

Waar staan ze en hoe te reserveren:

 

Boxmeer Weijerstaete:

Deze E-duofiets kan door/voor bewoners van Symfonie, Celesta en Musette en cliënten van Madeleine worden gehuurd. Ook cliënten van Thuiszorg Pantein, die in gemeente Boxmeer wonen, kunnen de fiets huren. 

Kosten huur*: gratis voor bewoners Symfonie, huurders van Celesta en Musette.

Cliënten Madeleine en Thuiszorg Pantein betalen € 5,00 per dagdeel.

Reserveren: via het restaurant van Symfonie, tel. 0485-846542.

 

Oeffelt:

De Zorg coöperatie in Oeffelt heeft sinds kort een E-duofiets te beschikking voor haar cliënten. Deze kan ook gebruikt worden door inwoners van Oeffelt. U kunt contact opnemen met: Peter Ermers 06-20625198

 

Beugen:

Zorgboerderij Haartse Hoeve heeft een E-duofiets, deze fiets is op afspraak te lenen elke werkdag vanaf 15.00 uur. U kunt contact opnemen met: de zorgboerderij op nummer: 0485-362373.

 

Overloon:

Heeft zelfs een eigen stichting opgericht om het lenen van deze middelen mogelijk te maken. Via een website kunnen inwoners uit Overloon/Holthees/Smakt hier reserveren. Bekijk deze site maar eens: 

DuoFiets | De Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt (zonnegroet-ohs.nl)

 

Madeleine:

De fietspool bij Madeleine is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Boxmeer. Hier staan onder andere een tandemfiets, rolstoelfiets, duofiets en een driewielfiets.

Deze staan gestald bij Velgertstraat 1 Boxmeer. Reserveren kan via de mail:

fietslenen@boxmeer.nl of telefonisch 0485-846610. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Ben jij vrijwilliger bij een senior, die gebruik wil maken, neem dan contact op met een van bovenstaande adressen.


25-07-2021

Samen sterk voor welzijn van ouderen

 

De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) werkt nauw samen met Sociom en Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)/Katholieke Ouderen Vereniging (KOV) aan het welzijn voor senioren.

Sociom is een professionele welzijnsorganisatie, SWOGB een vrijwilligersorganisatie en de KBO/KOV is een ledenorganisatie. 

De gemeente Boxmeer ondersteunt het ouderenbeleid van de SWOGB en is uitvoerder van o.a. de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij heeft op het gebied van welzijn afspraken met Sociom en geeft subsidie aan o.a. de SWOGB en aan verenigingen zoals KBO/KOV. 

 

Actief én gezondheid

Ouderen willen graag actief en betrokken blijven. Zij willen graag meedoen. Daarvoor worden samen met de KBO/KOV in ieder kerkdorp diverse activiteiten georganiseerd. Deze zijn gericht op bewegen en elkaar ontmoeten. Door subsidie van de gemeente kan de SWOGB i.s.m. KBO/KOV de activiteiten tegen een gunstig tarief aanbieden. Er worden docenten ingezet en geschikte ruimtes gehuurd. Vele ouderen maken gebruik van deze activiteiten. 

Bewegen en mensen ontmoeten draagt een steentje bij aan je welzijn, je hoort ergens bij en het heeft een positief effect op je gezondheid.

 

Iedereen is welkom

Wel of geen lid van een vereniging, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom bij de activiteiten, die door de SWOGB gefinancierd worden. Soms is het nodig mensen te stimuleren om mee te doen en achter de voordeur vandaan te halen. De leden van de KBO/KOV en van de Zonnebloem/Zonnegroet kunnen hierin veel betekenen. De initiatieven van dorpsgenoten, zicht hebben op wat ouderen nodig hebben en daarvoor actie ondernemen, laat de kracht van een dorp zien. 

In sommige dorpen wordt door de werkgroep Wonen, zorg en welzijn en i.s.m. KBO/KOV het huiskamerproject opgezet. De werkgroepen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Sociom en SWOGB. In de huiskamer is iedereen welkom voor een praatje, kopje koffie en andere activiteiten.

 

WMO, het zorgloket en Sociom

Bij het ouder worden kunnen zich ook beperkingen voordoen waarvoor extra ondersteuning nodig is. Denk aan aanpassingen in je huis of aangepast vervoer. 

Bij beperkingen op het gebied van de maatschappelijke deelname en/of de zelfredzaamheid, kan er mogelijk begeleiding worden ingezet vanuit de Wmo. Een medewerker van het zorgloket zal samen kijken of er meer gebruik gemaakt kan worden van het eigen netwerk of van andere voorliggende voorzieningen. Sociom is een voorliggende voorziening. Zij hebben professionals (WWZ coördinatoren, sociaal werkers) in huis, die samen met je de problemen bespreekt en met je naar oplossingen zoekt.

 

Van vraag naar oplossingen

De medewerkers van Sociom weten welke diensten, cursussen en activiteiten de SWOGB te bieden heeft. Met name de diensten zijn voor ouderen ondersteunend, waardoor zij vaker langer thuis kunnen blijven wonen. Denk aan aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek, advisering, hulpdienst, Tafeltje Dekje en thuisadministratie. Bij meerdere vragen worden meerdere diensten ingezet. Dan is de onderlinge samenwerking belangrijk. 

Soms worden ouderen met psychosociale problematiek door een huisarts verwezen naar de sociaal werkers van Sociom. Oftewel Welzijn op Recept. Afhankelijk van de vraag kunnen dan diensten van de SWOGB ingezet worden of kan iemand gaan deelnemen aan activiteiten of vrijwilliger worden bij de SWOGB.  

 

Door samenwerking bereik je meer

Een mooi voorbeeld hiervan is dat de ouderen adviseurs. Zij informeren en adviseren op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. De ouderenadviseurs worden geschoold met financiën van KBO Brabant, ingezet en ondersteund door Sociom en zijn vrijwilliger bij SWOGB. 

De lijntjes zijn kort en signalen worden snel opgepakt. Zo werd door de hulpdienst van de SWOGB rondom het vaccinatiebeleid direct vervoer ingezet voor ouderen die geen beroep konden doen op hun netwerk.

Soms wordt naast het netwerk een team van vrijwilligers en professionals ingezet om een gezin te ondersteunen. Medewerkers van Sociom onderhouden contacten met de vrijwilligers van SWOGB en bewaken de grens wanneer professionele hulp ingezet moet worden.

 

Veiligheid en vaardig blijven 

Vaardigheden trainen en kennis opfrissen is belangrijk i.r.t. veiligheid. Er worden cursussen gegeven op het gebied van verkeer en veiligheid. Bijvoorbeeld, fietsen met een e-bike, rijden met een scootmobiel of een rijvaardigheidstest. De gemeente ondersteunt de cursussen financieel, de SWOGB organiseert het samen met de KBO/KOV.

Ook worden er computercursussen op maat gegeven. We zien dat er steeds meer ouderen handig zijn met de computer. Zeker in de coronaperiode was het voor velen fijn te kunnen facetimen of videobellen.

 

Heeft u een vraag over activiteiten, veiligheid of uw welzijn, neem dan gerust contact met ons op en wij zorgen dat uw vraag op de goede plek komt.

Email: secretaris.swogb@gmail.com

Telefoon: 0485-792020

 

Op deze manier werken we samen aan welzijn voor ouderen

 


Download
Seniorenpagina Boxmeer juli 2021
Seniorenpagina Boxmeer 2 (1) defonitief.
Adobe Acrobat document 993.6 KB

2-7-2021

Ook nu weer Zomeractiviteiten SWOGB

 

De SWOGB is blij dat het ook deze zomer wederom activiteiten kan presenteren voor senioren. Zeker na de lange periode waarin activiteiten niet mogelijk waren i.v.m. corona. Bewegen en ontmoeten, dat staat centraal bij de activiteiten.

 

Alle senioren kunnen tot september 2021 gratis deelnemen aan deze activiteiten, dus ook de senioren die geen lid zijn van KBO/KOV. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met activiteiten waar je nooit aan deelgenomen hebt. Maak er vrijblijvend gebruik van.

 

Vragen? Per kern is er een centraal aanspreekpunt, de coördinator senioren activiteiten (csa). In het onderstaande overzicht van activiteiten worden de zomeractiviteiten per dorp weergegeven en wordt het aanspreekpunt vermeldt.

 

De SWOGB vindt het heel belangrijk dat, waar mogelijk, activiteiten doorgaan deze zomer. We hebben gepoogd de informatie zo volledig mogelijk, en naar beste weten, weer te geven in onderstaand overzicht.

 

Het overzicht van zomeractiviteiten kunt U ook vinden op de website van de

SWOGB: www.swogb.nl en op de website van OnsThuus: www.OnsThuus.nl

 

De veel gebruikte afkorting MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen maar steeds meer wordt de afkorting BvO, Bewegen voor Ouderen gebruikt. 

 

Beugen (Tiny Janssen 0485-362111)

 

MBvO

MFC ‘t Kruispunt Beugen| Maandag 09.45-10.45 | t/m 19 juli | Daarna weer

vanaf 6 september | Antonet Oosterlaken: antonet@hoevedehulsdonk.nl

 

Yoga

MFC ’t Kruispunt Beugen | Donderdag 10.30 – 11.30 | gaat door gedurende de

zomer | Kitty Putman kitty-putman@kpnmail.nl

 

Boxmeer (Henk Smale 0485-576659)

 

MBvO/Zitdansen

Balletzaaltje Weijerschooltje Boxmeer | Maandag 11.00-11.45 | t/m 19 juli |

Begint weer op 30 augustus in de zomer | Annie van Diessen: annie-van-diessen@hotmail.com

 

MBvO

Aula basisschool Weijerwereld Boxmeer | Maandag 13.30 -14.30 | gaat door in de zomer|

Noëlle Kockelkorn: nkockelkorn@hotmail.com

 

MBvO

Aula basisschool Weijerwereld Boxmeer | Maandag 14.30 -15.30 | gaat door in de zomer|

Noëlle Kockelkorn: nkockelkorn@hotmail.com

 

MBvO

Aula basisschool Weijerwereld Boxmeer | Dinsdag 09.45 -10.45 | gaat door in de zomer|

Noëlle Kockelkorn: nkockelkorn@hotmail.com

 

MBvO

Aula basisschool Weijerwereld Boxmeer | Dinsdag 10.45 – 11.45 | gaat door in de zomer|

Noëlle Kockelkorn: nkockelkorn@hotmail.com

 

Stoel Yoga

Balletzaal van 10DANCE Boxmeer | Woensdag 08.45 – 09.45 | t/m 27 juli | begint

weer op 7 september | Jolanda Moest: info@moojyoga.nl

 

Stoel Yoga

Balletzaal van 10DANCE Boxmeer | Woensdag 10.00 – 11.00 | t/m 27 juli | begint weer op 7 september |Jolanda Moest: info@moojyoga.nl

 

Yoga

In het Weijerpark Boxmeer | Donderdag 10.30 – 11.30 | gaat door in de zomer|

Josje Houben: josje@compuplan.nl

 

Muzieksalon

In de Weijerzaal, De Weijer | Dinsdag 10.00 – 12.00 | gaat door in de zomer bij voldoende belangstelling| Hans Terra: hansterra@kpnmail.nl

 

Holthees (Nico van Tilburg 06-15038604)

 

In Holthees zijn geen zomeractiviteiten. Mensen worden verzocht bij andere kernen aan te sluiten.

Maashees (Piet Ermens 0478-853081)

 

MBvO

Sporthal Plein 27 Maashees | Donderdag 09.30 -10.30 | t/m 22 juli | Begint weer vanaf 9 september |Wilma Huijbers: willwilmahuijbers@gmail.com

 

Yoga

Plein 27 Maashees| Woensdag 10.00 -11.00 | gaat door gedurende de zomer|

Lenie Ozga: lenieozga@gmail.com

 

Oeffelt (Lenie van Luijk 0485-361891)

 

MBvO

Kleppenburg Oeffelt | Woensdag 09.15 -10.15 | t/m eind juli | Begint weer in september |

Lenie van Luijk: lenievanluyk@hotmail.com

 

Yoga

Kleppenburg Oeffelt | Maandag 09.30 – 10.30 | t/m 24 juli | Begint weer in september |

Maerten Verstegen: maerten.verstegen@gmail.com

 

Overloon (Maria Hendriks 0478-641963)

 

MBvO

De Pit Overloon | Maandag 09.30 -10.30 | t/m 28 juli | Begint weer eind augustus |

Dedde Hoekstra: deddehoek@outlock.com

 

Yoga

De Pit Overloon | Dinsdag 09.30 – 10.30 | t/m eind juli |

Camilla Brouwer: camilla.brouwer@gmail.com

 

Yoga

De Pit Overloon | Dinsdag 10.30 – 11.30 | t/m eind juli |

Camilla Brouwer: camilla.brouwer@gmail.com

 

Zit/combi dansen

De Pit Overloon | Dinsdag 14.00 -15.00 | t/m eind juli | Begint weer in september |

Nellie Nabuurs: nellie_nabuurs@hotmail.com

 

Country line dance (gevorderden)

De Pit Overloon | Dinsdag 14.00 – 15.00 | t/m 20 juli | Begint weer op 17 augustus|

Ans Versteegen: gerdans@home.nl

 

Country line dance (beginners)

De Pit Overloon | Dinsdag 15.00 – 16.00 | t/m 20 juli | Begint weer op 17 augustus |

Ans Versteegen: gerdans@home.nl

 

Country line dance (beginners)

De Pit Overloon | Dinsdag 16.00 – 17.00 | t/m 20 juli | Begint weer op 17 augustus |

Ans Versteegen: gerdans@home.nl

 

Country line dance (gevorderden)

De Pit Overloon | Woensdag 15.30 – 16.30 | t/m 20 juli | Begint weer op 18 augustus|

Ans Versteegen: gerdans@home.nl

 

Country line dance (beginners)

De Pit Overloon | Woensdag 16.30 – 17.30 | t/m 20 juli | Begint weer op 18 augustus|

Ans Versteegen: gerdans@home.nl

 

Yoga

De Pit Overloon | Woensdag 19.30 – 20.30 | gaat door in de zomer|

Camilla Brouwer: camilla.brouwer@gmail.com

 

Jeu de Boules

De Derpsplats Overloon | Woensdag 13.45 -16.00 | gaat de gehele zomer door|

Maria Hendriks: mariahendriks1948@gmail.com

 

Wandelen

Vanaf Museumplein Overloon | Vrijdag 13.30 -15.30 | gaat de gehele zomer door|

Maria Hendriks: mariahendriks1948@gmail.com

 

Bewegen in het bos

Ingang sportpark Raaijweg Overloon | Vrijdag 14.00 -15.00 | gaat de gehele zomer door|

Maria Hendriks: mariahendriks1948@gmail.com

 

Rijkevoort (Jan Brienen 0485-371292)

 

MBvO

De Poel Rijkevoort | Woensdag 09.15 -10.15 | t/m 21 juli | Begint weer vanaf 8 september |

Antonet Oosterlaken: antonet@hoevedehulsdonk.nl

 

MBvO (zit gym)

De Poel Rijkevoort | Woensdag 10.15 -11.15 | t/m 21 juli | Begint weer vanaf 8 september |

Antonet Oosterlaken: antonet@hoevedehulsdonk.nl

 

Yoga

De Poel Rijkevoort | Woensdag 13.30 – 14.30 | t/m 19 juli | Begint weer in september|

Maerten Verstegen: maerten.verstegen@gmail.com

 

Country dansen

De Poel Rijkevoort | Vrijdag 13.30 – 14.30 | t/m 24 juli | Begint weer in september|

Marga Cuppen: margacuppen@ziggo.nl

 

Jeu des boules

Buitenbaan De Poel Rijkevoort | Maandag 09.30 – 12.00 |Gaat door in de zomer|

Jan Brienen: jan.brienen1941@gmail.com

 

Sambeek (Jan Derikx 0485-573033)

 

MBvO

Elsenhof Sambeek | Maandag 11.00 – 12.00| t/m 19 juli | Begint weer vanaf 6 september |

Antonet Oosterlaken: antonet@hoevedehulsdonk.nl

 

Yoga

Elsenhof Sambeek | Dinsdag 10.15 -11.15 | t/m 20 juli | Begint weer vanaf 7 september |

Jolanda Moest: info@moojyoga.nl

 

Yoga

Elsenhof Sambeek | Woensdag 09.00 – 10.00 | t/m 24 juli | Begint weer in september|

Maerten Verstegen: maerten.verstegen@gmail.com

 

Vierlingsbeek (Wilma van Boekel 0478-631839

 

MBvO (zit gym)

Joffershof Vierlingsbeek | Donderdag 10.45 – 11.45 | Tot en met 22 juli | Begint weer vanaf 9 september |Wilma Huijbers: willwilmahuijbers@gmail.com

 

MBvO

Sportveld korfbalvereniging Vierlingsbeek | Vrijdag 10.00-11.00 | Tot en met 24 juli | Begint weer in september | Maerten Verstegen: maerten.verstegen@gmail.com

 

Wandelvoetbal

Sportpark Soetendaal Vierlingsbeek| Dinsdag 9.30-11.00 | Gaat door in de zomer |

Wilma van Boekel: josenwilmavb6@gmail.com

 

Jeu de Boules

Buitenbaan Joffershof Vierlingsbeek | Dinsdag 13.30-14.30 | Gaat door in de zomer |

Wilma van Boekel: josenwilmavb6@gmail.com

 

Jeu de Boules

Buitenbaan Joffershof Vierlingsbeek | Woensdag 9.30-11.30 | Gaat door in de zomer |

Wilma van Boekel josenwilmavb6@gmail.com

 

Jeu de Boules

Buitenbaan Joffershof Vierlingsbeek | Donderdag 9.30-11.30 | Gaat door in de zomer |

Wilma van Boekel: josenwilmavb6@gmail.com

 

Yoga

Gymzaal basisschool | Maandag 17.30-18.30 | Tot en met 24 juli | Begint weer in september | Maerten Verstegen: maerten.verstegen@gmail.com

 

Yoga

Joffershof | Dinsdag 8.45 – 9.45 | Tot en met 27 juli | Begint weer op 7 september |

Jolanda Moest: info@moojYoga.nl

 

Vortum – Mullem (Gerdien Denen 06-24353703)

 

MBvO

MFA Knillus Vortum - Mullem | Maandag 14.00 – 15.00 | t/m 28 juli | Begint weer eind augustus | Dedde Hoekstra: deddehoek@outlock.com

 

Yoga

MFA Knillus Vortum - Mullem | Donderdag 18.00-19.00 | t/m eind juli |

Camilla Brouwer: camilla.brouwer@gmail.com

 

Jeu de Boules

Park MFA Knillus Vortum - Mullem | Dinsdag 13.30-15.00 | Gaat door in de zomer |

Gerdien Denen: fam.denen@gmail.com

 

Kaarten (soos)

MFA De Knillus Vortum – Mullem | Woensdag 13.30 -17.00 | Gaat door in de zomer |

Gerdien Denen: fam.denen@gmail.com


Download
Seniorenpagina Juni 2021
Seniorenpagina Boxmeer (22).pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB