Vrijwilligerspunt Sociom


Het vrijwilligerspunt van Sociom brengt vraag en aanbod van vrijwilligers samen en is in het Land van Cuijk het kenniscentrum en centrale punt voor vrijwillige inzet. Voor het werven van vrijwilligers doen we een beroep op het vrijwilligerspunt.