Wwz-coördinator

Hét aanspreekpunt bij al uw vragen over wonen, welzijn en zorg

Iedereen kan zich door omstandigheden in een kwetsbare positie bevinden. Als problemen zich opstapelen kan de wwz-coördinator (wonen-welzijn-zorg) ondersteuning bieden en informatie en advies geven over onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, finaniële regelingen enz. Met zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en als uitgangspunt, het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De wwz-coördinator kent de weg en werkt samen met andere deskundigen in de regio zoals huisartsen, woonconsulenten, ouderenverpleegkundigen en vrijwillige ouderenadviseurs.

De ondersteuning van de wwz-coördinator is gratis. Hier kunt u ook de gratis wwz-folder aanvragen.

 

De wwz-coördinator in de gemeente Boxmeer is Diny Kuppen en te bereiken via Sociom, dinykuppen@sociom.nl of tel. nr. 0485-700500.