Interviews


Iedere maand wordt in het Boxmeers Weekblad, door de Pr-man van SWOGB, de seniorenpagina gevuld.

 

Mochten mensen dit gemist hebben dan kunnen zij alsnog hier lezen.

 

U kunt met de muis naar beneden scrollen en dan de betreffende stukje downloaden.


Oproep: vrijwillige communicatiedeskundige

 

 

SWOGB/BOXMEER. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer is een vrijwilligersorganisatie met ca 300 vrijwilligers die zich dagelijks met veel enthousiasme inzetten voor het welzijn van alle senioren in de gemeente Boxmeer. Beslist geen kleine club dus maar voor velen toch een onbekende. Toch zijn de vrijwilligers verweven in diverse diensten, cursussen en zijn er daarnaast wekelijk ook 1000/1200 mensen actief bezig met activiteiten in alle kernen van de gemeente Boxmeer die door de SWOGB aangeboden worden.

 

Maar eerlijkheidshalve mogen we ook de rol van de plaatselijke KBO/KOV niet vergeten want zij zijn vaak de spil in het ouderenbeleid op plaatselijk niveau. KBO/KOV organiseren en begeleiden veel activiteiten voor de ouderen in hun dorp waaronder ook die van de SWOGB. 

 

Download
02 - 2019 Vrijwillige communicatie desku
Microsoft Word document 20.9 KB

Weten senioren Sociom te vinden?

 

 

SWOGB/BOXMEER. Sociom is de welzijnsorganisatie in de gemeente Boxmeer. Ze zijn op vele terreinen actief bijvoorbeeld jeugdigen, ouderen, vluchtelingen, etc. De SWOGB heeft veel contact met Sociom om het ouderenbeleid in de gemeente vorm te geven. Op de website van Sociom staat o.a. het volgende te lezen over ouderen: Blijf met een beetje hulp langer zelfstandig.

 

Langer zelfstandig blijven wonen, actief blijven in de maatschappij en contact houden met anderen; met een beetje ondersteuning kom je een heel eind! Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het soms is om alles nog zelfstandig te regelen. Gelukkig zijn er tal van vrijwilligers en professionals van Sociom die je willen ondersteunen.

 

Woorden die de SWOGB helemaal onderschrijft maar de senioren moeten Sociom wel weten te vinden. Dette Koenders en Diny Kuppen zijn twee personen van Sociom die veel met ouderen te maken hebben. Dette behartigt de vraagstukken omtrent activiteiten en inzet van vrijwilligers en Diny behartigt de zorg gerelateerde vraagstukken. “Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden” laten beiden weten. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we ons telkens weer presenteren en uitleg geven wat we doen en kunnen betekenen voor ouderen. Maar ook professionele instanties zoals huisarts of de gemeente verwijzen mensen naar ons door.”

 

Download
Weten senioren Sociom te vinden
01 - 2019 Weten senioren Sociom te vinde
Microsoft Word document 21.3 KB

Oprichting Senioren Smartlappenkoor

  

SWOGB/BOXMEER. In de gemeente Boxmeer zijn diverse smartlappen koren, groot en klein en uit verschillende dorpen. Toch wil de SWOGB onderzoeken of er ook behoefte is bij senioren van 55+. Dirigente Arlette van Hout, die het seniorenkoor in Beugen onder haar hoede heeft, wil zich graag inzetten om een smartlappenkoor voor senioren op te richten.  

 

Anders dan bij de meeste smartlappenkoren kiezen we voor repetities overdag, denk aan een tijd van bijv. 10.45 tot 12.00 uur. Wil Philips, lid van het algemeen bestuur van de SWOGB uit Overloon heeft deze activiteit in zijn pakket en wil graag meewerken aan de oprichting van een nieuw smartlappenkoor voor senioren in de gemeente Boxmeer. Wil, “Maar we moeten ander smartlappenkoren niet voor de voeten lopen en als een concurrent gezien worden. Voor ouderen is zingen een zeer gezonde bezigheid en mogelijk past het hen beter als zij overdag kunnen zingen. Verder moeten we ook bekijken waar de repetities plaatsvinden, maar dat is in mijn ogen afhankelijk waar de behoefte ligt. Dus eerst de behoefte peilen met een reclamecampagne en afwachten hoeveel mensen zich bij Arlette van Hout aanmelden.”

 

Download
12 - 2018 Behoefte Senioren Smartlappenk
Microsoft Word document 20.1 KB

Korenmiddag Seniorenkoor ‘Zangersvreugd’

 

 

SWOGB/RIJKEVOORT. Het seniorenkoor uit Rijkevoort heeft deelgenomen aan een korenmiddag voor seniorenkoren in Lieshout. Er waren in totaal 220 zangers en zangeressen van 7 koren actief uit Lieshout, Boxtel, Sint-Oedenrode, Gemert, Horst, Beek en Donk en Rijkevoort. De organisatie was in handen van KBO Lieshout in samenwerking met LOVOK (Landelijke Organisatie van Ouderenkoren) en dorpsraad Lieshout.

 

De opening van deze middag was in handen van de voorzitter Wim Verhoeven van de organiserende KBO en ook de burgemeester van Laarbeek mocht een woordje doen. “Ik ben bijzonder blij dat U allen aanwezig bent en stel vast dat U niet eenzaam bent, want er zijn deze middag 220 mensen. Ook stel ik vast dat U aan het netwerken bent, want U praat met iedereen. Eenzaamheid moet voorkomen worden en ontmoetingen, zoals deze middag moeten juist aangemoedigd worden.”En de burgemeester vervolgde, “Maar daarnaast is zingen heel goed voor ouderen, het verbetert je conditie, geeft energie, geeft een vrolijk en energiek gevoel, verbetert de bloedsomloop, positieve invloed op longcapaciteit en de speekselproductie blijft op peil.” Het mag duidelijk zijn dat de burgemeester zijn huiswerk gemaakt had voor deze middag.

 

Download
12 - 2018 Korenmiddag met seniorenkoor Z
Microsoft Word document 20.2 KB

 

3 november: Intergemeentelijke werelddansdag

 

In de oktobermaand geen interview zoals gebruikelijk maar een artikel over de intergemeentelijke werelddansdag. Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep dansen van de SWOGB uit de gemeente Boxmeer.

 

Voorgaande jaren was MFC De Pit in Overloon het adres maar nu is op 3 november 2018 gekozen voor Partycentrum “De Bond” aan de Beverstraat 18 in Cuijk. Het is een jaarlijks terugkerende regionale activiteit met dansgroepen uit diverse omliggende dorpen.

 

Werelddans is al jaren de overkoepelende naam voor vele dansvormen en het volksdansen valt hier ook onder. Dat kan soms wel wat voor verwarring zorgen maar je bent in je mogelijkheden veel breder per evenement. En ja, dansen is een bewegingsactiviteit waarin veel aspecten aanbod komen o.a. geheugentraining, concentratie, conditie, balans en sociale contacten. Daarom een belangrijke pijler binnen de activiteiten van de SWOGB (gemeente Boxmeer) en deze worden wekelijk aangeboden. Voor meer informatie www.swogb.nl

 

Download
10 - 2018 berichtgeving Intergemeentelij
Microsoft Word document 19.4 KB

Zitdansen: Uitdagend als dansen niet meer lukt

 

Voor de september maand een interview met Annie van Diessen uit Sint Anthonis. Zij verzorgt de activiteit zitdansen voor de SWOGB in de Weijerdonk in Boxmeer. Helaas zijn er maar weinig deelnemers omdat mensen afvallen door uiteenlopende reden en van onderaf komt er niemand bij. Drempelvrees? Toch is het een bijzondere activiteit waarin ritme, muziek, gevoel en coördinatie de belangrijkste ingrediënten zijn.

 

Zitdansen in het kort: Vanuit een stoel worden allerlei dansbewegingen gemaakt met de benen, voeten en armen en ook materialen worden gebruikt zoals hoeden. Maar alles gaat op muziek en de deelnemers krijgen d.m.v. ritme bewegingsoefeningen. En dat laatste is natuurlijk wel belangrijk voor ouderen. Het samen in beweging zijn geeft plezier.

Download
09 - 2018 interview Annie van Diessen.do
Microsoft Word document 19.6 KB

Brainstormen over Wonen en Zorg voor en met senioren

 

SWOGB/BOXMEER. In de gemeente Boxmeer zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd (Beugen, Boxmeer en Overloon) om senioren van 60+ in de gelegenheid te stellen mee te praten over het thema Wonen en Zorg in de toekomst, die gezamenlijk georganiseerd werd door cluster KBO gem. Boxmeer, SWOGB en de gemeente Boxmeer. 8500 senioren van 60+ zijn aangeschreven door de gemeente.

 

Bij binnenkomst in de zaal werden de bezoekers ontvangen met de volgende teksten:

 

“Ouderen gaan elkaar helpen, 75- gaat 75+ helpen”

 

“Wist U al dat uw toekomstige zorgverlener naast U woont?”

 

Treffende zinnen om bij stil te staan, er over na te denken en om van antwoord te voorzien.

 

Download
Bijeenkomst Wonen en Zorg
11 - 2018 berichtgeving bijeenkomst Wone
Microsoft Word document 20.4 KB

 

Wat kunnen we voor U betekenen?

 

We leven in een wereld van internet en social media. De computer, laptop, tablet en smartphone zijn bijna onmisbaar geworden voor jong en oud. Jong leert gemakkelijk via hun eigen leefomgeving. Oud daarentegen leert veel via contacten en programma’s die aanwezig waren op de werkvloer. Maar geldt dat laatste voor alle ouderen?

 

Deze maand een interview met Bert Daanen uit Oeffelt. Hij verzorgt in Oeffelt en Gennep computercursussen. “Eigenlijk is het woord computercursus een verkeerde benaming en werpt een drempel op” aldus Bert zijn overtuiging. Ouderen willen niet naar een cursus die verpakt zit in 8 lessen vanuit een leerboek maar willen geholpen worden met de problemen waar ze tegenaan lopen. Vaak zijn dit problemen die met een paar lessen opgelost zijn. Daarom neemt Bert liever de woorden “Wat kunnen we voor U doen” in zijn mond.

 

Download
08 - 2018 interview Bert Daanen.docx
Microsoft Word document 18.8 KB

SWOGB: Ouderen onderschatten gevaren van de E-Bike

In 2017 waren er voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto, terwijl het aantal slachtoffers in totaal afnam. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) lijkt het aantal ongelukken met fietsers de laatste tijd zijn toegenomen. (Bericht omroep Brabant)

 

Veel ouderen op E-bikes nemen onnodig risico en anticiperen slecht. Daardoor zijn ze snel een gevaar op de weg, zeggen instructeurs. De Nationale Politie noemt het aantal E-bike doden zorgelijk. Automobilisten worden overvallen door de snelheid van de fietsen. (Bericht RTL-nieuws)

 

Download
Oproep voor cursus E-bike Boxmeers Weekb
Microsoft Word document 14.1 KB

Met raad en daad: de ouderenadviseur

 

In het SWOGB-interview van

deze maand staat de ouderenadviseur centraal. De dienst ouderenadviseur van de

SWOGB bestaat al 20 jaar en in de gemeente Boxmeer zijn 9 ouderenadviseurs

actief waaronder Jan Hooiveld uit Sambeek.

 

“Ik heb een sociaal pedagogische

achtergrond en welzijnsgenen om mensen te helpen” vertelt Jan, ”en het werk als  vrijwillige ouderenadviseur (VOA) past naadloos bij mijn interesse en karakter.” Het werk van deze ouderenadviseur laat zich pakkend samenvatten in 1 zin: Jan is van veel markten thuis en hij weet waar Abraham de mosterd haalt.

 

Download
Interview Jan Hooiveld (lange versie)
06 - 2018 interview Jan Hooiveld (lange
Microsoft Word document 18.5 KB

Activerend huisbezoek, voor hen die even de weg kwijt zijn.

 

  

De SWOGB-dienst die deze maand centraal staat, is Activerend Huisbezoek. Aan het woord zijn mevr. Anneke van Rijswijk uit Sambeek en mevr. Nelly Boom uit Maashees. Beide dames hebben in de zorg gewerkt en zijn daarna vrijwilliger geworden bij de SWOGB. Activerend huisbezoek werd voor beide dames een schot in de roos.

 

Activerend huisbezoek al vanaf 2002“Activerend huisbezoek is een dienst waarbij we mensen bezoeken die even de weg kwijt zijn” legt Anneke uit “een zetje nodig zijn om weer aan te sluiten bij anderen.” Het overlijden van je partner, een verhuizing of een achteruitgang in gezondheid zijn enkele voorbeelden maar eigenlijk is het heel divers. “De cliënten die gebruik maken van de dienst worden vaak via de huisarts, professionele zorg of door Dette Koenders van Sociom door verwezen naar activerend huisbezoek,” zegt Anneke “maar er is een afgebakende periode van maximaal 1.5 jaar.” 

 

Download
Interview Anneke van Rijswijk en Nelly Boom
04 - 2018 interiew Anneke van Rijswijk e
Microsoft Word document 31.0 KB

De dienst Thuisadministratie van de SWOGB

 

Het was een memorabele ontmoeting met Theo in ’t Panhuis uit Boxmeer, we kenden elkaar van vroeger. Beide is ons iets overkomen wat het leven zeer bepaald heeft en waar we beide op een kruispunt stonden om te kiezen hoe nu verder? Theo is als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de SWOGB en verzorgt voor verschillende ouderen de thuisadministratie en is tevens lid van de vrijwillige hulpdienst in Boxmeer.

 

“Nadat mijn werk ontvallen was, ben ik echt gaan nadenken en informeren wat mijn kansen waren,” legt Theo uit. “Maar toen ik ook nog ziek werd, was de factor werk geen optie meer.” Als muziekleraar heb ik veel tijd onderricht in de Weijer en andere plaatsen in het Land van Cuijk, en wijst naar boven “daar achter dat raam daar” voegt Theo toe. Mijn overburen in de Weijer waren mensen van Sociom en zodoende kwam ik snel in contact met vrijwilligershulp. 

Download
03 - 2018 interiew Theo in 't Panhuis.do
Microsoft Word document 31.0 KB

Foto: Gerard van Esch

 

De Belastinginvulhulp van de SWOGB

 

SWOGB. In dit artikel een interview met Gerard van Esch, de belastinginvulhulp van de SWOGB. Naast Gerard zijn er nog een 9-tal vrijwillige belastinginvulhulpen beschikbaar in de gemeente Boxmeer Ook door een accountant in Boxmeer worden al jarenlang 56 belastingaangiften voor KBO leden ingevuld in 2 dagen tijd. Daar is de SWOGB erg dankbaar voor. Zijn er meerdere aanvragen dan worden deze verdeeld over de andere vrijwilligers. In 2017 zijn er door de vrijwilligers 168 mensen geholpen.

 

Gerard is het eerste aanspreekpunt voor deze diensten en hij coördineert de aanvragen. Na overleg met de accountant krijgen de 56 kbo leden een lijst aangereikt wat zij voor de invulling moeten verzamelen.

Download
Interview Gerard van Esch
02 - 2018 interiew Gerard van Esch.doc
Microsoft Word document 31.0 KB