Wwz-coördinator

Wonen, welzijn en zorg (WWZ)

Iedereen kan door omstandigheden in een kwetsbare situatie terechtkomen. Bij Sociom kunt u al uw vragen over wonen, welzijn en zorg stellen. De zogeheten WWZ-coördinator kent de weg en werkt samen met andere deskundigen in de regio zoals, huisartsen, Wmo-loket, thuisorganisaties en vrijwillige ouderenadviseurs.

 

De wwz-coördinator in de gemeente Boxmeer is Diny Kuppen en te bereiken via Sociom, dinykuppen@sociom.nl of tel. nr. 0485-700500.