Sociom


Sociom is een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk (en daarbuiten). 

 

Medewerkers van de telefonie en het secretariaat geven u de benodigde informatie over de SWOGB.

De sociaal werkers van Sociom geven professionele ondersteuning, begeleiding en advies aan SWOGB, KBO-afdelingen en aan senioren. Verder geven zij advies aan groepen of senioren over de bestaande mogelijkheden, voorzieningen en regelingen.

 

Voor meer informatie:

www.sociom.nl

telefoon: 0485-792020

 


Aan de netwerkpartners van Sociom

 

Cuijk, 17 april 2020

 

Beste heer/mevrouw, 

 

We zijn inmiddels al een aantal weken onderweg in deze enerverende tijd rond de maatregelen in verband met het corona virus. We vinden het belangrijk dat we ook aan u laten zien dat we er zijn voor onze inwoners. Daarom stuur ik u hierbij een beknopt overzicht van wat wij de afgelopen periode hebben gedaan voor de inwoners van het Land van Cuijk en West Maas en Waal. 

 

• Er is direct opgeschaald in telefonische bereikbaarheid, ook buiten reguliere werktijden. Naast de telefonist neemt een sociaal werker plaats om vragen indien mogelijk direct te beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste collega of instantie.

 

• Voor al onze vakgroepen geldt dat zij intensief en proactief contact onderhouden met hun netwerk, vrijwilligers en klanten. We blijven continu met elkaar communiceren op allerlei manieren.

 

• Samen met de gemeenten Sint Anthonis, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert is in afzienbare tijd een online dorpsplatform gelanceerd, waar vraag en aanbod van corona hulp samenkomt. In Boxmeer is weer extra aandacht gegenereerd voor het al een aantal jaren succesvolle platform OnsThuus.nl. West Maas en Waal is aangesloten bij het Sociom Vrijwilligerspunt, daar wordt vraag- en aanbod van corona hulp gematcht. 

 

• Er zijn veilige spreekkamers gerealiseerd in Cuijk en Boxmeer. Voor die uitzonderlijke situaties waarbij ontmoeten erger kan voorkomen. 

 

• Maatschappelijk werk heeft een tip sheet ontwikkeld voor klanten, over hoe zij met oplopende spanningen om kunnen gaan of deze kunnen voorkomen. Deze sturen zij toe, met name daar waar risico’s zijn voor escalatie of huiselijk geweld. Ook sturen de maatschappelijk werkers filmpjes die bruikbaar kunnen zijn in de begeleiding.

 

• De seniorenwerkers zijn direct contact gaan zoeken met hun klanten via telefoon, beeldbellen en een bezoekje. Ook de bezoekers van de dagbestedingscentra zijn bezocht. Uiteraard altijd de regels van het RIVM in acht nemend. Elke week is er zo’n contactmomentje, waarbij men even een vertrouwd gezicht ziet en het hart kan luchten. Vaak is er ook een presentje, zoals een bloemetje, een puzzel, paasbrood of een beweegposter. Hierbij kunnen we ook rekenen op betrokken ondernemers en vrijwilligers uit de dorpen. Op onze Facebook-pagina delen we geregeld foto’s van deze activiteiten. Dagelijks worden onze klanten van de dagbesteding gebeld voor een praatje.

 

• Onze jongerenwerkers doen hun rondes door de dorpen. Jongeren die zich niet aan de RIVM-regels houden worden daarop aangesproken, maar de nadruk ligt op in gesprek blijven. Er worden onder meer online gametoernooien georganiseerd en knutsel- en kooktips gegeven. Ook is er een uitgebreide Appke-campagne waarbij jongeren gewezen worden op de regels vanuit het RIVM en er aandacht is voor actuele thema’s als eenzaamheid of een gespannen thuissituatie. De Appke- posters hangen op plekken waar jongeren samenkomen en delen de jongerenwerkers via o.a. Instagram en Snapchat. 

 

• De voelsprieten van de opbouwwerkers in de buurten staan op scherp, signalen worden opgepakt en hier wordt actie op ondernomen. Buurtbemiddeling deelt tips en heeft richtlijnen voor telefonische gesprekken en bemiddeling samengesteld en biedt een online training telefonisch bemiddelen aan voor vrijwilligers en medewerkers. Ook heeft het opbouwwerk een regio-overleg met collega’s geïnitieerd om kennis uit te wisselen. 

 

• De sociaal raadslieden blijven vragen beantwoorden en advies geven over financiën en regelgeving en bieden hulp bij het invullen van formulieren. Het inloopspreekuur is vervangen door meer telefonische spreekuren. Ondanks creatieve oplossingen is het voor veel inwoners moeilijk om de benodigde hulp te vragen. Enerzijds omdat de drempel om te bellen hoger is, anderzijds omdat het samen bekijken van post of formulieren niet zo eenvoudig is via de telefoon of mail. Daarnaast is er de groep die de post niet begrijpt en daardoor op een later moment in de problemen kan komen. De sociaal raadslieden hopen dat instanties zich hier bewust van zijn. Voor nu geldt dat de raadslieden hun uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en helpen. 

 

• Vluchtelingenwerk heeft intensief contact met de statushouders. Ze helpen gezinnen bij het thuisonderwijs en laten zoveel mogelijk activiteiten op aangepaste wijze doorgaan. 

 

• Sociom|Zin heeft een speciaal opgeleid groepje vrijwilligers die een luisterend oor kunnen bieden aan mensen die direct of indirect getroffen zijn door het corona virus. 

 

• We blijven communiceren met onze vrijwilligers (via telefoon en speciale updates) en onze inwoners via onze website, social media, lokale media en een flyer

 

Wilt u meer weten over een specifiek project of heeft u vragen of zorgen over wat er speelt in uw werkgebied? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen Sociom. 

 

Met vriendelijke groet, 

Roland van der Heijden Directeur bestuurder