Wwz-coördinator

De wwz (wonen, welzijn, zorg) coördinator is het aanspreekpunt bij al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. De wwz-coördinator kent de weg en werkt samen met andere deskundigen in de regio zoals huisartsen, WMO-loket, thuisorganisaties en vrijwillige ouderenadviseurs. 

 

De wwz-coördinator in de gemeente Boxmeer is Diny Kuppen en te bereiken via Sociom, dinykuppen@sociom.nl of tel. nr. 0485-700500.