Sociom │ Zin


Ouderen en Levensvragen: aandacht voor de zin van het leven.

 

Sociom l Zin

Sociom Zin is een programma voor alle zelfstandig wonende inwoners van het Land van Cuijk, die zich willen verbinden met een ander op waarden en levensvragen die voor hem of haar van belang zijn. De activiteiten van Sociom Zin bieden hiervoor diverse mogelijkheden. Deze worden begeleid door ongeveer vijftig vrijwilligers en een sociaal werker van Sociom.
 
Ouder worden gaat vaak gepaard met het meemaken van steeds meer verliezen. Het
is niet altijd makkelijk daar een goede weg in te vinden.
Daarnaast kan ouder worden ook meer rust, wijsheid, relativering geven.
Je kunt in deze levensfase behoefte hebben aan meer diepergaande gesprekken.

 

Sociom|Zin heeft een groep vrijwilligers die opgeleid zijn om met mensen in gesprek te gaan over hun levensvragen. Dat doen zij op verschillende manieren:

  • Door individuele bezoeken
  • Door met mensen terug te kijken op hun leven en de levenservaringen op te tekenen in een persoonlijk levensboek
  • Via boeiende films met nabespreking
  • Via lees- en wandelclubs
  • Via de Studiekringen50plus (in samenwerking met de bibliotheek)

Vriendschapscursus:

In 2020 gaat er een Vriendschapscursus van start. In deze cursus is er aandacht voor het verbeteren van huidige vriendschappen en het aangaan van nieuwe contacten. Deelnemers oefenen met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en wisselen ervaringen met elkaar uit.

Een van de belangrijke oorzaken van eenzaamheid is het gebrek aan durf en vaardigheden om contacten aan te gaan en te behouden. Vandaar dit aanbod.

 

Levenseinde gesprekken:

Vanaf 2020 is er ook een speciaal opgeleide groep vrijwilligers die met mensen in gesprek kunnen gaan, die te horen hebben gekregen dat zij uitbehandeld zijn en dat hun levenseinde nabij is. Samen met hen wordt dan gekeken wat de wensen en behoeften in deze laatste fase zijn en hoe die vorm zouden kunnen krijgen.

 

Heb je belangstelling om deel te nemen aan een van de activiteiten of wil je zelf misschien vrijwilligers worden bij Sociom|Zin ? Bel dan met 0485-700500 en vraag naar de coördinator van Sociom|Zin of mail naar sociomzin@sociom.nl.