Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


Samenwerken in een driehoek SWOGB -> KBO/KOV -> Sociom

  

Boxmeer. Het bestuur van de SWOGB (Stichting Welzijn Gemeente Boxmeer) heeft, in de afgelopen maanden, alle dorpen van de gemeente Boxmeer bezocht. Een initiatief van de SWOGB waarbij de dorps- en wijkraad, KBO/KOV, de dorpscoördinator, Zonnebloem/Zonnegroet en in sommige dorpen leden van de werkgroep zorg en welzijn/ zorgcoördinatie aanwezig waren. In de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat men niet goed op de hoogte is van elkaars werkzaamheden. De aanwezigen waren onder de indruk van de diensten, activiteiten en cursussen, die door SWOGB worden aangeboden. Ook de samenwerking met Sociom en de KBO/KOV bleek onvoldoende bekend. Dat is jammer want deze organisaties behartigen samen met SWOGB de belangen van senioren. Met dit artikel hopen we de senioren meer inzicht te geven waar zij met hun vragen naar toe kunnen.

 

Wat doet de SWOGB?

 

Zij biedt diensten op maat, geeft cursussen en organiseert activiteiten voor alle 55-plussers. In ieder kerkdorp van gemeente Boxmeer worden activiteiten aangeboden op het gebied van bewegen en ontmoeten. Dit doet zij met een grote groep (300) vrijwilligers. Met dit aanbod dragen we voor senioren een steentje bij aan het stimuleren van zelfstandigheid, eigen regievoering en actief te blijven. De SWOGB is voor de gemeente het aanspreekpunt voor-en behartigt de belangen van alle senioren in gemeente Boxmeer. Vanuit de middelen, die de gemeente verstrekt aan de SWOGB worden de activiteiten, cursussen en diensten gedeeltelijk gesubsidieerd en voor iedere senior beter toegankelijk. Zie voor meer informatie: www.swogb.nl  Dankzij een goede samenwerking met KBO/KOV en Sociom kan de SWOGB bovengenoemde activiteiten en diensten ook uitvoeren.

 

Wat doet de KBO/KOV?

 

De Katholieke Bond van Ouderen is bijna in elk dorp aanwezig. Enkel in Holthees/Smakt heet het Katholieke Ouderen Vereniging. Beide organiseren of begeleiden in hun dorp o.a. vele activiteiten voor alle senioren. Dus ook voor niet KBO/KOV-leden. Deze activiteiten worden gesubsidieerd door SWOGB. De deelnemers betalen ook een eigen bijdrage.

 

Deze activiteiten kunnen van dorp tot dorp verschillen. De meeste activiteiten vinden in het dorps-/gemeenschapshuis plaats of in een locatie van Pantein. Als het weer het toelaat zijn er ook activiteiten buiten. Zie website van SWOGB én de plaatselijke website van KBO/KOV. Beide organisaties zijn voor SWOGB belangrijke samenwerkingspartners

 

De KBO levert ook een bijdragen aan de dienstverlening, zoals ouderenadviseurs en ondersteuning bij het invullen van belastingformulieren. Daarnaast komt KBO ook op voor de belangen van senioren. Zie daarvoor de website van KBO Brabant:

www.kbo-brabant.nl

Wat doet Sociom voor senioren?

 

Ook Sociom heeft als doel om senioren te blijven stimuleren in hun zelfstandigheid. Zij heeft een aantal medewerkers in dienst, die gericht is op het welzijn van senioren én op het ondersteunen van vrijwilligers. Senioren kunnen met allerlei vragen op het gebied van welzijn, vervoer, zorg(en) en woonvoorzieningen hier terecht. Sociom is ook goed op de hoogte van het aanbod van SWOGB en kan goed verwijzen naar de juiste instanties. Maar Sociom is zeker ook belangrijk voor de telefonische bereikbaarheid en heeft het de regie bij verschillende diensten die de SWOGB in haar programma heeft.

 

Zij zijn te bereiken van tel.nr. 0485-700500. Zie website: www.sociom.nl

 

Op deze manier werken we in een driehoek samen voor het welzijn van senioren!

 

 


De Soos: Gezelligheid troef

 

SWOGB/BOXMEER. In verschillende kernen van de gemeente Boxmeer zijn ontmoetingsactiviteiten voor senioren. Kaarten, biljarten of handwerken maar ook kienen, wandelen en fietsen behoren tot deze categorie. In dit artikel een ontmoeting met mevrouw Nelly van Kempen. Ze is al bijna 40 jaar de contactpersoon voor de Boxmeerse ouderensoos die haar ontmoetingspunt heeft in de aula van de Weijerschool, iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.  

  

Soos

Het woord soos geeft direct duidelijk welke activiteiten bedoeld worden. Ouderen die tezamen komen en een kaartje te leggen, handwerken of andere activiteiten doen. Toch kun je een discussie opstarten over het woord soos. Velen vinden het oubollig en niet meer van deze tijd.

 

“Absoluut mee oneens” laat Nelly weten. “Er is geen beter woord wat de inhoud beter vertaald en zeker gezien naar onze doelgroep.” De aanwezigen deze middag stemmen daar volledig mee in. “Maar helaas is het aantal mensen wat de Soos bezoekt dalende “, vertelt Nelly en vervolgt “Dat is natuurlijk erg jammer. De Soos staat voor het ontmoeten, een bezigheid, een praatje, er even tussenuit zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat we vereenzaming zoveel mogelijk voorkomen en dus staat de deur bij ons altijd wagenwijd open voor iedere senior.” Het mag duidelijk zijn, nieuwe deelnemers zijn meer dan welkom. 

Download
Gezelligheid troef
05 - 2019 Gezelligheid troef.docx
Microsoft Word document 22.2 KB

Hulp gezocht voor de Hulpdienst Boxmeer

 

De hulpdienst Boxmeer helpt dagelijks mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Het gaat om kleine praktische klusjes in huis die mensen niet in eigen netwerk kunnen oplossen. Ook het vervoer over afstanden zoals de huisarts of boodschappen doen.

 

Bij klussen kunt u denken aan lichte werkzaamheden of kleine reparaties. De dienstverlening is gratis, u betaalt alleen de materiaalkosten. Bij de vervoersdienst ontvangt men een vergoeding voor de gereden kilometers.

 

Op dit moment is de hulpdienst op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning van haar diensten aan mensen. In het kort dus een hulpvraag bij de hulpdienst. Bent u een klusser of wil u wel mensen vervoeren, laat het ons weten.

Bel dan op een werkdag naar Sociom 0485-700500 (tussen 9.00-11.30 uur)