Seniorenpagina


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan het betreffende stukje downloaden.


Opstart bewegings- en ontmoetingsactiviteiten SWOGB

 

De SWOGB biedt samen met haar docenten en dirigenten ouderen van de gemeente Boxmeer een breed scala aan bewegings- en ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, yoga, zang en aquafit. Vanwege het covid-19 virus zijn deze activiteiten in maart j.l. stilgelegd.

 

In juni hebben de coronamaatregelen van de overheid weer ruimte gegeven. Aanvankelijk was dat voor buiten, later ook voor binnen activiteiten. Samen met de docenten heeft de SWOGB toen veel activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden weer de kans elkaar te ontmoeten.

 

De activiteiten waren vrij toegankelijk voor alle ouderen van de gemeente. Met beperkingen en onder voorwaarden is het nu mogelijk alle activiteiten weer aan te bieden.

 

Daarom heeft het bestuur samen met de docenten en met vertegenwoordigers uit alle dorpen bekeken hoe we in september tot een verantwoorde opstart kunnen komen.

 

Zo maar een startsignaal geven, kan niet. Alle deelnemers zijn immers ouderen, in meer of mindere mate kwetsbaar. Ze voelen zich niet altijd veilig. Alles moet daarom zorgvuldig worden afgewogen: het beoordelen van de ruimtes en verantwoord gebruik hiervan, goede instructies en toezien op het nakomen van de regels.

 

Met als basis van de coronaregels van de overheid zijn alle activiteiten zijn per kerkdorp met de docenten besproken. Vooral is er op gelet of:

- De ruimte groot genoeg is om afstand te kunnen houden.

- De routing in het gebouw geschikt is om bij binnenkomst en vertrek elkaar niet tegen te komen.

- De ventilatie op orde is.

- De hulpmiddelen ontsmet kunnen worden.

 

Waar nodig zijn er aanpassingen zoals het verkleinen van groepen en andere ruimtes. Er is aandacht voor instructies. Docenten en dirigenten zullen het nakomen van veiligheidsmaatregelen bewaken.

 

In de loop van september kan alles opgestart worden, soms eerst met een koffie-uurtje om bij te praten en afspraken te maken.

 

Wij wensen alle deelnemers een mooi en actief jaar en veel gezondheid toe. Wees gerust: Docenten en dirigenten pakken de begeleiding van de activiteiten op een verantwoorde wijze op.

 

Bent u een oudere van de gemeente Boxmeer, overweegt u om ook te gaan deelnemen aan een activiteit, bezoek dan onze website www.swogb.nl

 

Het bestuur van de SWOGB

 

In september gaan verschillende activiteiten weer van start. We sommen ze voor U op per kern. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen in de maand september vrijblijvend komen kijken, kennismaken en natuurlijk ook meedoen. Informatie is te verkrijgen bij de diverse docenten en dorpscoördinatoren of via de website van de SWOGB.

 

Overloon

 

Countrydans met Ans Versteegen

Op dinsdag starten de wekelijkse lessen. Om 14.00 uur een groep1 en 15.00 uur een groep2. Op woensdag om 15.30 uur een groep3 en om 16.30 uur een groep4. Op 15 september groep 4 om 16.00. Alle lessen vinden plaats in MFC De Pit Overloon.

 

Yoga met Camilla Brouwer

Wekelijks op de dinsdagochtend Stoelyoga van 09.30 - 10.30 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur een groep in MFC De Pit Overloon.

 

Wekelijks op dinsdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur en op woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur Yoga op de mat in MFC De Pit Overloon indien voldoende deelname.

Aanmelden bij Camilla: 06-12947139

 

MBvO met Dedde Hoekstra

“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmorgen 1 groep van 09.45-10.30 uur in MFC De Pit Overloon.”

 

Werelddansen met Nellie Nabuurs

Wekelijks op dinsdagmiddag om 14.00 uur in MFC De Pit Overloon. De 1e les wordt besteed aan een gezellig samen zijn en kijken wat de aanpassingen, omtrent de anderhalve meter voor de groep gaat betekenen. We kunnen eventueel zitdansen of rollatordansen gaan aanbieden. Zeker het zitdansen kan op 1.5 meter.

 

Holthees

 

Aquafit Zwemschool Joke Holthees

Wekelijks op maandag Aquafit van 11.15 – 12.15 (lesgroep zit vol), wekelijks op donderdag van 11.15 – 12.15 (hier zijn nog 3 plaatsen vrij), en op vrijdag van 11.15 – 12.15 (lesgroep zit vol). Zodra er meer aanmeldingen zijn kan er een nieuw lesuur bijkomen. 

 

Maashees

 

Yoga met Lenie Ozga

“We willen doorgaan zoals in de voorbije maanden”. Wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur een groep in de gymzaal van Plein 27 Maashees.

 

MBvO met Wilma Huijbers

Elke donderdagmorgen van 09.30 – 10.15 uur een groep in Sporthal De Zevensprong Maashees.

 

Vierlingsbeek 

 

Yoga met Lenie Ozga

“We willen doorgaan zoals in de voorbije maanden”. Wekelijks op woensdagavond van 18.15 – 19.15 uur in De Joffershof Vierlingsbeek.”

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op maandagavond van 17.30 - 18.30  uur een groep Yoga in de gymzaal van de Basisschool Vierlingsbeek.

 

Yoga met Jolanda Moest

Wekelijks op dinsdagmorgen een groep van 09.15 - 10.15 uur in De Joffershof Vierlingsbeek.

 

MBvO met Maerten Verstegen

Wekelijks op vrijdagochtend van 09.15 - 10.15 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur een groep in de Joffershof Vierlingsbeek.

 

MBvO met Wilma Huijbers

Wekelijks op donderdagmorgen van 10.45 - 11.45 uur een groep in De Joffershof Vierlingsbeek. Vooral voor iedereen die op een wat rustige en aangepaste manier willen sporten.

 

Wandelvoetbal

Wekelijks op dinsdagmorgen Wandelvoetbal van 10.00 - 11.30 uur Sportpark Soetendaal  Vierlingsbeek.

 

Vortum-Mullem

 

Yoga met Camilla Brouwer

Wekelijks op donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur Yoga op de mat in MFC De Knillus in Vortum-Mullem. Ook hier is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Info Camilla 06-12947139

 

MBvO met Dedde Hoekstra

“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmiddag van 14.00 - 14.45 uur een groep in MFC De Knillus Vortum-Mullem.”

 

Boxmeer

 

Country Line met Ans van Eeden

In Boxmeer gaan we nog niet opstarten. Mensen durven nog niet. Half september zullen we hier een koffie uurtje inplannen om samen te bekijken welke wensen er zijn. 

 

Zitdansen met Annie van Diessen

Wekelijks vanaf maandagmorgen 7 september van 11.00 – 11.45 in het zaaltje van de Weijerdonck Boxmeer. Bij de eerste les begint men een half uurtje eerder om samen koffie te drinken. Nieuwe leden zijn zeer welkom.

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op woensdagochtend van 08.30 - 09.30 een groep en van 10.00 - 11.00 een groep op de zolder van woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer.

 

Yoga met Josje Houben

“Voorlopig nog lekker buiten in het Weijerpark Yogales.” Op donderdag van 09.45-10.45 een groep Yoga in het Weijerpark. Bij slecht weer in de Weyer of onder de overkapping van de Weijer

 

MBvO met Noelle Kockelkorn

Wekelijks op maandagmiddag om 13.30 uur groep 1 en 14.30 groep 2 en op dinsdagmorgen om 09.30 uur groep 1 en 10.30 uur groep 2. Op de oorspronkelijke locatie in de Symfonie kunnen we niet terecht. Daarom vinden de gymlessen plaats in de aula van de Weijerwereld school Boxmeer.

 

Werelddansen met Maria Lemmens

Corona is nog steeds actief en daardoor starten de danslessen pas op in de 1e woensdag (1e week) van oktober in de Weijer Boxmeer. 

 

Seniorenkoor Maasecho met Geert Verhallen

Voorlopig start men nog niet op. Het bestuur inventariseert op dit moment of en hoe men wil beginnen.

 

Senioren Smartlappenkoor

Voorlopig start men nog niet op. Men moet eerst kijken naar andere huisvesting of het splitsen van koorleden i.v.m. de grote van het koor.

 

Sambeek

 

Yoga met Jolanda Moest

Wekelijks op dinsdagmorgen een groep van 10.45 - 11.45 in De Elsenhof te Sambeek.

 

Beugen

 

Seniorenkoor Maaslandsglorie Beugen met Arlette van Hout

Wekelijks op donderdagmorgen van 09.00 – 10.15 uur in MFC ’t Kruispunt Beugen. 

 

Yoga met Kitty Putman

“We gaan gewoon door zoals we dat ook in juli en augustus gedaan hebben.” Wekelijks op de donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur in MFC ’t Kruispunt Beugen.

 

Oeffelt

 

Country Line met Ans van Eeden

In Oeffelt is de countrygroep te groep en zal de zaalruimte vergroot moeten worden. Maar dat is prima mogelijk. Onder voorbehoud willen we hier in september starten. 

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op maandagochtend van 09.30 - 10.30 uur een groep in De Kleppenburg Oeffelt.

 

MBvO met Lenie van Luijk

Wekelijks op woensdagmorgen van 09.15 – 10.15 uur een groep gymles voor ouderen, meer vanaf de stoel in De Kleppenburg Oeffelt. 

Wekelijks op woensdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur een groep voor 55+ in de Sporthal Oeffelt.

 

Rijkevoort

 

Countrydans met Marga Cuppen

Wekelijks op de vrijdagmiddag van 14.00 – 15.00  uur in dorpshuis De Poel Rijkevoort. 

 

MBvO met Antonet Oosterlaken

Wekelijks op woensdagmorgen om 10.00 uur in dorpshuis De Poel Rijkevoort. In de eerste les is het vooral bespreken hoe we kunnen gymmen met bestaande regels. 

 

Seniorenkoor Zangersvreugd Rijkevoort met Els Thijssen

Voorlopig wordt er in Rijkevoort niet gezongen. Te veel twijfels en onzekerheden, zeker nu dat het virus weer de kop opsteekt. Per maand de situatie bekijken.

 

Yoga met Maerten Verstegen

Wekelijks op woensdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur een groep in dorpshuis De Poel Rijkevoort

 

Fitnessen

Wekelijks op de vrijdagmorgen om 09.00, 10.00 en 11.00 uur een groep in Sportzaal De Schutboom. Voor de groep van 11.00 uur is nog ruimte.


Van de Redactie

 

De redactie van de seniorenpagina, die elke laatste dinsdag van de maand in deze krant staat, heeft vanaf maart 2020 haar berichtgeving afgestemd op de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Ook Sociom heeft verschillende artikelen gemaakt

voor de seniorenpagina. Het doel was om senioren te informeren over de ontstane situatie, geen activiteiten meer, wel nog een hulpdienst, wel nog tafeltje dekje en alles volgens de regelgeving van de RIVM. In juni werden buiten activiteiten weer toegestaan en vanaf juli ook binnen activiteiten. Onze docenten hebben snel geschakeld en hebben MBvO en Yoga eerst in de buitenlucht georganiseerd en later weer binnen. Daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. In augustus zijn er nog een beperkt aanbod van activiteiten en hopelijk in september een compleet programma.

 

De redactie wil in de komende maanden ook weer meer activiteiten onder de aandacht brengen want bij sommige activiteiten zijn nieuwe deelnemers meer dan welkom. Op deze pagina benoemen we al zitdansen maar ook koersbal, seniorenkoren, de soos en werelddansen kunnen nieuwe deelnemers gebruiken. “Het is onze taak om dit onder de aandacht te brengen”, laat Martien van de Weem optekenen. 

 

Foto

De redactie van de seniorenpagina heeft voor het hoofdartikel gekozen voor de geplaatste foto met de tekst: Samen Sterk 

De SWOGB hoopt dat het coronavirus geen roet strooit over de op te starten activiteiten in september. De huidige ontwikkelingen zijn zorgwekkend. Alleen als we samen de strijd

aangaan, ons houden aan de richtlijnen van de RIVM, staan we sterker: Samen Sterk.


 

Zitdansen: dansen vanuit je stoel

 

Op 31 augustus 2020 wil docente Annie van Diessen gaan opstarten met haar groep zitdansen. “Eigenlijk moet ik gewoon zeggen dansen vanuit de stoel” laat Annie weten. “Klinkt net wat leuker, enthousiaster en zo mogelijk uitdagender.” Want dat laatste is zeer zeker nodig om nieuwe

mensen uit te nodigen om aan te schuiven bij deze activiteit.

 

Voor elke maandagochtend van 11.00 tot 11.45 uur in het zaaltje van de Weijerdonck in Boxmeer wil ik nieuwe mensen uitnodigen om te komen kijken, te luistenen en te genieten van het dansen vanuit je stoel. Aan muziek, ritme en enthousiasme geen gebrek en je kunt zo aansluiten. “Mensen probeer het gewoon een keer, heb geen drempelvrees en kom gezellig meedoen. De eerste 2

lessen zijn bovendien gratis,” aldus Annie.

 

“Het zaaltje bij binnenkomst van de Weijerdonck is groot genoeg om de stoelen op 1.5 meter afstand te plaatsen want we streven de richtlijnen na”, vertelt Annie. “Dat is dus geen probleem.”

 

Bij het dansen vanuit je stoel worden allerlei dansbewegingen gemaakt met de benen, de voeten en je armen en handen maar ook attributen worden gebruikt zoals hoeden. Alles gaat op muziek en de deelnemers krijgen d.m.v. ritme bewegingsoefeningen. En dat laatste is natuurlijk wel belangrijk voor ouderen. Het samen in beweging zijn geeft plezier. Op de website van de SWOGB.nl

staat een demonstratie video van zitdansen onder het kopje activiteiten/bewegen op muziek/zitdansen.

 

Ook de SWOGB vindt het belangrijk dat deze activiteit behouden blijft omdat het voor senioren die slecht ter been zijn, toch de mogelijkheid biedt om te bewegen op muziek en ritme. De SWOGB wil graag een breed scala van beweegvormen aanbieden en dan mag dansen vanuit de stoel zeker niet ontbreken.

Kijk ook op de website: www.swogb.nl


Bereikbaarheid SWOGB 

 

De SWOGB is tot op heden voor alle vragen over diensten en activiteiten telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van Sociom. Een medewerker van Sociom neemt de telefoon aan en zorgt dat u de juiste informatie krijgt of dat u wordt doorverbonden met de juiste persoon. 

Dat gaat per 1 juli veranderen. 

 

Sociom gaat per 1 juli de telefooncentrale overbrengen naar Prospeqtive. Het telefoonnummer 0485-700500 blijft hetzelfde. U krijgt echter niet direct een medewerker van Sociom aan de telefoon, maar iemand van de telefooncentrale van Prospeqtive. Zij zijn niet op de hoogte van de diensten en activiteiten van SWOGB.

 

Voor medewerkers van Sociom zal de medewerker van Prospeqtive u te woord staan en u, indien mogelijk, direct doorverbinden of terug laten bellen met de juiste medewerker van Sociom. 

Prospeqtive heeft ook een lijst met contactgegevens van de SWOGB. Voor vragen aan medewerkers van de SWOGB zal Prospective een terugbel verzoek regelen.

 

Wat betekent dit voor bereikbaarheid m.b.t. de diensten?

 

Hulpdienst Boxmeer

De grootste verandering is de hulpdienst van Boxmeer. Dit gaat niet meer via Sociom. Voortaan moet u hiervoor een ander nummer bellen: 0485-792010. 

U krijgt dan direct een van de coördinatoren van de hulpdienst aan de lijn. 

U kunt een dag voordat uw hulp/vervoer nodig heeft, op maandag tot en met vrijdag van 9.00-11.30 uur, uw vraag bij een van de coördinatoren voorleggen. Zij regelen dan voor u een vrijwilliger. Buiten deze tijd kunt U inspreken op de voicemail. 

Coördinatoren hulpdienst Boxmeer: 

Nelly Arts, Giny Ondersteijn, Theo in ‘t Panhuis: 0485-792010 

Hulpdienst Beugen en Rijkevoort blijft onveranderd:

Coördinatoren hulpdienst Rijkevoort: Toos v.d. Kerkhof 06-33310409 of Truus van Vught 06-23374724

Coördinatoren hulpdienst Beugen: Reggy Janssen 06-13626448 of Carla Hermans 06-20843548

Rijkevoort en Beugen hebben de contactgegevens ook in het dorpsblad staan.

 

Maaltijdvoorziening blijft hetzelfde: 

De vaste contactpersoon is Henk de Vlam 06-45025119. 

Email: henkdevlam1948@gmail.com

Uk kunt ook direct de contactpersoon van uw woonplaats benaderen: 

Boxmeer en Sambeek: Nelly Grutters 0485 - 572134 

Oeffelt: Peter Ermers 06-20625198 

Beugen en Rijkevoort: Gerry Grutters-Cornelissen 0485-371752 

Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vortum-Mullem, Vierlingsbeek: 

Mia Bloemen 0478 - 641403

 

Voor de diensten: aanwezigheidshulp - activerend huisbezoek – belastingaangifte – ouderenadviseur -telefooncirkel – thuisadministratie kunt u direct Dette Koenders 06-10430039 bellen. U krijgt haar direct aan de lijn of u kunt de voicemail inspreken en Dette belt u terug. Email: dettekoenders@sociom.nl

 

Computercursus

Heeft u een vraag over een computercursus of wilt u individuele ondersteuning thuis? Informeer hiervoor bij Peter Ermers 06-20625198 of stuur een email naar pjermers@outlook.com

 

Voor activiteiten

U kunt het bekende telefoonnummer 0485-700500 altijd blijven bellen. 

Prospeqtive heeft een lijst met contactgegevens van de SWOGB. Voor vragen aan vrijwilligers van de SWOGB zal Prospective een terugbel verzoek regelen.

 

Website SWOGB

U kunt op de website van de SWOGB ook veel informatie vinden over alle activiteiten, cursussen en diensten: www.swogb.nl  

Een mail sturen naar het secretariaat is ook mogelijk: secretaris.swogb@gmail.com

U krijgt altijd antwoord op uw vraag.


1 september 2020, 

 

De coronamaatregelen versoepelen nu snel waardoor het SWOGB bestuur verwacht dat alle activiteiten weer opgestart kunnen worden per 1 september 2020. Want naast Yoga, MBvO en wandelvoetbal zijn er veel meer activiteiten zoals dansen, zingen, koersbal, aquafit, muzieksalon en uit op zondag etc. Maar we moeten wel de 1.5 meter afstand in acht nemen. Wat betekent dit in de praktijk? 

 

Docente Nelly Nabuurs over haar dansgroep: “Zoals je op dansdagen kunt zien, hebben mensen bij de meeste dansen de handen vast. Op anderhalve meter is dit geen optie, Losdansen is nog maar voor weinig mensen uit Overloon weggelegd. Ik heb hier wel plannen voor maar is de groep hierop voorbereid?”

 

Veel Yogadocenten maken zich zorgen om de beschikbaarheid van voldoende ruimte in de bestaande zalen. Moet er gezocht worden naar andere ruimten of moeten groepen opgesplitst worden? Herbergen dorpshuizen voldoende mogelijkheden om alle activiteiten te organiseren? Ook de Uit op Zondag in deze vorm is een vraagteken. En zo zijn er vele vragen.

 

Het bestuur van de SWOGB zal hierover met de docenten en organisaties in gesprek gaan want de doelstelling is dat alle activiteiten weer opgestart worden binnen de regelgeving van de RIVM. 


Activiteiten SWOGB… er is weer meer mogelijk  

 

Er zijn weer meer activiteiten mogelijk. Ook sportactiviteiten binnen, kunnen vanaf 1 juli weer opgestart worden. Natuurlijk met de 1½ meter afstand. Voor de docenten weer een nieuwe uitdaging hoe dat georganiseerd kan worden.

Verschillende activiteiten kunnen daardoor ook naar binnen verplaatsen.

 

Voor de koren is het nog niet helemaal duidelijk, welke voorwaarden nodig zijn om op te starten. Door RIVM worden hiervoor richtlijnen opgesteld. Dus even afwachten.

  

Activiteit: Meer bewegen voor ouderen (MBvO) - Gym 

Op verschillende plaatsen is er MBvO-Gym opgestart als buitenactiviteit. Ook de komende maanden zal deze activiteit aangeboden worden. Docente Noelle Kockelkorn geeft gymlessen en daarover zegt ze het volgende: “Het doel van mijn gymlessen is om de beweeglijkheid bij de mensen vast te houden of te vergroten zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Prettige bijkomstigheid is het samenzijn met anderen wat mooie contacten/ vriendschappen kan opleveren”. Ook Wilma Huijbers vindt het weer fijn om met de senioren aan de slag te gaan. “Sommigen zijn nog afwachtend maar veel senioren zijn ook blij om aansluiten. Dat zal de komende periode alleen maar toenemen is haar mening.”   

 

Maashees:  De hele maand juli op donderdag van 09.30-10.15 MBvO/Gym 1 groep in de Zevensprong. Docent: Wilma Huijbers.

 

Vierlingsbeek: De hele maand juli op donderdag is er MBvO/Gym 1 groep in de Joffershof van 10.45 u. tot 11.45 u. Speciaal voor iedereen die op een wat rustige en aangepaste manier willen sporten. Docente Wilma Huijbers.

 

Vierlingsbeek: 2 groepen bewegen voor ouderen op het korfbalveld (sportpark Volharding): groep 1 op vrijdagmorgen van 09.30 -10.15 uur en groep 2 op vrijdagmorgen van 10.30 – 11.15 uur. Elke vrijdag t/m 10 juli. Docent: Maerten Verstegen.

Boxmeer: in het buitentheater van de Weijer 2 groepen gym maandagmiddag van13.30-14.15 en 14.30-15.30 uur. Op dinsdagmorgen 2 groepen van 09.30-10.15 uur en 10.30-11.15 uur. Docent: Noelle Kockelkorn.

 

Vortum-Mullem: Buitengym/MBvO bij de Knillus op maandagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Docent: Dedde Hoekstra.

 

Oeffelt: 1 t/m 29 juli elke woensdagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur start  gym voor ouderen op de stoel in de Kleppenburg in Oeffelt. Docent: Lenie van Luijk.

 

Oeffelt: op 1 juli een bijeenkomst voor een groep van de sporthal Oeffelt om 11.00 uur om te kijken of er belangstelling is voor activiteiten in de zomermaanden. Docent: Lenie van Luijk.

 

 

Activiteit: Yoga

Door de yoga docenten zijn de buitenactiviteiten in de maand juni heel goed opgepakt. Op verschillende plaatsen werden de yogalessen verzorgd. In het Weijerpark door o.a. Josje Houben en de redactie volgde ook een les van haar. Ondanks het wat mindere weer was het een mooie ervaring om een yogales mee te maken aldus Martien van de Weem.

 

Maashees/Holthees: vanaf 24-6-2020 t/m 01-09-2020 elke woensdagmorgen 1 groep Yoga op het voetbalveldje bij de blokhut van de scouting in Maashees van 10.00-11.00 uur. Op 1 juli is er geen yogales. Docent: Lenie Ozga

 

Vierlingsbeek: vanaf 29-7-2020 t/m 26-8-2020 elke woensdagavond 1 groep Yoga aan de Warmeer (of Joffershof Vierlingsbeek) van 18.15-19.15 uur. 

Docent: Lenie Ozga 

Contactpersoon Yoga Vierlingsbeek: Wilma van Boekel 06-13302562

 

Vierlingsbeek: vanaf 16-6-2020 t/m 21-7-20 elke dinsdagmorgen 1 groep Yoga aan de Warmeer (of Joffershof Vierlingsbeek) van 09.15-10.15 uur. 

Docent: Jolanda Moest

 

Overloon: 2 groepen Yoga in de Pit vanaf 7 juli van 9.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur. Behalve 11 augustus. Docent: Camilla Brouwer 0612947139

 

Boxmeer: in juli op donderdag van 09.45-10.45 uur 1 groep Yoga in het Weijerpark. Docent: Josje Houben.

 

Boxmeer: tot en met 22-7-2020 op woensdagmorgen van 09.00 -10.00 uur yoga 1 groep in het Weijerpark. Docent: Jolanda Moest.

 

Vortum-Mullem: Yoga in de Knillus donderdag 2-9-16 juli en 20-27 augustus van 18.00-19.00 uur. Docent Camilla Brouwer 0612947139.

 

 

Activiteit: Wandelvoetbal

Vierlingsbeek: dinsdag Wandelvoetbal van 10.00 uur tot 11.30 uur op Sportpark Soetendaal.

 

 

In diverse kernen worden koffie-uurtjes georganiseerd. Enerzijds om de behoeften te checken voor activiteiten in de zomermaanden anderzijds voor de ontmoeting. Kijk goed in het dorpsblad welke activiteiten en koffieuurtjes er in je eigen dorp worden georganiseerd naast de reeds genoemde activiteiten want ieder kerkdorp en KBO/KOV gaat verschillend om met het opstarten van activiteiten. Voor activiteiten van de SWOGB verwijzen we naar de website www.swogb.nl

 

Alle senioren mogen, in de zomermaanden, gratis meedoen met een of meerdere genoemde activiteiten. De docenten heten u welkom en willen u graag kennis laten maken van de activiteit. 

Ook kunt u contact opnemen met de plaatselijke coördinator van de seniorenactiviteiten. Hij/zij kan u informatie geven over de dorpsactiviteiten.


Een nieuwe manier van contact

 

Ook nu is er regelmatig contact tussen vrijwilligers van de SWOGB en de mensen die zij eerder bezochten. Het contact is veranderd, maar niet per se verminderd. Kijk maar eens naar deze twee ervaringen van vrijwilligers van de Aanwezigheidshulp.

 

“Menselijke belangstelling doet goed”

 

Eerder kwam ik eenmaal per week bij mevrouw op bezoek. Dan wandelden we samen en dronken een kopje koffie. Nu bel ik haar driemaal per week. Dit is erg belangrijk in deze tijd, omdat er veel sociale momenten zijn weggevallen. De maaltijd wordt nu op de kamer bezorgd en er zijn veel dagelijkse praatjes verdwenen. Ze is heel dankbaar dat ik bel. Het is prettig met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Het is fijn dat er iemand is die aan je denkt. Doordat mensen het leuk vinden vind ik het ook leuk. Het is het oplossen van het alleen zijn, de aanwezigheid van iemand. Mevrouw kan haar verhaal kwijt. Sommige dingen vertel je eerder aan een ander, dan aan je familie. Het is goed elkaars stem te horen. Ik kan haar opbeuren en dan kan ze er weer tegenaan. Het is de menselijke belangstelling, die ons beiden goed doet.

 

“Als je dingen kunt delen, knap je op”

 

We konden een tijdje geen contact hebben, omdat ik meneer niet kon bellen in verband met gehoorproblemen. Sinds twee weken kom ik weer bij meneer op bezoek op gepaste afstand. De eerste keer was hij hartstikke blij. Het is een fijne man om mee te praten. Hij leest nog uitgebreid de krant en we hebben gespreksstof genoeg. We kunnen met elkaar lachen en grapjes maken. Ook zijn er een paar kleine praktische vragen, waar ik bij kan helpen. We praten ook over dingen die hem dwars zitten. Eenzaamheid kan je onzeker maken. Als je dingen kunt delen knap je weer op. Ik krijg er zoveel voor terug als ik zie hoe hij opfleurt door het contact. Het geeft voldoening om echt iets voor hem te kunnen betekenen.

 

Veerkracht

 

Vanaf half maart is ons leven erg veranderd en na de eerste schok en het neerdalen van het stof hebben de meesten van ons een ander leven dan daarvoor. Voor velen betekent dit meer stilte en meer tijd!

 

Hoe ervaren we de stilte?

Op dit moment zingen de vogels buiten dat het een lieve lust is; toch kan het binnen een beetje stil zijn geworden. Dan is het prettig als er af en toe iemand belt of schrijft. 

We willen graag verbondenheid ervaren en dat is nu anders dan voorheen. We hebben minder fysiek contact met anderen, maar op een andere manier kunnen de contacten nu veel intenser zijn. Er zijn nu meer mensen, die elkaar groeten op straat. Er wordt vaker gevraagd of we nog wat nodig hebben. In de stilte kunnen we meer contact met de natuur ervaren of met het leven zelf. 

 

Bij Sociom merken we dat er veel veerkracht is bij senioren. Gewoon er wat van maken en doen wat je kunt. En mocht het een keer niet lukken, dan is het heel belangrijk dat er aan de bel getrokken wordt. Want je kunt veel, maar niet alles alleen. En er zijn nu bovendien zoveel mensen, die graag iets willen doen voor een ander. Geef hen die kans!

 

Hoe ervaren we de tijd?

Nu we minder tijd doorbrengen met anderen en met gezamenlijke activiteiten is het belangrijk dat we dingen doen die ons plezier geven. Het is grappig om te zien dat oude hobby’s worden opgepakt en nieuwe worden gevonden zoals: brieven schrijven, legpuzzels van 1000 stukjes maken, mondkapjes naaien, tuinieren, wandelen, etc.

Mensen ruimen kastjes op, bellen oude bekenden en pakken eindelijk de klussen op die al lang lagen te wachten. 

 

Vanuit Sociom merken we dat we regelmatig mensen blij kunnen maken met een legpuzzel of een spel die we van andere bewoners uit Boxmeer hebben gekregen.

Nog meer dan anders is het van belang dat we onze tijd geven aan dingen die we graag doen!

 

Dus kan deze tijd heel lastig en verdrietig zijn, maar ook kansen bieden om ons vindingrijker en socialer maken!

 

Vragen of een praatje?

Bel dan met Sociom, tel. 0485-700500 en vraag naar Diny Kuppen of Dette Koenders.


Stand van zaken activiteiten SWOGB

 

Op 19 mei is er weer een persconferentie geweest. De maatregelen worden vanaf 1 juni iets meer verruimd voor scholen, horeca en contacten met andere mensen. 

T.a.v. de SWOGB activiteiten zijn de mogelijkheden nog beperkt. Binnen sporten en zingen is nog niet mogelijk. Of we de soosactiviteiten weer kunnen opstarten, is afhankelijk of de gemeenschapshuizen weer open mogen. 

 

Het is de kunst en de uitdaging om in deze tijd ook te kijken naar wat er wél kan. Zo kan bijvoorbeeld Jeu de boules, buiten bewegen en elkaar ontmoeten en bezoeken wel. Natuurlijk blijft de 1½ meter afstand erg belangrijk. Het bestuur gaat samen met Sociom afspraken maken of de diensten verruimd kunnen worden én met de docenten kijken welke activiteiten we anders of buiten kunnen  organiseren.

Hieronder een paar voorbeelden, hoe docenten contact houden met de deelnemers van activiteiten.

 

Wilma Huijbers, bewegingsdocent 

 

Uit de telefonische contacten met mijn deelnemers blijkt, dat zij de eerste maand van de Lock-down vooral aan de slag ging met het opruimen van kasten en werken in de tuin. Daarnaast waren de boeken en de legpuzzel populair. Het weer was ook prachtig om een wandeling te maken of een fietstochtje te maken. Lekker naar buiten om toch in beweging te blijven en een fris hoofd te halen, maar ook om eens iemand te ontmoeten. Een belletje of een praatje over de heg soms achter het raam, zijn zeer welkome afleidingen.

Veel van mijn sporters, uit de zuidelijke dorpen van de gemeente kijken naar Limburg 1 en volgen daar elke dag om 10.00 of 14.30 u. de goede oefeningen van Erik.

Maar nu is het wel welletjes vinden de meesten. Men mist het contact met de groep.

Omdat het buiten sporten wel weer mag ga ik met het bestuur van de SWOGB kijken in hoeverre we dit op kunnen starten. En later wanneer de horeca weer opengaat, bekijken of we daar ook weer voor ‘n kop koffie terecht kunnen.

We gaan aan de slag en tot die tijd: “houd je fit door gezond te eten en in beweging te blijven. We houden u op de hoogte!”

 

Maerten Verstegen, yoga docent 

 

Iedere week bereidt Maerten een online yogales voor, die hij vervolgens naar de deelnemers stuurt. Dit wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers. Maerten zoekt met zorg een thema uit, selecteert en filmt de oefeningen en schrijft tekst bij de oefeningen. Iedere les bestaat uit drie oefeningen: bewegen, ademen en ontspannen.

Mocht u ook een online les willen ontvangen, stuur dan een mail naar secretaris.swogb@gmail.com


Creatieve vrijwilligers

 

De vrijwilligers van de SWOGB zijn creatief in hun manier om contact te houden met de mensen, die ze normaal bezoeken. Hieronder volgen enkele uitspraken van vrijwilligers:

 

- We kunnen nu niet wandelen, maar gaan elke week videobellen, dat wordt gewaardeerd en vind ik ook leuk!

 

- Ik heb een kaartje gestuurd, waarop ik vertel wat we allemaal deden samen en welk lied we zongen. Als ze het vergeten is, kan ze elke keer de kaart weer oppakken en weet ze weer hoe leuk het was.

 

- Een aantal mensen hoef ik niet zo vaak te bellen, want die zijn nog met zijn tweeën, maar er is een mevrouw, die alleen is en het moeilijk heeft. Haar bel ik bijna elke dag en daar is ze zo blij mee.

 

- Ik heb rond Pasen alle deelnemers van de telefooncirkel persoonlijk gebeld om ze prettige paasdagen te wensen en dat vonden ze erg fijn. Geregeld contact is voor mij ook fijn.

 

- Ik haal niet meer de boodschappen met mevrouw, maar voor mevrouw. Ik haal de lege krat met het briefje bij haar op en brengt de volle krat weer terug naar de vaste plek. Soms met een bloemetje, een kaartje of iets lekkers erbij. Ze vertelt dat ze dan weer iets moois heeft om naar te kijken. Als ze ergens mee zit of ergens blij mee is, belt ze me.

 

Ook voor de vrijwilligers is het fijn dat ze door kunnen gaan met hun werk, al is dat in een andere vorm. 

 

Zo werkt Sociom door!

 

Wonen, Welzijn, Zorg

 

Diny Kuppen vertelt over het werken als Wonen, Welzijn en Zorg-coördinator in deze tijd:

“Het is nu niet mogelijk om op huisbezoek te gaan, maar telefonisch sta ik hulpvragers te woord. De vragen kunnen gaan over het aanvragen van alarmering, over wonen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg. Regelmatig is er contact met de netwerkpartners.”

 

Meer behoefte aan gesprek

“Een aantal klanten stelt het op prijs om wekelijks en soms zelfs dagelijks een praatje te maken via de telefoon. Sommige mensen voelen zich eenzaam nu de activiteiten stil liggen en ze geen bezoek mogen ontvangen. Daardoor is er nu meer behoefte aan een gesprek.” 

 

Praatje aan de voordeur

“We koppelen vragen van mensen, zoals boodschappen doen of medicijnen ophalen bij de apotheek aan mensen, die hebben aangegeven graag iets te willen doen. De afgelopen weken hebben we ook spelletjes uitgedeeld, die we hadden gekregen van Mathplay, en paaspakketjes van de Rotary. Bij het rondbrengen konden we even een praatje aan de voordeur te maken op afstand. We hebben legpuzzels gekregen en ook die delen we uit aan mensen, die dit een mooie tijdsbesteding vinden.”

 

Meer samenhang 

“We zien dat er nu meer samenhang is in de buurt, mensen helpen elkaar en dat is mooi om te zien. Sociom heeft al veel aanmeldingen gekregen van mensen, die graag iets willen betekenen voor een ander.”

 

Contact

Mocht u ook een vraag hebben of bijvoorbeeld deel willen nemen aan een telefooncirkel, neem dan gerust contact op Diny Kuppen of Dette Koenders, via Sociom 0485-700500 of dinykuppen@sociom.nl en dettekoenders@sociom.nl.

 

Sociom|Zin:

 

Gedichtje van Toon Hermans: 

 

“Waarom, nou daarom

hebben wij die handen en die armen

om als het koud wordt rond het hart,

elkander te verwarmen”.

 

Helaas kunnen we die handen en die armen nauwelijks inzetten in deze tijd. Als een dierbare van je in het ziekenhuis ligt, kun je je daardoor heel machteloos voelen. Sociom|Zin heeft een speciaal opgeleide groep vrijwilligers klaarstaan om een luisterend oor te bieden aan mensen die op welke manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus. Bijvoorbeeld door de opname van een dierbare in het ziekenhuis. Hebt u behoefte aan een gesprek hierover, dan kunt u contact opnemen via sociomzin@sociom.nl of 06 82901249.


SWOGB heeft al eerder moeten besluiten om, i.v.m. het Coronavirus, alle groepsactiviteiten en cursussen stop te zetten. Ook het aanbod van diensten is beperkter en wordt anders aangeboden. De mensen zijn hierdoor meer op zichzelf en hun eigen netwerk aangewezen en er zijn minder sociale contacten. 

 

We vinden het hartverwarmend om te zien hoe onze vrijwilligers meedenken en zich blijven inzetten voor de kwetsbare ouderen. Hieronder kunt u lezen wat SWOGB, met de huidige richtlijnen van RIVM van 21 april, wél voor u kan doen.

 

Hulpdiensten

 • Vervoer naar huisarts of ziekenhuis.
 • Boodschappen doen en deze voor de deur neerzetten.  

Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en ouderen adviseurs

 

 • De vrijwilliger komt in principe niet meer bij u thuis. Tenzij na overleg met Sociom en de vrijwilliger er van afgeweken kan worden. Bijvoorbeeld als u alleen woont en/of u een zeer klein netwerk heeft.
 • U kunt samen met de vrijwilliger afspreken of u het prettig vindt regelmatig met elkaar te telefoneren of te skypen. Dit breekt de dag en u kunt kenbaar maken of u nog meer of andere hulp nodig heeft.
 • Behalve de reeds gemaakte contacten kunnen er ook nieuwe telefonische of skype contacten gelegd worden met onze vrijwilligers. Mocht u hier behoefte aan hebben, neem dan contact op met Sociom 0485-700500. Wij kijken dan welke vrijwilliger contact met u kan opnemen. 

Maaltijdvoorziening

 • De maaltijden blijven we dagelijks bezorgen. 

Telefooncirkel

 

 • De telefooncirkel, waarbij mensen elkaar dagelijks bellen gaat gewoon door.   Juist in deze tijd is het dagelijkse contact met elkaar fijn voor mensen die alleen wonen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de telefooncirkel, neem dan contact op met Dette Koenders 0485-700500

Bij alle contacten die er zijn, blijft het van belang de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Heb je vragen neem dan contact op met 0485-700500

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

“Zorg goed voor u zelf en uw naaste”


SWOGB,

 

Het lijkt allemaal zo onwerkelijk….. toch is het waar. Het zeer besmettelijke Coronavirus treft velen. Dat is een keiharde werkelijkheid. 

Van IEDEREEN wordt gevraagd zich zo te gedragen, dat we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk kunnen vertragen. Dagelijks worden we door het RIVM geïnformeerd over de stand van zaken en welke extra maatregelen er genomen zijn. Deze maatregelen hebben ook grote gevolgen voor de senioren en de kwetsbare ouderen. 

 

SWOGB heeft begin maart al moeten besluiten alle groepsactiviteiten en cursussen stop te zetten. Met de aangekondigde maatregelen van het kabinet van 23 maart 2020 zijn wederom groepsactiviteiten en cursussen voor langere tijd op slot gezet. 

 

Vanaf 16 maart is het aanbod van diensten ook beperkt. Hierdoor zijn mensen meer op zichzelf, hun eigen netwerk aangewezen en zijn er minder sociale contacten. We proberen diensten anders aan te bieden. 

 

We vinden het fantastisch dat onze vrijwilligers zich met hart en ziel blijven inzetten voor de kwetsbare ouderen. Hieronder kunt u lezen wat SWOGB, met de huidige richtlijnen van RIVM 23 maart, wél voor u kan doen.

 

1. Hulpdiensten

 • Vervoer naar huisarts of ziekenhuis.
 • Boodschappen doen en deze voor de deur neerzetten.  

2. Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en ouderen adviseurs

 • De vrijwilliger komt niet meer bij u thuis. U kunt samen met de vrijwilliger afspreken of u het prettig vindt regelmatig met elkaar te telefoneren of te skypen. Dit breekt de dag en u kunt kenbaar maken of u nog meer of andere hulp nodig heeft.
 • Behalve de reeds gemaakte contacten kunnen er ook nieuwe telefonische of skype contacten gelegd worden met onze vrijwilligers. Mocht u hier behoefte aan hebben, neem dan contact op met Sociom 0485-700500. Wij kijken dan welke vrijwilliger contact met u kan opnemen. 

3. Maaltijdvoorziening

 • De maaltijden blijven we dagelijks bezorgen. 

4. Telefooncirkel

 • De telefooncirkel, waarbij mensen elkaar dagelijks bellen gaat gewoon door.   Juist in deze tijd is het dagelijkse contact met elkaar fijn voor mensen die alleen wonen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de telefooncirkel, neem dan contact op met Dette Koenders 0485-700500

Bij alle contacten die er zijn, blijft het van belang de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Heb je vragen neem dan contact op met 0485-700500

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

“Zorg goed voor u zelf en uw naaste”


Sociom: we blijven bereikbaar

 

Sociom werkt nauw samen met de SWOGB en ook wij staan voor een hele andere manier van werken dan een paar weken geleden. Elke dag is anders! 

 

Wat doen we nu?

 • De sociaal werkers van Sociom werken gewoon door. Helaas zijn onze locaties nu gesloten en doen we geen huisbezoeken meer, maar vanuit huis hebben we veel contact met mensen. Dit doen we via de telefoon, videobellen en de mail.
 • We blijven telefonisch bereikbaar via 0485-700 500. Als u iemand nodig heeft bij Sociom, wordt u doorverbonden met de juiste persoon.
 • We bieden nu geen zorg en hulp in huis, want ook wij zijn gebonden aan de regels van het RIVM. Zorg en hulp in huis blijft bij de professionals die daarvoor bevoegd zijn.

Hulp nodig? Laat het weten!

We krijgen veel aanbiedingen van mensen die graag iets willen doen voor anderen. Zowel van volwassenen als van jongeren. Mooi om te zien. Maak er dan ook gerust gebruik van. 

 

Heeft u ergens hulp bij nodig of gewoon even behoefte aan een praatje? Laat het dan vooral weten aan Sociom. Wij kunnen mensen met elkaar verbinden.

 

Veel mooie initatieven

Sociom krijgt veel informatie van mensen en instellingen, die dingen willen ondernemen. Ook informatie hoe om te gaan met specifieke doelgroepen.

Zo heeft bijvoorbeeld Alzheimer Nederland een nieuwsbrief uitgebracht met handige tips in de huidige situatie. Op onze website verzamelen we deze informatie. Maar vraag er ook gerust naar bij ons. 

 

Sociom|Zin: tijd voor bezinning

 

Veel activiteiten waar u aan gewend was en waar u misschien naar uitkeek, worden nu vanwege de coronacrisis afgelast. Het is jammer om dat te moeten missen, zeker als u alleen woont of in een verpleeghuis opgenomen bent.

De wereld staat gedwongen stil. Voor veel mensen heeft dat ook z’n goede kanten: tijd om te bezinnen op het leven en wat werkelijk van belang is. 

 

Corona-koek van Truus

 

Naast moed en doorzettingsvermogen kunnen ook angst en onzekerheid naar boven komen. De kunst is om – naast het toelaten van de gevoelens van verlies en gemis – ook regelmatig aandacht te geven aan de dingen die goed gaan. Er zijn veel mooie initiatieven om anderen te helpen. Een prachtig voorbeeld hoorde ik van Truus (80 jaar oud), die een koek bakte en deze in acht stukken verdeelde. Van één stuk smulde ze lekker zelf. De andere zeven legde ze bij haar verschillende buren voor de deur met een kaartje erbij: ‘Corona-koek van Truus’. Hartverwarmend, zo’n actie.

 

Geniet van kleine dingen

Het is ook een kunst bewust te genieten van de kleine dingen: een heerlijk kopje koffie dat je voor jezelf maakt, een berichtje van een dierbare op je telefoon, een kaartje in de bus. En niet te vergeten: de grappen die ook in deze tijd gemaakt worden. Je hoort en ziet ze op tv en in de krant. Lachen blijft gezond en helpt om de situatie te relativeren.

 

In de natuur zien we dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is: kijk maar naar de prachtige bloemen van de uitbundig bloeiende magnolia. De zon is elke dag wat langer op en een belangrijke bron van licht en warmte. 

 

Er zijn veel kansen om hier iets uit te leren voor de toekomst. Als deze crisis voorbij is, hopen we te kunnen zeggen dat de wereld in positieve zin veranderd is; dat we steeds beter leren aandacht te hebben voor de manier waarop we ons leven léven, en leren open te blijven voor nieuwe mogelijkheden.

 

Sociom is dagelijks op werkdagen te bereiken via telefoonnummer: 0485-700500

Ook kunt u mailen naar info@sociom.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sociom.nl 

Volg ons ook via Facebook: facebook.com/sociom.altijdindebuurt